SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

 

PII Dārta ziņas

 

Sadarbība un jaunas iespējas

 

25. maijā, pēc Upesgrīvas internātpamatskolas iniciatīvas, PII “Dārta” notika tikšanās ar sociālpedagoģiskā atbalsta centra vadītāju Mariku Rožkalni, sociālo pedagogu Ligitu Mežaku un maģistri psiholoģijā un veselības aprūpes mākslas terapeiti Jolantu Leinarti, kuras laikā tika pārrunāti jautājumi par aktuālām problēmām bērnu audzināšanas un aprūpes jomā un par iespējām sniegt metodisku atbalstu tiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem. Sarunas gaitā ieskicējām turpmākos sadarbības virzienus par konsultatīvas un metodiskas palīdzības sniegšanu, kuri būtu saistoši mūsu pirmsskolas izglītības iestādei. Kā viens no aktuālākajiem - palīdzība bērniņiem ar mācīšanās grūtībām un atbilstošu korekcijas programmu izstrādāšana un ieintegrēšana vispārējā izglītības iestādē. Ne mazāk aktuāla tēma ir sadarbība ar vecākiem – konsultācijas, ieteikumi un padomi par dažādiem bērnu audzināšanas un attīstības veicināšanas aspektiem. Kā viena no iespējām ir ergoterapeita ieteikumi un nodarbes, kuru mērķis ir saglabāt bērna veselību, kavēt dažādu slimību, tajā skaitā stājas problēmu mazināšanu. Psiholoģe Jolanta piedāvāja ļoti interesantu spēli saskarsmes veicināšanai, kuru var izmantot gan darbā ar pedagogiem, gan vecākiem. Tikšanās pagāja aizrautīgās, mērķtiecīgās un auglīgās sarunās. Rezultātā vienojāmies par turpmāku darbību nākamajā mācību gadā. Paldies par iniciatīvu un interesantajiem piedāvājumiem Upesgrīvas internātpamatskolas atbalsta centra vadītājai Marikai Rožkalnei. Šāda veida sarunas bagātina kopējo pieredzi, ceļ pedagogu kompetences līmeni un veicina kvalitatīvāka pedagoģiskā procesa norisi. Lai radošajai Upesgrīvas internātpamatskolas komandai izdodas iegūt izglītības attīstības centra statusu! Lai sadarbības rezultātā rodas jaunas iespējas pilnvērtīgākam, daudzpusīgākam, mērķtiecīgākam un kvalitatīvākam pedagoģiskajam procesam. Tas būs labs ieguldījums bērnu nākotnē!

 

             

 

 

Terēzija Zondaka

PII “Dārta” metodiķe

                                                                                                                                        30.05.2016.

 

 

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2016