SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

 

PII Dārta ziņas

 

Mazie izgudrotāji no Dārtas

 

No 18. līdz 22. janvārim Dārtā notika liela rosība, jo gan lieli, gan mazi tās iemītnieki bija kļuvuši par izgudrotājiem. Gudrojamās nedēļas ietvaros visās grupiņās notika aktivitātes, kurās akcents tika likts uz bērnu radošas darbības un iztēles veicināšanu, tāpēc visas audzinātājas bija īpaši piedomājušas pie motivējošas atmosfēras un atbilstošas vides izveidošanas, lai audzēkņus stimulētu un pievērstu kreatīvai pašizpausmei. Pedagogiem pedagoģiskā procesa laikā vajadzēja izvairīties no trafaretām situācijām un censties atrast vēl nebijušas, kuras var radīt gan iztēlē, gan realitātē. Katra skolotāja uzdevums bija un ir palīdzēt audzēkņiem apzināt savus iekšējos resursus, lai sekmētu viņu pašrealizācijas izpausmes.

Nedēļa iesākās ar jauku iluzionistu “Abrakadabra” pasākumu, kurā bērni ar lielu interesi vēroja dažādus trikus. Domāt neizdomāsi, kā gan var notikt tik brīnumainas lietas? Ja mazāko grupu bērni to visu vēroja kā izrādi, tad vecāko grupu audzēkņi mēģināja rast izskaidrojumu acīm redzamajam neticamajam.

Viss, kas bērnam dzīvē rada brīnumus, dod viņiem iespēju attīstīt iztēli. To, kā no dažādām nevajadzīgām lietiņām bērni spēj izveidot fantastiskus tēlus, varēja redzēt visas nedēļas garumā, kad tapa brīnišķīgi jaunrades darbi. To visu vēl papildināja domu kartes, eksperimenti, prāta vētra, radošu stāstu sacerēšana, gudrojamie uzdevumi, kur ikviens brīvi varēja ļauties gan fantāzijas lidojumam, gan īsākam vai garākam domāšanas un izdomāšanas procesam.

Radošums ir prāta un gara spēja, kas mums šķietami no nekā ļauj radīt kaut ko noderīgu, skaistu vai nozīmīgu. Kreatīvas personības ir sabiedrības bagātība, un tās ir iespējams vairot, vispirms jau atraisot un attīstot katram pedagogam savu radošumu un, kā A.Rubīns teicis, ka tas iet roku ar drosmi kļūdīties, ar iedvesmu un aizrautību īstenot savu ideju. To īpaši labi varēja novērot šinī nedēļā – uzdrošināties savienot visdažādākos resursus, saskatīt un veidot saikni starp idejām, kas pirmajā brīdī šķiet nesavienojamas.

Domāšanas un iztēles veicināšana dara mūsu bērnus atvērtākus, drošākus un pārliecinātākus par sevi, par savu varēšanu, paplašinās vārdu krājums, nostiprinās iniciatīva un uzplauks radošums. Gudrojamā nedēļa vēlreiz apstiprina manas domas, ka Mērsragā aug gudri, iniciatīvas pilni un radoši bērni.

Ieskatu gudrojamās nedēļas norisē skatieties fotogalerijā.

                                               

    <<Fotogalerija>>

 

PII “Dārta” metodiķe T.Zondaka

                                                                                                                                      28.01.2016.

 

 

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2016