SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Aktualitātes

 

Mērsraga ostas pārvalde veic kārtējo kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikāciju

 

2016.gada 29. martā “Bureau Veritas” auditori veica Mērsraga ostas pārvaldes kvalitātes vadība sistēmas pārsertfikācijas auditu ar mērķi noteikt ostas pārvaldības sistēmas atbilstību audita kritērijiem, pārvaldības sistēmas spēju nodrošināt, ka osta izpilda līgumsaistības, normatīvās un uzraudzības institūcijas prasības un ostas pārvaldības sistēmas efektivitāti, kas sekmē ostas izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Izvērtējot audita rezultātus, saņēmām atzinumu, ka Mērsraga ostas pārvaldes kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 9001:2009. Šis sasniegums ir Mērsraga ostas pārvaldes darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu.

Mērsraga ostas pārvalde  ir saņēmusi SIA “Bureau Veritas Latvija” izdotu sertifikātu, ka mūsu organizācijas pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša LVS EN ISO 9001:2009 pārvaldības sistēmas standarta prasībām.

Pastāvīga tiekšanās pēc pārvaldības sistēmas pilnveidošanas ir ciešā saistībā ar Mērsraga ostas pārvaldes vīziju ir kļūt par reģiona kravu pārvadājumu un ekonomiskās aktivitātes centru. Mūsu darbība ir balstīta uz nepārtrauktu kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitātes uzlabošanu, izzinot un analizējot klientu vēlmes un vajadzības, plānojot savu darbību un izvirzot sasniedzamos mērķus, veicot infrastruktūras tehniskos uzlabojumus, lai nodrošinātu vispusīgu ostas attīstību, kā arī pilnveidojot darba organizāciju un veicot darbinieku izglītošanu un motivāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mērsraga ostas pārvaldnieks

Jānis Budreika

18.04.2016.

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2016