SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

 

PII Dārta ziņas

 

Metodiskā diena PII “Dārta” –impulss radošam darbam turpmāk

 

Ceturtdien, 14. aprīlī, PII “Dārta” valdīja neparasta rosība, jo pie mums uz pieredzes apmaiņu ierādās 26 pirmsskolas izglītības skolotāji.Kursa tēmas saturs pamatojās uz praksē balstītu vispārējo kompetenču pilnveidi – labās prakses piemēriem pirmsskolā. Katrā iestādē strādā radoši pedagogi, bet metodiskās dienas ir iespēja klātienē pavērot, kā strādā kolēģi citās pirmsskolas iestādēs, gūstot jaunas pedagoģiskās atziņas vai atsvaidzinot atmiņā kādu piemirstu metodi. Ja citkārt mēs devāmies pie citiem, tad šoreiz ciemiņus uzņemt bija mūsu kārta.

Diena iesākās ar tējas galdu un Dārtas mazo audzēkņu pavasarīgi spirgto muzikālo sveicienu ciemiņiem, pēc kura sekoja vadītājas Lailas uzmundrinošā, ar nelielu humora devu piepildītā uzruna kolēģiem.

Tad skolotāji katrs pēc savām interesēm un vajadzībām izvēlējās grupiņuun devās vērot nodarbības, pēc kurām pārrunāja vēroto un dalījās savā pieredzē. Man ir patiess gandarījums un liels prieks par savu skolotāju un viņu palīgu profesionalitāti. Tā ir vislabākā reklāma mūsu darbam un iestādei.

Tālāk sekoja ekskursija pa pirmsskolas izglītības iestādi un došanās uz Tautas namu, lai turpinātu darbu. Pie kafijas galda, brīvā gaisotnē, baudot sarūpētos cienastus, tika pārrunātas dažādas tēmas par kopīgi interesējošiem aktuāliem jautājumiem.

Metodiskās dienas turpinājumā – labās prakses piemēru prezentācija. Mana prezentācijas tēma bija „Mācību metodes un paņēmieni bērnu runas attīstības veicināšanā integrēta mācību satura apguvē”, kurā akcents tika likts uz komunatīvās kompetences prasmju apguvi. Skolotāja Sarmīte dalījās pieredzē par IT iespēju izmantošanu mūsdienīgā mācību procesā – aktualizējot stāstīšanas un atstāstīšanas prasmju veidošanu 5-6 gadīgo bērnu apmācības procesā, bet logopēde Mārīte pastāstīja par sadarbību ar grupu skolotājiem skaidras runas izkopšanā, kā arī demonstrēja pašgatavoto materiālu izmantošanas iespējas dažādu valodas attīstības traucējumu novēršanā un korekcijā. Lai ciemiņus pārāk nenogurdinātu vienveidīga darbība – sēdēšana un klausīšanās, visi tika iesaistīti atraktīvā burbuļtaisāmo ierīču gatavošanā un arī iemēģināšanā. Tas bija patiesi relaksējoši jautri. Kad gūts pozitīvs „lādiņš”, atkal varējām atgriezties savās vietās, lai iepazītos ar pieredzi, ko savā darbībā ir veicis Izglītības attīstības centrs (IAC) un uz daudzām lietām un norisēm paraudzītos plašākā mērogā un no cita skatu punkta. Par globālās izglītības aspektiem pirmsskolā runāja IAC vadītāja Iveta Vērse.

Es domāju, ka šādi pasākumi ir vērtīgi un noderīgi. Tie liek izvērtēt kvalitatīvākos un optimālākos darba paņēmienus pedagoģiskā procesa organizēšanā un aprobēt labāko.

Mūsu radošajai iztēlei vajadzīgs kāds punkts. Jaunas idejas nerodas no nekā. Bez iedvesmas mūsu dvēseles spēki iemieg. Tie ir kā iekurs mūsos, kas gaida dzirksteli. Mēs ceram, ka pieredzes apmaiņas rezultātā ir radies impulss jaunām idejām. Par to liek domāt sirsnīgie pateicības vārdi un vēlējumi. Lai ikdienā noder gūtā pieredze, jaunās atziņas un atmiņā paliek spilgtākie iespaidi!

Paldies Dārtas komandai par izcili paveikto darbu metodiskās dienas sagatavošanā un organizēšanā!

                                                                                       

      <<Fotogalerija>>

 

 

 

     Terēzija Zondaka

                                                                                        PII “Dārta” metodiķe

                                                                                                                                      15.04.2016.

 

 

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2016