SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Aktualitātes

 

Mērsrags – novads, kura otrais vārds ir aktīvais

 

Mīļie Mērsraga novada iedzīvotāji, vēlos mūs sveikt ar jaunu sākumu un jaunām iespējām. Esam teicami noslēguši iepriekšējā budžeta gadu, pat nedaudz uzkrājot un veidojot naudas līdzekļu atlikumu, esam apstiprinājuši piesardzīgu, bet optimistisku 2016. gada budžetu ar ievērojamu ienākumu kāpumu Mērsragam.

Mērsragam vēji pūš labvēlīgi. Rakstu jums priecīgā dienā – šodien mūsu pagastmāja ir pilna ar jauniešiem. Tie ir mūsu ēnotāji, mūsu pašu bērni un jaunieši, kuri vēlas iepazīt pašvaldības darbu un izprast, kā pārvaldīt pašiem savu novadu. Tas ir nozīmīgs un svarīgs brīdis, jo tas iezīmē arī mūsu nākotnes perspektīvas – mums Mērsragā aug un veidojas cienīga maiņa, kurai reiz būs iespējams nodot tālāk Mērsraga novada vadību un savā ziņā arī visu mūsu likteņus.

 Ir iesācies jaunais budžeta gads, un tas ir labvēlīgs Mērsragam. Mūsu budžeta ieņēmumi šajā pieaugs par gandrīz 100 000 EUR, kas ir būtisks kāpums novada ienākumos. Ar budžetu detalizēti varat iepazīties mūsu mājas lapā. Vēlos salikt tikai dažus akcentus, kas skars mūs visus. Iepriekšējo gadu esam noslēguši, būtiski mazinot savu kredītsaistību apjomus, jeb, citiem vārdiem – esam atdevuši savus parādus, bet tajā pašā laikā esam realizējuši vairākus lielākus un mazākus projektus. Jāpiebilst, ka šo projektu realizācijai neesam ņēmuši kredītus, bet gan tos veikuši paši par saviem uzkrātajiem līdzekļiem. Novada pastāvīgā iesaistīšanās ar Mērsraga attīstību saistītos projektos ir mūsu ieņēmumu kāpuma noslēgums. Mērsraga novads ir ceturtais Latvijā ar straujāko ienākumu kāpumu, kopš 2011. gada. Tāpat Mērsraga novads šī gada laikā par 2 pozīcijām uz 26.pozīciju ir pakāpes tā sauktajā dzīves līmeņa rangā Latvijas novados.

  Vērtētie nodokļu ieņēmumi uz vienu novada iedzīvotāju gadā:

Gads

2010.

2013.

2016.

Ieņēmumi EUR uz vienu iedzīvotāju

322

469

550

 

Nauda cilvēkiem un attīstībai. Šī gada budžets un tā pieaugums daļēji tiks izmantots mūsu iedzīvotāju ikdienas vajadzību atbalstam un attīstības projektu finansēšanai. Mūsu skolā līdz 7. klasei ieskaitot, tiek nodrošinātas brīvpusdienas ikvienam, bet lielākiem – pēc vajadzības, arī sniedzam atbalstu. Turpmāk ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem ir paredzēta 50% atlaide par bērna uzturēšanos bērnudārzā un arī par ēdināšanu. Par sasniegumiem sportā un par veikumiem olimpiādēs savus bērnus apbalvosim ar naudas balvām. Ir paredzēti lieli līdzekļi dažādiem skolas klašu ārzemju braucieniem dažādu projektu ietvaros, kur tiek segtas pilnīgi visas ar bērnu ceļošanu saistītās izmaksas. Tāpat nemainīgi ir arī tas, ka katrai skolas klasei un bērnudārzam pienākas viena bezmaksas ekskursija Latvijas robežās. Nofinansējām arī labāko Mūzikas un mākslas skolēnu ceļojumu uz Stokholmu ar prāmi, kur arī mūsu jaunie mūziķi kopā ar pedagogiem sniedza koncertus. Tāpat esam nodrošinājuši, ka skola papildina savu mācību līdzekļu bāzi ar jaunām interaktīvām tāfelēm, datoriem, projektoriem. Šobrīd, kad dažiem kaimiņiem ir viena šāda iekārta uz visu skolu, mums tādas uzstādītas daudzās klasēs, padarot mācību procesu atbilstošām laikmeta prasībām.

 Otra daļa papildus ienākumu tika sadalīta par labu mūsu cilvēkiem, darbiniekiem, būtiski kāpinot algas, jo sevišķi jomās, kur strādā augsti izglītoti speciālisti par ļoti zemu atalgojumu. Daļai speciālistu algas no šī gada kāps par 60 EUR un vairāk, bet arī lielai daļai vienkāršo darbu veicēju šī gada atalgojums pieaugs par 30 EUR vai vairāk. Šis ir jau kārtējais gads, kad Mērsraga novadā nav neviena darbinieka, kurš saņemtu minimālo algu. Es ceru, ka šim notikumam būs 2 ziņas. Pirmā – mēs cienām un augstu vērtējam savus darbiniekus, otrā – tas ir labs piemērs citiem darba devējiem.

                Šajā vasarā pašvaldība piedalās projektā kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru – mēs vasarā projekta ietvaros nodarbināsim vairākus skolas vecuma jauniešus. Tas ir likumsakarīgs turpinājums arī pūlēm, ko veic mūsu pašu uzņēmēji – iesaistot vasaras darbos novada jauniešus, skolniekus.

 Svarīgās jomas šajā gadā – izglītība un drošība. Jau pagājušajā gadā esam pilnībā apbruņojuši un tehniski moderni ekipējusi savu pašvaldības policiju. Mūsu pašvaldības policija ir vienīgā ar savu aizturēšanas kameru visā reģionā.  Tad šajā gadā iesim soli tālāk un mūsu pašvaldības policijas rindas papildinās vēl viens darbinieks, kurš rūpēsies par mūsu, mērsradznieku drošību. Otra joma – no šī gada mūsu bibliotēkā pievienosies vēl viens darbinieks, jo arī šajā gadā, līdzīgi kā jau vairākus pēdējos gadus, būtiski audzēsim jauno grāmatu skaitu un mūsu bibliotekāre Maira ar jauno kolēģi ir iecerējušas daudzus pasākumus, kuri mudinās mūs visus lasīt grāmatas.

Juku laiki. Kā jau vienmēr, kopš pastāv jaunais Mērsraga novads, esam dzirdējuši par mūsu drīzu nāvi… Bet tas, šķiet, ir nemainīgi cauri gadu simtiem, ne tikai šodien. Vērtējot grūto situāciju mūsu ražošanas nozarē, esam paredzējuši rezerves savā budžetā, gan sociālajam spilvenam – savu cilvēku atbalstīšanai, gan citām aktivitātēm, ja tādas varētu notikt. Savējos atbalstīsim un mums tam iespējas ir pietiekamas. Jau izskanējis, ka Mērsrags plāno uzņemt bēgļus. Tas gan raisa smaidu, jo, iespējams, kas tas, kurš to sludina, pie sevis savās pļavās var arī izdarīt, jo pašvaldībai nav ne dzīvojamo fondu, nedz citu resursu, lai to paveiktu.

Osta un barikādes. Šajā gadā Mērsraga pašvaldība maksimāli plāno izmantot visus pieejamos instrumentus uzņēmējdarbības vides attīstībai un tādu projektu realizācijai, kura palīdzēs mūsu uzņēmējiem augt un radīt darba vietas. Tomēr, ne jau visi projekti ir derīgi. Daudzi būs dzirdējuši par barikādēm Engures ostā, kur kāds uzņēmējs savus jautājumus ar vietējo sabiedrību risina, vienā naktī saceļot barikādes ostā. Pirms kāda laika šī paša uzņēmēja attīstības projektus Mērsraga ostas pārvaldnieks Jānis Budreika bija iesniedzis izskatīšanai Mērsraga ostas valdei. Mums gāja grūti, bet tomēr pamatoto šaubu dēļ šos projektus noraidījām. Redzot, kā šobrīd klājas mūsu kaimiņiem, ir skaidrs, ka tas darīts pamatoti. Tā esam darījuši arī iepriekš, noraidot sagatavotu projektu par zivju miltu ražotni. Redzot, kā šodien ar smakām un piesārņojumu apgrūtināta Alsunga, kur šāda ražotne izveidota, saprotam, ka arī šāds grūts lēmums bijis pareizs. Osta arī šajā gadā būs mūsu prioritāte, izvērtējot tās darbību, arī iemeslus, kādēļ pagājušajā gadā ir tik straujš kravu kritums Mērsraga ostā. Tāpat raudzīsimies, lai netiktu realizēti Mērsragam nelabvēlīgi projekti un tēriņi.

No otras puses, mēs izvērtēsim un sniegsim atbalstu mūsu centīgajiem uzņēmējiem, bet tāpat identificēsim problēmas un negodprātīgos – kuri nemaksā algas un citādi nepamatoti represē mūsu iedzīvotājus. Kā piemēru varu minēt Pārtikas un veterinārā dienesta darbu – daudzi mūsu tirgotāji un ēdināšanas servisa sniedzēji teicami iztur viņu pārbaudes, bet jau tagad iezīmējas viens uzņēmums, kurš VIENMĒR tiek slēgts, kad Mērsragā parādās PVD, vai citi dienesti. Bet par to nākamreiz.

Pašvaldība jau šobrīd kopā ar vairākiem Mērsraga uzņēmējiem ir izstrādājusi projektu idejas gan par jaunu ražošanas angāru ierīkošanu Mērsragā, gan palīdz, meklējot iespēju piesaistīt finansējumu jaunu ražošanas iekārtu uzstādīšanai, tāpat koordinējam šiem uzņēmējiem svarīgas infrastruktūras ierīkošanu novadā. Šobrīd, sadarbojoties ar Mērsraga un Upesgrīvas zvejniekiem, strādājam pie nozīmīga projekta tieši zvejnieku vajadzībām.  Darba mums visiem daudz un kopā mums izdosies. Mēs visi kopā esam par labāku Mērsragu!

 

Patiesā cieņā,

Lauris Karlsons

Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

12.02.2016.

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2016