SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

 

PII Dārta ziņas

 

Dziesmotais veltījums vecākiem

 

Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,

smaidam siltam un vārdam sirsnīgam,

 katru dienu pa prieka brītiņam, lai ievijas dzīves apcirkņos!

 

 

 

 

Muzikālā audzinātāja Inese ar saviem “Dārtas” ansambļa bērniem 5.maija pēcpusdienā sagādāja pavasarīgi saulaini dziesmotu sveicienu ansambļa bērnu vecākiem. Ar skanīgām, jautrām dziesmām un ilustratīvu pasaku priecēja vecāku sirdis. Priekšnesumā tika izdziedāti bērnu mīļākie un tīkamākie skaņdarbi par putniem, pavasara varavīksni, puķēm, saulīti un kaķiem,kā arī attēlota zemūdens valstība. Nelielāfragmentiņātika parādīts, kānorisinās mūzikas nodarbība, bija gan solo, gan duetaizpildījumi. Šajā muzikālajā veltījumā vecāki redzēja, ka netiek tikai nodziedātas dziesmas, bet tiek parādīts bagātīgi krāšņs uzvedums ardažādiem izmantotiem palīgmateriāliem, kas liecina par Ineses radošo darbību, bet bērnos rosina iztēli un prieku līdzdarboties. Koncertam noslēdzoties bija vērojams katra vecāka sejā gandarījums par sava bērna veikumu. Pozitīvi uzlādēti ar smaidu pateicās skolotājai par sirsnīgo atmosfēru un laba vēlējumiem ansambļa turpmākajai darbībai.

Skanīgais Paldies Inesei un bērnu komandai par jauko un dziesmoti interesanto pasākumu. Lai katradienakāatradums, kurātiekielikts – prieksun varējums!

 

<<Fotogalerija>>

 

          

 Dziesmoto prieku tvēra

                                                                                       PII “Dārta” vadītāja Laila Štāle

                                                                                                                                      09.05.2016.

 

 

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2016