SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

 

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

bullet

Mērsraga novada dome

bullet

SIA "Mērsraga ūdens"

bullet

Mērsraga ostas pārvalde

bullet

Izglītības iestādes

bullet

Kultūras iestādes

bullet

Informācijas centrs

bullet

Pašvaldības policija

bullet

Bāriņtiesa 

bullet

Sociālais dienests 

bullet

Brīvā laika pavadīšanas centrs

 

 

 

Pašvaldības policija ziņo

 
 
bullet

Jaunumi un aktualitātes

bullet

Arhīvs

bullet

Kontakti

 

 

Mērsraga novada pašvaldības policija ziņo

 

Ar šā gada 1. jūniju pašvaldības policijā ir notikušas izmaiņas: pateicoties Mērsraga novada domes un izpilddirektores Agneses Kreicbergas atbalstam, MPP personālsastāvu papildinājuši divi policijas kārtībnieki, un turpmāk tiks nodrošināta izsaukumu apkalpošana diennakts režīmā. Dežurējošais pašvaldības policijas kārtībnieks ieradīsies uz Jūsu izsaukumu 20 minūšu laikā (protams, atkarībā no izsaukuma atrašanās vietas). Tas būtiski uzlabos situāciju salīdzinājumā ar to laiku, kad novadu 24 stundas diennaktī apkalpoja tikai viens pašvaldības policists.

MPP dežūrgrupas tālruņa numurs: 27234282

Nedaudz paskaidrošu par to, kādas pilnvaras ir jaunajiem policijas kārtībniekiem, un kādu palīdzību no viņiem var saņemt. Sākšu ar citātu no likuma “Par policiju”:

“Pašvaldības policijas darbiniekiem savas kompetences ietvaros, ir visas likuma “Par policiju” 12.panta pirmās daļas 1.—6., 8.—12., 14.1, 14.3, 15., 17., 20., 21., 24., 26.—28., 31., 32. un 34.punktā minētās tiesības, tiesības šā likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā, iestājoties šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem, lietot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus, speciālos līdzekļus, kā arī ievietot personas pagaidu turēšanas telpās ….Speciālos līdzekļus, kurus ir tiesīgi lietot pašvaldības policijas darbinieki, kā arī šo speciālo līdzekļu lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets…Pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot šaujamieročus.”

Tas nozīmē, ka jaunajiem darbiniekiem ir visas pašvaldības policista pilnvaras noziedzīgu nodarījumu pārtraukšanā un profilaksē. Par ļaunprātīgu nepakļaušanos pašvaldības policijas darbinieka likumīgajam rīkojumam vai prasībai, kad viņi izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumu, pienākas likumā paredzētais soda mērs.

Dežūrgrupas galvenie uzdevumi:

·         Operatīvi reaģēt uz izsaukumiem;

·         Patrulēt krasta kāpu aizsargjoslā;

·         Piedalīties makšķerēšanas un zvejniecības noteikumu kontrolē Mērsraga novadam piegulošajā Baltijas jūras piekrastes teritorijā, Engures ezerā, Mērsraga kanālā;

·         Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzīšanā Mērsraga novadā;

·         Sadarbība ar Valsts policiju, Engures, Rojas, Talsu novadu pašvaldības policijām.

Administratīvo pārkāpumu protokolus pašvaldības policijas kārtībnieki nesastādīs. Viņu pienākumos ietilpst sākotnējā situācijas izvērtēšana, likumpārkāpuma pārtraukšana, liecinieku apzināšana, nepieciešamības gadījumā citu dienestu-valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības dienesta - izsaukšana un sagaidīšana, iesniegumu un paskaidrojumu pieņemšana.

Izmatojot gadījumu, vēlos vērst iedzīvotāju uzmanību uz līdz šim darbā novērotajiem pārpratumiem.  Pirms policijas izsaukšanas lūdzu apdomāt, vai tas tiešām būs pamatots izsaukums. Bieži gadās, ka izsaukums ir maldinošs. Kā piemēru minēšu pēdējo zvanu, kuru saņēmu 2:30 naktī no satrauktas sievietes. Esot “…izsists logs, visa grīda vienos stiklos, brauciet tūlīt!” Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka zvanītāja ir atpūtniece no citas pilsētas, un ka logs izsists laika posmā no viņas pēdējās izbraukšanas no vasarnīcas līdz dotajam brīdim, tātad 8 diennakšu periodā. Nozagts nebija nekas, un apskatot notikuma vietu, tika konstatēts, ka kundze aizbraucot pati logu nebija aizvērusi un ļaunprātīgais stikla bojātājs ir bijis caurvējš. Pirms zvanīt policijai, padomājiet, jo arī nepamatots izsaukums ir likumpārkāpums.

Administratīvo pārkāpumu kodekss par to saka sekojošo:

202.pants. Apzināti nepamatota speciālo dienestu izsaukšana

Par ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai citu speciālo dienestu apzināti nepamatotu izsaukšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par apzinātu informācijas izplatīšanu par nepatiesu notikumu vai apzinātu nepatiesa notikuma inscenēšanu, kā rezultātā ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai citi speciālie dienesti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pienākumam tiek iesaistīti reaģēšanā uz šādu informāciju vai notikumu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

 

Mērsraga novada pašvaldības policijas vecākā inspektora darba laiks paliek nemainīgs, pieņemšanas laiks policijas telpās:

otrdienās no 9:00 līdz 12:00

ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00,

kā arī visu pārējo laiku, iepriekš gan saskaņojot pa telefonu. Kontaktinformācija:

Vecākais inspektors Egīls Bolmanis

tālruņa numurs: 20703443

 

Nobeigumā vēlos pateikties visiem iedzīvotājiem un viesiem, kuri ir operatīvi ziņojuši par netiekošajiem likumpārkāpumiem novadā. Tikai kopējiem spēkiem mēs varēsim dzīvi Mērsragā veidot drošu un patīkamu. Atgādinu, ka pašvaldības policijas galvenais pienākums joprojām ir preventīvais darbs - palīdzēt novada iedzīvotājiem un viesiem, nevis tos sodīt.

 

Cerot uz sapratni un atbalstu jaunajiem kārtības sargiem mūsu novadā,

ar cieņu, Mērsraga novada pašvaldības policijas

vecākais inspektors Egīls Bolmanis

Tel : 20703443, e-pasts: policija@mersrags.lv

20703443

08.06.2016.

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2016