SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Ostas ziņas

 

Mērsraga ostas darbi

 

Mērsraga ostas pārvalde 2014.gadā ir sekmīgi pildījusi savas funkcijas, apsaimniekojot un pārvaldot Mērsraga ostu un tās infrastruktūru. Ieņēmumi no pamatdarbības 2014.gadā ir sasniegti par 9,1% vairāk nekā bija plānots. Mērsraga ostas pārvalde 2014.gadā izpildīja visas plānotās aizdevumu maksājumu saistības pret a/s „SEB banka”, kā arī pret citiem kreditoriem. 2014.gadā bez neviena kavējuma ir nomaksāta pašvaldībai Likuma par ostām noteiktā daļa no ostas maksām 39’374 EUR  un nekustamā īpašuma nodoklis 11’276 EUR.

Sadarbībā ar SIA „Gamma-Rent” pārdziļināts kanalizācijas spiedvads pāri ostas kanālam no 5 m uz 8 m dziļumu. Atļautā kuģu iegrime pie piestātnes Nr. 4 ir palielinājusies no 4,2 m uz 5,0 m. Ostas pievadkanālā, septiņās  jūras koordinātēs izcelti 15 dažāda lieluma akmeņi. Visā ostas pievadkanālā sasniegta gultnes atzīme ne mazāk kā  -7 m. Sadarbībā ar piestātņu operatoriem uz piestātnēm Nr.6 un Nr.7 tika veikti remontdarbi, kā rezultātā tika uzlabots piestātņu tehniskais stāvoklis.

Gruntssūcējs Nr.8  veica ikgadējos remonta padziļināšanas darbus ostas akvatorijā un ostas vārtu rajonā projekta dziļumu uzturēšanai, izņemot un novietojot sauszemes grunts izgāztuvē 22000 m3 smilts sanesumu, bet ar kuģi „ Mērsrags” tika izsūknēti un novietoti jūras smilts izgāztuvē 11000 m3 smilts sanesumu. Tika veikts arī cauruļvadu trases remonts izņemtās grunts pārvietošanai uz krastu ostas akvatorijas ziemeļu un dienvidu pusē, ka arī krasta grunts izgāztuves uzturēšana. Ostas flote pastāvīgi tiek uzturēta darba kārtībā. Visām vienībām regulāri tiek veiktas plānotās apkopes un glābšanas līdzekļu regulārās pārbaudes, ir izietas visas nepieciešamās Latvijas jūras administrācijas Kuģu tehniskās inspekcijas pārbaudes. Ostas kanāls tika aprīkots ar navigācijas bojām, veikts boju kosmētiskais un kapitālais remonts. Pārskata gadā veikts uzraudzības audits par ISO 9001:2008 standarta kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu Mērsraga ostā. Mērsraga ostas pārvalde sadarbībā ar Valsts robežsardzi veiksmīgi noorganizēja mācības ISPS koda ietvaros.

2014. gadā osta apkalpoja 127 kuģus bez neviena kuģu negadījuma. Kopējais kravu apgrozījums 2014.gadā ir 483,6 tūkst.t, kas ir par 23,4% vairāk nekā 2013.gadā. Salīdzinot ar 2013.gadu, ir nedaudz mainījusies kravu struktūra – ir piesaistītas divas jaunas kravas: smilts un tehniskā sāls.  Mērsraga ostā ir radīta bāze kravu pārkraušanas kapacitātes palielināšanai. Tomēr tālāku ostas attīstību ierobežo  nepieciešamība pēc papildus elektrības jaudām. Pašreiz situācija ir tāda, ka sadales tīkli neatļauj nevienu jaunu pieslēgumu Mērsraga ostā.

Neskatoties uz to, ka kopumā Latvijas ostām 2015.gadā ir kravu samazinājums, Mērsraga osta 2015.gada pirmajos četros mēnešos ir pārkrauti 181,5 tūkst. tonnu kravas, kas ir par 16,9 % vairāk nekā 2014. gada pirmajos četros mēnešos. Ja tikpat cītīgi turpināsim strādāt visu 2015. gadu, tad mums ir liela iespēja šogad pirms termiņa atdot SEB bankai visu atlikušo valsts galvotā kredīta summu  271’000 EUR.

2014.gada rezultāti ir labi un uzrāda, ka iestāde strādā ļoti sekmīgi, un arī 2015. gads ir iesācies ļoti veiksmīgi.

 

Mērsraga ostas pārvaldnieks

Jānis Budreika

07.05.2015.

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2015