Mērsraga zoles kluba 2009.gada sezona

Ü Mārītes kauss 2009, noslēguma tabula

Ü Pirmo zolmaņu kauss 2009

Ü Mērsraga zoles kauss 2009 (noslēguma tabula)

Ü Neptūna kauss 2009 (rezultāti, foto)

 

 

MĒRSRAGA ZOLES KLUBS 2009

  NOSLĒGUMA TABULA

 

 

 

PĒC 3. RIŅĶIEM

4.RIŅĶIS

KOPĀ.

N.p.k.

Vārds Uzvārds

P

A

Z

P

A

Z

P

A

Z

1.

IVARS INDRUŠKEVIČS

139

586

50

47

158

18

186

744

68

2.

ARVĪDS MAROČKO

137,5

433

44

41,5

-2

23

179

431

67

3.

IMANTS BUŠS

127,5

310

21

46,5

173

15

174

483

36

4.

JURIS ZIBINS

123,5

45

43

35,5

-30

11

159

15

54

5.

MARITA KAPENIECE

116,5

-223

28

34

-130

7

150,5

-353

35

6.

MĀRĪTE KRŪMIŅA

110,5

-203

11

39

-62

3

149,5

-265

14

7.

AIGARS GŪTŠMITS

127,5

91

34

 

 

 

127,5

91

34

8.

VAIRIS ĶIRŠAKMENIS

56,5

25

13

53,5

347

20

110

372

33

9.

ANDRIS KALĒJS

30

-16

4

11

-65

3

41

-81

7

10.

IMANTS VIĻUMSONS

8

29

1

7

79

6

15

108

7

11.

ANDIS DĀRZIŅŠ

9,5

-21

1

2

-16

0

11,5

-37

1

12.

JURIS KATKOVSKIS

 

 

 

11

-8

3

11

-8

3

13.

IVARS OZOLS

10,5

-26

11

 

 

 

10,5

-26

11

14.

VIESTURS ROMANOVSKIS

6

-25

3

 

 

 

6

-25

3

15.

AGRIS JORNIŅŠ

5

-7

1

 

 

 

5

-7

1

16.

KRISTAPS LŪSARS

4

-60

3

 

 

 

4

-60

3

17.

ĒRIKS PAEGLE

3

-63

0

 

 

 

3

-63

0

18.

RAIMONDS ZEMĪTIS

2

-87

-4

 

 

 

2

-87

-4

 

N

Vārds Uzvārds.

1.kārta.

2.kārta.

3.kārta.

4.kārta.

5.kārta.

6.kārta.

7.kārta.

8.kārta.

9.kārta.

Kopā.

 

 

P

A

Z

P

A

Z

P

A

Z

P

A

Z

P

A

Z

P

A

Z

P

A

Z

P

A

Z

P

A

Z

P

A

Z

1.

VAIRIS ĶIRŠAKMENIS

7

63

5

8

51

0

7,5

50

4

5,5

31

5

6

46

1

7,5

19

3

7

85

0

5

2

2

3,5

-41

0

53,5

347

20

2.

IVARS INDRUŠKEVIČS

1

-80

1

6

26

3

5,5

-12

2

6,5

24

3

4,5

-15

4

6,5

13

1

5,5

44

3

6

26

2

6,5

52

0

47

158

18

3.

IMANTS BUŠS

6

60

3

5

15

-2

4,5

-13

2

7

45

9

8

28

0

4,5

11

0

1,5

-59

2

6,5

39

1

5

-12

2

46,5

173

15

4.

ARVĪDS MAROČKO

4,5

-2

1

3

-27

2

6,5

30

1

4,5

-19

1

5

-17

5

5,5

10

5

5,5

0

2

4

-19

4

6

15

4

41,5

-2

23

5.

MĀRĪTE KRŪMIŅA

5

-13

0

4

-13

0

4

-44

0

4

-38

0

3,5

-32

0

4,5

-26

0

6

44

3

1,5

-80

0

8

60

0

39

-62

3

6.

JURIS ZIBINS

5,5

10

1

3

-25

-3

5,5

33

3

5,5

9

1

5

4

4

2,5

-36

0

2

-77

-4

4,5

21

3

4

-56

2

35,5

-30

11

7.

MARITA KAPENIECE

6

9

0

3

-13

2

6,5

-14

3

3

-52

0

4

-14

2

5

8

0

2,5

-40

0

1,5

-68

0

4

-14

0

34

-130

7

8.

JURIS KATKOVSKIS

 

 

 

 

 

 

5

-11

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

1

 

 

 

 

 

 

11

-8

3

9.

ANDRIS KALĒJS

1

-46

2

4

-16

-2

6

-3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

-65

3

10.

IMANTS VIĻUMSONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

79

6

 

 

 

7

79

6

11.

ANDIS DĀRZIŅŠ

 

 

 

 

 

 

2

-16

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

-16

0

 

 

Sporta metodiķis I.Indruškevičs, 26455993