Mērsradznieki Talsu rajona sporta spēlēs

Mērsradznieki Talsu rajona 14. sporta spēļu trešajā posmā

Pašvaldības sporta spēles 2002.gada jūnijā, Spārē Pašvaldības sporta spēles 2002.gada jūnijā, Spārē
Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005) Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005) Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005) Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005)
Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005) Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005) Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005) Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005)
Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005) Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005) Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005) Talsu raj. 13.sporta spēļu 3.posms (09.04.2005)
Pašvaldības sporta spēles 2003.gadā, Talsos.
Pašvaldības sporta spēles 2004.gada martā, Rojā