Dambrete

Mērsraga meistarsacīkstes dambretē

 
 

NOLIKUMS

 

I. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Popularizēt dambreti Mērsraga iedzīvotāju vidū un popularizēt aktīvu brīva laika pavadīšanu.

Noskaidrot Mērsraga spēcīgākos dambretes spēlētājus.

II. VADĪBA

Sacensības organizē Mērsraga pagasta padomes Sporta organizators Ivars Indruškevičs.

Galvenais tiesnesis – Ivars Indruškevičs.

III. VIETA UN LAIKS

Sacensības notiek kafejnīcā “Pie Mārītes” katra mēneša pirmajā svētdienā, sacensību sākums 10:00. Sacensības iedalītas desmit posmos, posmi nenotiek jūnija un jūlija mēnešos.

IV. FINANSU NOSACĪJUMI

Mērsraga meistarsacīkšu dambretē sacensību organizēšanas un apbalvošanas izdevumus sedz Mērsraga pagasta padome.

V. PIETEIKUMI

Sacensību dalībnieki piesakās sacensību dienā, pirms kārtēja posma sākuma līdz 10:00.

VI. DALĪBNIEKI

Sacensībā atļauts piedalīties jebkuram interesentam. Mērsraga meistarsacīkstes tiek uzskatītas par atklātām, un lai tajās piedalītos nav obligāts Mērsraga pagasta pieraksts. Sacensību dalībniekam jāievēro visas savstarpējās pieklājības normas. Dalībnieka piedalīšanās nav pieļaujama, ja tas atrodas spēcīgā alkoholisko vielu ietekmē, vai lietojis citas apreibinošas vielas. Par katru gadījumu lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis, konsultējoties ar pārējiem sacensību dalībniekiem.

VII. SACENSĪBU NOTEIKUMI

Mērsraga meistarsacīkstes dambretē iedalītas desmit posmos, katrā posmā, katrs dalībnieks ar katru izspēlē divas partijas. Vienu partiju spēlē ar baltajām, otru ar melnajām figūrām. Apdomas laiks vienai partijai katram dalībniekam 15 minūtes. Katrā posmā, sacensību dalībnieks ieskaitē saņem tik punktus, cik viņš ir izcīnījis.  Par uzvaru tiek piešķirts 1 punkts, par neizšķirtu 0,5, bet par zaudējumu 0 punkti. Pārējie dambretes spēles noteikumi atbilstoši starptautiskajiem dambretes noteikumiem.

            Sacensību kopvērtējumā, uzvarētāja noskaidrošanai tiek vērtēti katra dalībnieka labākie septiņi posmi no desmit. Vienādu punktu gadījumā, tiek nozīmētas papildus 2  partijas, ja tās noslēdzas neizšķirti, apdomas laiks tiek samazināts līdz piecām minūtēm.

Ja vairākiem dalībniekiem sacensību noslēgumā vienāds punktu skaits, tad noslēguma vietu noskaidrošanai, tiek nozīmēts savstarpējs turnīrs, pēc augstāk minētiem noteikumiem.

 

VIII. APBALVOŠANA

Pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām, diplomiem.

Informācija par turnīru un uzvarētāju foto tiks ievietots Mērsraga pagasta mājas lapā www.mersrags.lv

 

Mērsraga pagasta sporta metodiķis I.Indruškēvičs, 26455993

Visas tiesības uz lapā publicētajiem materiāliem pieder Administratoram.

Izstrādātājs un uzturētājs maxxim, lapas versija 5.0