SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

 

 

 

 

Jaunākās ziņasSporta ziņasKultūras ziņasVidusskolas ziņasPII Dārta ziņas

Pasākumi novadāPasākumi sportāPasākumi kultūrāPasākumi vidusskolāPasākumi PII Dārta

   LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Mērsraga novada dome

SIA "Mērsraga ūdens"

Mērsraga ostas pārvalde

Izglītības iestādes

Kultūras iestādes

Informācijas centrs

Pašvaldības policija

Bāriņtiesa 

Sociālais dienests 

Brīvā laika pavadīšanas centrs

 

 

 

 

 

 

 

Mērsraga novada pašvaldības izglītības iestādes

 

  Pirmsskolas izglītības iestāde Dārta

Adrese
Lielā iela 3, Mērsrags,
Mērsraga novads,
LV-3284
Tel./fax – 63235651 (vadītāja)

Tel. – 63235865 (saimn.daļa)
e-pasts: darta@mersrags.lv

 

Jaunumi un aktualitātes

Arhīvs

Pasākumi

Par mums

Dienas gaitu plānojums

Mazie prātnieki

Fotogalerija

 

 Jaunumi un aktualitātes PII Dārta

 

Rakstu arhīvs

 

Ceļa mērķis – 1.septembris

1.septembra kompasi nemeloja virzienu un visi kā īpašā magnētā ceļu atrada bērnudārza “Dārta” sētiņā. Ar skanīgu labu rītu un aplausu salūtu sasaucās gan mazie un lielie sagaidot svētku sajūtu. Uzdzirkstīja prieks, ka sirds prieka lidojums bija tik pilns viegluma, jo satikāmies rudens skaistākajos svētkos - mācību svētkos –1.septembrī – vietā, kurš ir kā milzīgs dārzs ar krāšņiem ziediem, augļu aromātu, smaidiem, kurā pienāk mirklis un sevi likām it kā atdzimt no jauna, izjust lielu saviļņojumu, ļāvāmies pozitīvam enerģiskam “sprādzienam” – ju-huū...

 

 

 /lasīt vairāk/ >

01.09.2016

Līgojam Dārtas bites pļaviņā 

Dārtas Jāņa bērni svētkus ielīgoja ciemojoties pie Bites Zumzumītes pļaviņā, kur iepazinās ar Jāņu zālēm un izdejoja bitītes līgo dejas un rotaļas. Bērnos izbrīnu radīja tas, ka dažas Jāņu puķes saucas cilvēka vārdos – madaras, ilzītes, dzirkstītes un margrietas. Bites pļavā virmoja saldskābas smaržas un jautrie līgotāji dziedādami sumināja mūsu gaviļnieku Jāni. Pēc pļavu deju rituāliem un Jāņu ziedu virteni uzvērdami devās appušķot savu Dārtas sētiņu – lai rotājas un Jāņzāļu burvība svētī saimes ļaudis. Puķoti ielīgojuši un skanīgi iedziedājuši varējām baudīt Jāņu sieru un pīrādziņus, līgo!

 

 /lasīt vairāk/ >

22.06.2016

Bērnam laimīga ik diena

Kā ik gadu 1. jūnijs ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena un pirmā skolēnu vasaras brīvlaika diena, kad pieaugušos vēlreiz aicina aizdomāties par to, kādu pasauli veidojam un ko varam darīt, lai katra maza dvēselīte augtu drošā un siltā vidē. Sagaidot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, tā mērķis ir ļaut mums - pieaugušajiem saskatīt sava bērna, jaunieša - jūtu pasauli. Šai svētku dienai  jākļūst par drošo ikdienu.

 

 

 

 /lasīt vairāk/ >

02.06.2016

Caur “Sprīdīšu” septiņkrāsu tiltu

Mērsraga tautas namā 27.maijā gaisā virmoja dažnedažādas svētku smaržas un gaišā noskaņā gavilēja Dārtas bērnu tuvinieki, draugi un radi, jo tās dienas saulītes staros rotaļājās “Sprīdīšu” grupas bērni, jo viņiem svētki mazajā bērnības zemē – šie maigie ziedu pumpuriņi ir sasmēlušies mīļas un siltas lietas, kuriem spīdot būs tālāk dzīve jāpiesilda.

Bija svētsvinīgi vērot skaisti un glīti sapostas meitenes un zēnus. Neliels samulsums, aizmirstot daudzas reizes atkārtotā dzejoļa rindiņas. Acis meklēja audzinātāju un auklīti, kas draudzīgi uzsmaidīja. Rūpīgi sagatavotais priekšnesums kā mīļa atvadu dāvana – tā ir izlaiduma laika neatkārtojams mirklis.

 /lasīt vairāk/ >

31.05.2016

Sadarbība un jaunas iespējas

25. maijā, pēc Upesgrīvas internātpamatskolas iniciatīvas, PII “Dārta” notika tikšanās ar sociālpedagoģiskā atbalsta centra vadītāju Mariku Rožkalni, sociālo pedagogu Ligitu Mežaku un maģistri psiholoģijā un veselības aprūpes mākslas terapeiti Jolantu Leinarti, kuras laikā tika pārrunāti jautājumi par aktuālām problēmām bērnu audzināšanas un aprūpes jomā un par iespējām sniegt metodisku atbalstu tiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem.

 

 

 /lasīt vairāk/ >

30.05.2016

„Zīļuki” jau ar vienu soli vasarā

Liela vēja ātrumā ir pagājis mācību gads un klāt ir vasara. Viens mācību gads ir pavadīts kopā ar šiem bērniņiem, kuri atnāca uz „Zīļuku” grupiņu rudenī. Bērni - katrs ar savu raksturu, katrs ar savu pieredzi, no dažādām ģimenēm, sabira mūsu grupiņā, kā mazas krāsainas podziņas lādītē.

Kopā mums šis gads ir bijis dažādiem notikumiem bagāts – svinējām gadskārtu svētkus – Miķeļus – kopā ar diviem nerātniem zaķiem un saimnieci. Mārtiņos ieradās gailis ar savu sievu vistu. Ziemassvētkos mēs pārtapām par zaķēnu un vāverēnu ģimeni, Lieldienās visiem bērniem bija jāiet uz zaķa skolu.

 /lasīt vairāk/ >

30.05.2016

Ar laimes sajūtu “Sprīdīšos”

Jau pienācis jūnijs, un ir pagājis mans pirmais mācību gads, jeb deviņi mēneši kopš uzsāku darbu kā „Sprīdīšu” grupas audzinātāja. Šobrīd mani ir pārņēmis prieks par savas profesijas izvēli, kas sniedz patiesu laimi ieraugot bērnu neviltotos smaidus rīta agrumā. Tajā pašā brīdī pārņem skumjas, atvadoties no „Sprīdīšiem”, kuru ceļš tālāk ved uz skolu.

 

 

 /lasīt vairāk/ >

23.05.2016

Dārtā - atver durvis uz dambretes pasauli

Trešdien, 11. maijā, pie vecāko grupu bērniem viesojās Dambretes attīstības biedrības vadītājs Vitauts Budreika, lai atvērtu durvis uz dambretes pasauli. Viņš pastāstīja par dambretes spēles īpatnībām un pieciem spēles galvenajiem noteikumiem. Nodarbība iesākās ar iepazīšanos un īpašu koordinācijas vingrinājumu, pēc kura sekoja pamatprincipu un noteikumu apguve.

 

 

 

 /lasīt vairāk/ >

12.05.2016

Dziesmotais veltījums vecākiem

Muzikālā audzinātāja Inese ar saviem “Dārtas” ansambļa bērniem 5.maija pēcpusdienā sagādāja pavasarīgi saulaini dziesmotu sveicienu ansambļa bērnu vecākiem. Ar skanīgām, jautrām dziesmām un ilustratīvu pasaku priecēja vecāku sirdis. Priekšnesumā tika izdziedāti bērnu mīļākie un tīkamākie skaņdarbi par putniem, pavasara varavīksni, puķēm, saulīti un kaķiem,kā arī attēlota zemūdens valstība.

 

 

 /lasīt vairāk/ >

09.05.2016

Krāsainākie mirkļi “Pīlādzīšos”

Ir Maija sākums, milzu soļiem ir aizskrējis laiks- pagājuši 4 mēneši kopš esmu “Pīlādzīšu” grupas audzinātāja. Man ir patiess prieks, ka pieņēmu šo aicinājumu darīt darbu, kas man patīk, liek priecāties par ikdienas sīkumiem un vienmēr censties būt smaidīgai un pozitīvi noskaņotai. Un dienas vislabākie mirkļi ir tad, kad bērns velta man patiesu smaidu, vai nosauc par mammu, jo zinu, ka tas ir no sirds un tas man dod gandarījumu par to, ko es daru.

 /lasīt vairāk/ >

06.05.2016

Metodiskā diena PII “Dārta” –impulss radošam darbam turpmāk

Ceturtdien, 14. aprīlī, PII “Dārta” valdīja neparasta rosība, jo pie mums uz pieredzes apmaiņu ierādās 26 pirmsskolas izglītības skolotāji.Kursa tēmas saturs pamatojās uz praksē balstītu vispārējo kompetenču pilnveidi – labās prakses piemēriem pirmsskolā. Katrā iestādē strādā radoši pedagogi, bet metodiskās dienas ir iespēja klātienē pavērot, kā strādā kolēģi citās pirmsskolas iestādēs, gūstot jaunas pedagoģiskās atziņas vai atsvaidzinot atmiņā kādu piemirstu metodi. Ja citkārt mēs devāmies pie citiem, tad šoreiz ciemiņus uzņemt bija mūsu kārta.

 

 

 /lasīt vairāk/ >

15.04.2016

Sportojam ar prieku sporta spēlēs Talsos

Kā ierasts, katru gadu visi topošie skolnieki (6-7 g. v. bērni) pulcējās Talsu sporta hallē, lai piedalītos pavasara sporta spēlēs, apliecinātu savu varēšanu un spējas dažādās sporta disciplīnās un stafetēs, kuras izvietojās 11 stacijās, bet vienā no tām bija iespēja “atvilkt elpu” un izveidot kopīgu grupas foto.

Šajā reizē visus mazos sportistus sagaidīja lieliskais, nepārspējamais un enerģiskais Blīkšķu Bannijs ar savu zaķu brigādi – tiesnešu komandu un kolorītais misters Doks – Talsu novada domes priekšsēdētāja personā.

 

 

 /lasīt vairāk/ >

12.04.2016

Dārtas bišu stropā iezummē pavasari

Ar mazi lieliem soļiem ir atnācis pavasaris. Tas ir laiks, kad no ziemas miega mostas dzīvnieki un no zemes savu skaistumu rādīt steidz dažādi pavasara ziedi. Arī bitītes ir pamodušās un bija ieradušās pie mums „Dārtā”, lai iezumminātu pavasari. To palīdzēt steidza arī bērni ar savām ģimenēm „Bišu stropa dziesmās”. Tika dziedāts gan par  ģimenes mīlestību tik stipru kā “piešūta podziņa”, gan puteklīšiem un protams arīpar dzīvi pie jūras. Neizpalika arī ansambļa sagatavotā dziesmiņa.

 

/lasīt vairāk/ >

31.03.2016

Dārtā ieskandina Lieldienas

Kad gadskārtā saule ir pakāpusies debesu kalnā tik augstu, ka dienas garums sāk pārspēt nakti, tad par godu šim notikumam mūsu senči svinējuši Lielo dienu jeb Lieldienu.

Kā jau uz katriem svētkiem, arī uz šiem tika veikti nozīmīgākie priekšdarbi: telpu dekorēšana, asnu diedzēšana, zaru plaucēšana, tautas dziesmu un dažādu rituālu apgūšana un arī pats atbildīgākais darbs - olu krāsošana.

 

 

/lasīt vairāk/ >

24.03.2016

Dārtas saime saka Paldies un lepojas

Šajās tautasdziesmas rindās lasām par ļoti labiem sava darba veicējiem, darītājiem, kas savu darba tikumu spēj izcelt ar lielu atbildības sajūtu, ar godpilnu sapratni pret darāmo darbu. Arī mūsu Dārtā ir ne mazums šādu darbinieku, bet šajā reizē godināsim mūsu metodiķi Terēziju Zondaku, kurai 18.martā Talsu starpnovadu pirmsskolas konferencē pasniedza apbalvojumu – par ilggadīgu un apzinīgu darbu pirmsskolā 40 gadu garumā.

 

 

/lasīt vairāk/ >

22.03.2016

Atvērto durvju dienas „Kastanīšos”

Pavasaris atver savas durvis visam dzīvajam un neparastajam. Mums pašiem labprāt gribas doties ciemos, un tāpat gribas ciemiņus uzņemt pie sevis. Marta sākumā Dārtā „Kastanīšu” grupas bērni gaidīja ciemos savus vecākus uz „Atvērto durvju dienu”. Ik vecāks tika mīļi gaidīts paviesoties vidē, kurā viņa bērns pavada lielāko dienas daļu. Paldies vecākiem, kuri bija klātesoši un apmeklēja kaut vienu no abām piedāvātajām dienām. Ikdiena bērnudārzā ir pilna dažādu noskaņu notikumiem – priecīgiem, zinātkāriem, domājošiem, neparedzamiem, un visiem notikumiem te ir vieta, visas situācijas top piepildītas.

/lasīt vairāk/ >

14.03.2016

Mazie sapņi kļūst dzīvi

Mazo bērnu pasaule ir krāsaina. Tajā dzīvo simtiem sīku sapnīšu, kas reizi pa reizi atdzīvojas un top piepildīti.

„Kastanīšu” grupas bērni labprāt muzicē ne tikai mūzikas nodarbībās. Dažādi mūzikas instrumenti, arī pašu gatavoti tiek izmantoti citās nodarbībās.

Sakām mīļu paldies Annas mammai Gundegai, kas uz mūsu grupiņu atnesa dāvaniņu, kuras iegādē piedalījušies vairāki labi cilvēki. Tagad mums ir savs mūzikas instrumentu komplektiņš, kas ļauj mūsu pasaulei skanēt dažādos toņos un to nokrāsās.

/lasīt vairāk/ >

11.03.2016

Pasaka-cilvēka dvēseles valoda

,Bieži cilvēki jautā, ko darīt, kā rīkoties…palasi pasakas! Tās savā būtībā ir tēlos apslēpta dzīves gudrība. Visu, kas notiek ap mums, mēs varam atrast pasakās un mācīties no tām!,,

Arī PII,,Dārta,, šogad atzīmējot starptautisko valodas dienu,26.februārī rīkoja pasaku rītu. Katras grupiņas bērni kopā ar audzinātājām un auklītēm bija sagatavojušas rādīšanai vienu pasaku.

Pasakas lasot, klausoties, var iegūt spēku dzīvei, jo tās parasti ir emocionālas, harmoniskas, izraisa bērnos mīlestību, interesi un ziņkāri par dzīvi. Jau no seniem laikiem pasakas ir izmantotas kā audzināšanas metode.

/lasīt vairāk/ >

29.02.2016

Sirsnīgā svečošanās „Kastanīšos”

Ziema, kad savu balto sniega mētelīti nomainījusi pret aizvējā dusošu pasaules plaukstu, mēs dedzinām gaismu logos un svinam mīļuma dienu.

Pie mums ciemojās kurmītis Žanis, kas bija pazaudējis savu svecīti. Īstais laiks sniegt palīdzīgu roku, meklējot pazudušo gaismeklīti, pastāstīt kurmītim par savām svecītēm, ko bērni kopā ar vecākiem bija atnesuši no mājām uz savu bērnudārzu.

Mazu gabaliņu no savas sirds bērni ielika lielajā svecē, lai tā dotu siltu gaismu un pati kļūtu mazliet neparastāka. Noslēgumā kopā ar kurmīti bērni no vaska plāksnītēm tina katrs savu svecīti, kas smaržoja ziemas vidū pēc vasaras un medus.

/lasīt vairāk/ >

10.02.2016

DĀRTAS vārda dienas ballīte džungļu pasaulē

Februāra mēnesis dārteniekiem iesākas ar lustīgu un vēl nebijušu ceļojuma ballīti uz Āfrikas džungļiem par godu DĀRTAS VĀRDA DIENAI. Tā, ka šis Jaunais Pērtiķa gads pēc austrumu kalendāra iesākas 8.februārī un 6.februārī ir Dārtas, tad draiskais Pērtiķis vēlējās Dārtas saimi uzaicināt uz savu džungļu valstību, lai izrādītu dabas krāšņumu, parādīt kustīgumu un izveicību, un piepildīt to ar piesātinātu piedzīvojumu, tāpēc 5.februāra rīts bērniem iesākās ar ceļojuma izpēti, lai nonāktu līdz ballītes vietai.

/lasīt vairāk/ >

08.02.2016

Mazie izgudrotāji no Dārtas

No 18. līdz 22. janvārim Dārtā notika liela rosība, jo gan lieli, gan mazi tās iemītnieki bija kļuvuši par izgudrotājiem. Gudrojamās nedēļas ietvaros visās grupiņās notika aktivitātes, kurās akcents tika likts uz bērnu radošas darbības un iztēles veicināšanu, tāpēc visas audzinātājas bija īpaši piedomājušas pie motivējošas atmosfēras un atbilstošas vides izveidošanas, lai audzēkņus stimulētu un pievērstu kreatīvai pašizpausmei.

 

/lasīt vairāk/ >

28.01.2016

Sniega svētki Dārtā

Mērsragu apskauj ziema. Daba ir balta, mazas un lielas sniegpārslas virpuļo un griežas kā neprātīgas puteņa skavās. Pūkains baltums apņem krūmu apaļās galvas, gulstas uz priežu spurainām plaukstām, sniegs glāsta seju, apstājas uz degungala un skropstās, izkūst uz siltā vaiga. Bet zemei ir silti zem biezās, pūkainās segas.

 

 

/lasīt vairāk/ >

15.01.2016

Brīnumu brīnums

Svētki atnāk un aiziet, bet ir lietas, kas paliek sirdī, ko cilvēks neaizliedz savai dvēselei mācot būt baltai un paturēt patieso prieku par dzīves vērtībām, kas ir kā mazi brīnuma gabaliņi ikdienas ritējumā.

 Šajā pasaulē ir tik daudz brīnumainu lietu. Taču dažreiz, kad tās pastāvīgi atrodas mūsu acu priekšā, mēs tās uztveram par pašsaprotamām. Mēs skatāmies, taču īstenībā neredzam; mēs klausāmies, taču īstenībā nedzirdam.

 Mēs gaidām un gaidām, ka brīnumu īstenos kāds cits... ka brīnums būs kāds cits.

 

/lasīt vairāk/ >

21.12.2015

Ziemassvētku pasaka „Zīļukos”

Tuvojas Ziemassvētki, un visās bērnudārza „Dārta” grupiņās notiek liela rosība. Neatpaliek arī „Zīļuki”, viņi cītīgi gatavo savu ludziņu, mācās dzejoļus, lai iepriecinātu vecākus un sasauktu Ziemassvētku vecīti. Kad sen gaidītais vakars ir klāt, grupiņas bērni pārtop par zaķēniem un vāverēniem. Telpā skan mūzika un vecāki prieka satraukti gaida bērnu priekšnesumu. Arī bērnos ir liels saviļņojums, jo spēļu laukumiņā bija redzējuši staigājam Ziemassvētku vecīti, kurš pēc dziesmu skaņām, piparkūku un piena smaržu meklē, uz kuru grupiņu viņam šovakar jādodas.

/lasīt vairāk/ >

21.12.2015

„Pīlādzīšu” rūķu darbnīcā"

Šogad pie mazajiem Pīlādzīšiem un viņu vecākiem ciemos bija atnākuši trīs rūķi un arī lielais rūķis Ziemassvētku vecīša galvenais palīgs.

Bērnus, vecākus un citus tuviniekus sagaidīja rūķi, tie lūdza papildināt lielā rūķa sūtīto vēstuli ar savu zīmējumu vai aplikāciju.  Rūķi ļoti vēlas bērnus iepazīstināt arī ar savu darbu rūķu darbnīcās - kāds rūķis prot gatavot Ziemassvētku rotājumus, cits bišu vaska sveces rullēt, bet cits piparkūkas dekorēt. Ruķīši aicina no maisiņa izvilkt, kurā darbnīcā katrs bērniņš ar savu vecāku darbosies, bet, brīnumi, visiem izvilktas kartītes ar sniegpārsliņu.

/lasīt vairāk/ >

18.12.2015

Paldies

Paldies, paldies par brīnišķīgi noorganizēto ceļojumu pretī Ziemassvētku sajūtām tiekoties ar Rūķupes Rūķiem un Ziemassvētku vecīti Ziemupē, par sirsnīgu kopā būšanu. Mazus un lielus brīnumus ceļojuma laikā bija sarūpējušas „Kastanīšu” grupas audzinātājas Dace un Eva, auklīte Sindija un mūzikas skolotāja Inese. Mums vecākiem un bērniem tika radīta brīnumaina svētku sajūta. Mīļš paldies par piepildīto „dāvanu maisu” ar labām, jaukām emocijām.

 

/lasīt vairāk/ >

18.12.2015

 

Ziemassvētki – ņiperīgo rūķīšu laiks “Kastanīšos”

Ziemassvētku pēdiņas, atstātas sniegā, ir gluži nemanāmas, maigas un tikko jaušamas. Ziemassvētku smarža  dejo pāri pasaulei un iespraucas katrā mazā namiņā, logu spraugā, durvju ailē. Pa atslēgas caurumu tā iesprūk visskumjākā rūķa namiņā, vistālākajā meža nostūrī.

 

 

/lasīt vairāk/ >

18.12.2015

Rosīgā Sprīdīšu rūķošanās

Klāt Adventa laiks – Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Gaismas atgriešanās laiks. Caur tumsu ejot, mums ir bijusi iespēja atskatīties un novērtēt. Kas pagūts, kas ne. Ko vērts paturēt? Kas ciešāks un tuvāk pie sirds jāglabā – savu bērnu augšanas brīnums, dienas, stundas, minūtes, kas nekad otro reizi pie mums vairs neatgriezīsies. Bet vai nav tā, ka bieži vien jaukāka par pašiem svētkiem ir to gaidīšana un gatavošanās tiem?

 

 /lasīt vairāk/ >

17.12.2015

Dārtas egles svētku diena

Laika vīriņš parūpējies, lai Ziemassvētku noskaņas un gaišas domas sarosās mūsu prātos un sajūtās līdz ar spožu zvaigžņu iemirdzēšanos pie debesu juma, ar sarmas seģeni pārklātu zemi rīta agrumā un kādu jaušamu saules staru starp koku kailajiem zariem. Ar cerīgu noskaņu varam ļauties Ziemassvētku brīnumu gaidām, jo jau novembra pēdējās nedēļas nogalē sākās Adventa laiks.

Atzīmējot Ziemassvētku gaidīšanas laiku – pirmo adventi, tika iedegta Dārtas lielā egle, kuru varētu nodēvēt arī par Labo domu egli.

 /lasīt vairāk/ >

11.11.2015

Dārtas „mazputniņš” sadziedās draudzības festivālā Talsos

Talsu PII „Pīlādzītis” 25. novembrī organizēja sadziedāšanas festivālu „Mazputniņš”. Tajā dalību ņēma arī Mērsraga PII „Dārta” sagatavošanas grupas dziedātāja Marta – Mišele Ķevle. Šajā festivālā piedalījās 12 bērnudārzu skanīgākie dziedātāji no Rojas, Rojupes, Talsiem, Pastendes, Dižstendes, Valdemārpils, Pūņām u.c.

 

 

 /lasīt vairāk/ >

30.11.2015

Dārtā - ziedam, dziedam savai Latvijai

Dārtā 17.novembra rīts bija pacilājošās sajūtās, jo kā dzimšanas dienās esam lepni un prieka pilni, jo godinājām savu Latviju – dzimteni, kurā dzīvojam, mācamies un svētki šajā reizē gadu no gada ir svinīgāki ar lielāku nozīmi. Bērniem jau no mazotnes tiek mācīts, ka esam savas tēvzemes sargātāji ar savu darbīgumu, mīļumu un draudzīgu attieksmi nesam Latvijas vārdu ar dziesmām, rotaļām, ar savu mazo sirsniņu spējam radīt degsmi par Dzimtenes svētību.

 /lasīt vairāk/ >

24.11.2015

Labi darbi pasauli dara dzīvu

Sirsnīgi liels Paldies Pauliņas tētim Jānim un mammītei Olgai Budreikiem par lielisko dāvanu PII „Dārta” mazajiem ķipariem. Jaunās attīstošās rotaļlietas dos iespēju bērniem apgūt pasaules noslēpumus, spēlējot aizraujošas un krāsainas spēles. Prieks par spēlēm un rotaļlietām būs ne tikai Paulas draugiem „Kastanīšu” grupā, bet arī bērnudārza pārējo grupu bērniem, jo mantas bija dažāda vecuma posmiem.

 

 /lasīt vairāk/ >

16.11.2015

Dārtenieku Mārtiņdiena – ļekatā, ķekatā

Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža ir maskotie gājieni, kuri turpinās līdz pat Ziemassvētkiem un beidzās Meteņos. No Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem jāstāsta pasakas un jāmin mīklas.

 

 

 

 /lasīt vairāk/ >

11.11.2015

Dārtas audzēkņu darbu izstāde Mērsraga TIC

“No svītriņas līdz rudens krāsu varavīksnei...”

Bērnība ir bērna visskaistākais un visradošākais laiks! Skolotājs iedod ideju, bet bērns, ļaujot vaļu fantāzijai, var izveidot visu tā, kā tikai viņš spēj iztēloties! Bet, lai fantāzija raisītos – ir jāapgūst dažas zīmēšanas tehnikas: otu un spiedogu nospiedumi, gleznojumi uz sausas pamatnes, krāsu pludinājumi, skrāpējumi un vēl citi paņēmieni.

Bērns allaž bijis izdomas bagāts. Jaunā apgūšana izraisa attiecīgu aktivitāti – jaunapgūtās prasmes likt lietā – izmēģināt šīs prasmes, pielietot jaunos mākslinieciskās izpausmes veidos. Bērnu aizrauj pats radīšanas process, kur viņš variē ar jaunapgūto tehniku un savu ideju.

 /lasīt vairāk/ >

04.11.2015

''Zīļuku" rudens

Tāds ir „Zīļuku” ik rīta skaitām pants uzsākot ikdienas gaitas grupiņā. Šis mācību gads „Zīļukiem” ir sācies ļoti aktīvi. Jau mācību gada sākumā mēs kopā ar saviem draugiem „Sprīdīšiem ” devāmies uz Talsu kultūras namu skatīties Liepājas leļļu teātra izrādi „Pifs”. Teātris bija ļoti jauks, ar dziesmām un jokiem - bērniem patika. Par šo braucienu mēs sakām paldies auklītei Edītei, jo viņa bija tā iniciatore.   Bet jau nākamajā dienā mēs atkal kopā ar „Sprīdīšiem” devāmies Tautas namu Mērsragā, kur tika organizēts pasākums – dzejas dienas mazajiem. Tautas namā mūs sagaidīja bibliotekāre Maira, kura iepazīstināja bērnus ar Raiņa un Aspāzijas grāmatām, kā arī nedaudz pastāstīja par autoriem.

 /lasīt vairāk/ >

23.10.2015

Dārtas ''Sprīdīšiem" - profesiju nedēļa

''Sprīdīšu'' grupa laikā no 12. – 16. oktobrim iepazinās ar dažādām ikdienas profesijām. Nedēļu sākām ar pavāra profesiju. Pie mums grupiņā viesojās mūsu pašu mīļā pavārīte-Baiba. Bērni noklausījās Baibas stāstīto par šo īpaši atbildīgo, bet garšīgo profesiju un bērni ar interesi izjautāja, kā top viņiem gatavotais ēdiens.

Nākamajā dienā mūsu ceļš veda ārpus bērnudārza robežām. Devāmies uz zivju apstrādes cehu ''IMS''. Tur mūs laipni sagaidīja galvenā meistarīte - Dace Sergeta. Pirms iekļūšanas ceha telpās visi pārtapām par skaisti baltiem gulbjiem, jo tīrība un kārtība ir ļoti svarīga šajā nozarē. Bērni nepārprotami ar lielu interesi klausījās stāstītajā un uzmanīgi skatījās ražošanas procesā.

 /lasīt vairāk/ >

21.10.2015

Pēcpusdiena kopā ar tētiem un vectētiņiem Dārtas

„Kastanīšos”

Kādā jaukā rudens dienā Mērsraga PII „Dārta” grupas “Kastanīši” bērnu tētiem un opīšiem tika sarīkots īpašs kopā būšanas pasākums. Bērni bija sagatavojuši dziesmas un priekšnesumus, kuros arī tētiem un opīšiem bija iespējams piedalīties. Drosmīgākie bērni aicināja tētus uz sacensībām salasīt pupiņas zupai vai salikt veco labo gaļasmašīnu.

Bērnu vidū bija iemaldījušies Karlsons un brālītis, kuri pavēstīja, ka katram vīram dzīves laikā ir jāiestāda koks, jāuzceļ māja un jāizaudzina labi bērni. Tā nu vīri ķērās pie zīmuļiem un papīra, lai uzzīmētu koku. Visi mākslas darbi atrada vietu pie guļamistabas sienas, lai kādu laiku priecētu bērnu acis, kad viņi dodas diendusā.

 /lasīt vairāk/ >

16.10.2015

Ar pozitīvu emociju bagāžu no Skrundas

Katru gadu oktobrī PII „Dārta” kolektīvam par tradīciju kļuvuši pieredzes apmaiņas braucieni Skolotāju dienas ietvaros uz kādu no pirmsskolas izglītības iestādēm citos Latvijas novados. Šoreiz devāmies uz Skrundas PII "Liepziediņš”.

 Priecājamies, ka mums bija iespēja doties ekskursijā pa novadu, kurā mūs kā gide pavadīja PII “Liepziediņš” vadītāja Dzintra Eglīte. Vispirms viesojāmies bērnudārzā, kura pirmsākumi meklējami tālajā 1951. gadā, bet pašreizējā ēkā iestāde darbu uzsāka 1977. gadā ar sešām bērnudārza grupām. Pašreiz iestādi apmeklē 132 mazie audzēkņi. Par bērnu trūkumu Skrundā nevar sūdzēties, jo visas grupiņas ir pārpildītas.

 /lasīt vairāk/ >

15.10.2015

Dārtā vienmēr atvērti jaunām idejām un iniciatīvām

Kā vēja spārniem ir aizskrējis pirmais šī mācību gada mēnesis. Iesākums padevies varen spraigs – dažādām aktivitātēm un jauniem izaicinājumiem bagāts (spilgtākās no tām atspoguļotas Mērsraga novada mājas lapā). Viena no šī mācību gada prioritātēm ir bērna valodas un runas attīstība stiprinot bērnos nacionālās piederības izjūtu un patriotisko audzināšanu, organizējot audzēkņu pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, veicinot mācību satura integrāciju un dzīvesdarbības prasmju attīstību.

 /lasīt vairāk/ >

07.10.2015

„Dārtas” Miķeļos gaiss smaržoja bagātīgi

Līdzīgi citiem saulgriežiem latviešu gadskārtā, arī Miķeļi tiek atzīmēti ar svinībām, jo visa rudens raža novākta un varam dižoties ar dārza bagātībām, un tā 29.septembrī Miķeļdienā Dārtā notika īsts tirgošanās bums. Mazie dārtenieki kopā ar vecākiem bija sagatavojuši tradicionālus un ne tik zināmus saldumu cienastus. Arī paši lielie Dārtas saimes darbinieki no savām pagrabu krātuvēm bija sagatavojuši dažādus ECO gardumus. …un lielā andele varēja sākties.

 /lasīt vairāk/ >

02.10.2015

”Dārtas” sportiskā nedēļa

Septembra mēnesī dabas māte ir dāsna un pietiekami ilgi dāvā saules gaismu un siltumu, spirgtu gaisu, vieglu vēsmu un ja neesam kūtri un slinki, tad iespējas kustēties vai sportot ir gana plašas.

Ir labi atbalstīt vērtīgas idejas un organizētus pasākumus, bet vēl labāk ir tajos iesaistīties. Tāpēc Eiropas sporta nedēļas ( 07.09-13.09.) ietvaros Dārtas mazie un lielie iemītnieki kustējās uz nebēdu visas nedēļas garumā. Pirmdienas lietainais rīts gan iztraucēja plānoto pārgājienu, bet tāda iespēja bija nedēļas vidū.

 /lasīt vairāk/ >

15.09.2015

1.septembris ” Dārtas” sētiņā

Ar uzkrātiem vasaras priekiem, sapņiem, maziem nedarbiem, lieliem piedzīvojumiem mūs kopā sapulcinājis mūžam nemainīgais 1.septembris, svētki – Zinību diena, kura nāk ar gladiolu un asteru pušķiem, jaunām iecerēm, draugiem un negaidītiem pārsteigumiem, bet galvenais vaininieks šajā dienā ir aizsākt apgūt gudrības. Mums visiem mazliet bija sasārtuši vaigi, gribētos vēl ar saules zaķēniem skrieties, bet putni debesīs zīmē burtus, ciparus un ik pa brīdim veido jautras gaisa dejas, bet zīmes dabā dažkārt var maldināt, tomēr laika skaitītājs kalendārs ir precīzs un mēs gatavojamies jaunam startam – darbīgam, radošam mācību laika cēlienam.

 /lasīt vairāk/ >

02.09.2015

Bez atlīdzības

 

Dārtas sportiskā ielīgošana līgo, līgo

ī gada 19. jūnijā JāņLīgo svētki Dārta bija ar īpašu noskaņu, jo tie tika ielīgoti sportiski, jo svinīgi atklājām sporta laukuma jauno segumu ar jauniem sporta atribūtiem ( basketbola groziem un volejbola tīklu). Ciemos aplīgot bija ieradušies Vinnija Pūka draugi Tīģerēns un Sivēns, kas ar jautrām rotaļdejām un sportisko bumbošanu iepriecināja mazos un lielos Dārtas līgotājus. Neizpalika Jāņu ugunskurs, cienājāmies ar sieru, pīrādziņiem un dzērām stipri spēcīgo Jāņu zāļu tēju, iepazinām Jāņu zāles ziedus un ticējumus

 /lasīt vairāk/ >

19.06.2015

1.jūnijs – svētki bērniem, hip, hip urā

Gadā ir ļoti daudz svinamu svētku, lieliem un maziem ir gan dzimšanas un vārda dienas, bet 1.jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Šī diena ir kā nemainīga tradīcija, kur bērnu priekam tiek veltīti dažādi pasākumi, radot pacilājošu sajūtu, ka šī diena ir tieši viņu.

 

 

 /lasīt vairāk/ >

05.06.2015

No mazas zīles izaug liels koks…

Priecīgi jauks un brīžiem satraucošs notikums Tautas nama zālē bija 29.maijā, kad savu mazi lielo izlaidumu svinēja bērnudārza ”Dārta” „Zīļuku” grupas bērni, viņu vecāki, audzinātājas un viņu pasaku draugi - lācēns Vinnijs Pūks un ēzelītis Iā. Svētku dienā gaviļnieki Zīļuki savā dzīves pavedienā iesēja vēl vienu svarīgu mezgliņu – par draugiem ar kuriem kopā iet laimi meklēt, par sapņiem, kas brīnumus sēs, par mīlestību, kas sargās pašu tuvāko un dārgāko – ģimeni.

 /lasīt vairāk/ >

04.06.2015

Pirms uzsākt ko jaunu jeb ziedi nevēlas noziedēt tukši

Kad visa pasaule ir tinusies vienā krāšņā ziedu rotā un putni kā apreibuši no medaini liegās pavasarīgi zaļās smaržas dzied kā negudri, skaties, kā gribi, bet mācību gads ir aizsteidzies gluži vai septiņjūdžu zābakiem. Liekas vēl nesen bijām mīlīgi saspiedušies, lai pārvarētu neērtības sengaidīto pārvērtību dēļ (lielais remonts)  -  esam ieguvuši siltas telpas un skaistu ārējo veidolu. Visu gadu strādājām SPORTA zīmē. Tika daudz domāts, lai sportiskās aktivitātes kļūtu daudzveidīgākas, interesantākas un bērnus aktivizējošākas. Meklējām jaunas pieejas, apmeklējot kursus, seminārus, metodiskās apvienībās, kur pedagogi dalījās savā pieredzē.

 /lasīt vairāk/ >

02.06.2015

„Kastanīšu” ceļš pretī vasarai

Vasara ir gadalaiks, kuru gan lieli, gan mazi gaida visu gadu - cauri krāsainajam rudenim, maigajai ziemai, spriganajam   pavasarim. Tas ceļš ir bagāts emociju, notikumu un atklājumu.

Esam iepazinuši ciparus, to vietu skaitļu rindā, mums ir priekšstats par burtiem, ka tos kopā saliekot izveidojas vārdi, teikumi, pasakas un stāsti. Ar lupu esam vērojuši mežā apslēptās bagātības, koka mizu, čiekurus un kukainīšus.

Ģimenes dienā kopā ar sev mīļajiem atklājām pasaules krāsas, saules siltuma un mīļuma nozīmi, ko veltām cits citam.

 /lasīt vairāk/ >

02.06.2015

„Sprīdīšu” pavasaris

Pavasaris „Sprīdīšos” atnāca ar pārsteigumu nedēļu. Runājām par to, kas tad ir pārsteigums un kur to meklēt? Izrādās, ka visur un jebkurā laikā. Vajadzīga tikai gribēšana un mazliet izdomas. Par pārsteigumu sev veidojām krāšņus taurenīšus, iemācījāmies smalkas manieres – ēdot, lietot nazi un dakšiņu. Mūs visus patīkami pārsteidza amizantā viesmīle, kas patiesībā bija mūsu auklīte!

Sprīdīšiem ļoti patīk sporta aktivitātes, tāpēc arī organizējām jautro pavasara sportošanu.

 /lasīt vairāk/ >

27.05.2015

Kā mazie "Pīlādzīši" sagaidīja pavasari

 Mazos Pīlādzīšus es iepazinu janvārī, kad sāku strādāt Dārtā. Varētu teikt, ka janvāris mums pagāja lēnām, mierīgi iepazīstot vienam otru. Darbs pirmsskolas izglītības iestādē man ir jauns izaicinājums un piedzīvojums, jo es sevī saskatīju skolotāju, bet dzīves pavērsieni un iespējas ir neparedzamas, un iepazinos ar bērnudārza dzīvi, kas mani ar katru dienu sajūsmināja arvien vairāk un vairāk. Un nepilna pusgada laikā esmu iemīlējusi gan savus mazos audzēkņus, gan kolēģus.

Februārī Pīlādzīši bija sagatavojušies Sirsniņu dienai. Šajā dienā mēs kopīgi ar Sirsniņlāci devāmies iepriecināt visus Dārtiņā ar sirdsdāvaniņu. Iepazināmies ar pasaku tēliem no pasakām „Kukulītis” un „Namiņš”.

 /lasīt vairāk/ >

18.05.2015

Jaunas vēstis no „Zīļukiem”

 Jau vairākus mēnešus „Zīļuku” grupa par sevi nav devusi nekādu ziņu, bet tas nenozīmē, ka mūsu grupiņas dzīve ir apstājusies. Mūsu ikdiena, kā vienmēr ir pārsteigumiem un notikumiem pilna. Mēs esam pilnveidojuši savas zināšanas par dažādiem latviešu gadskārtu svētkiem, piemēram Meteņiem un Lieldienām. Iepazināmies ar Meteņu dienas ticējumiem un zīmi, gājām rotaļās, skaitījām tautasdziesmas. Lieldienās bērni apmeklēja Zaķu skolu, kurā skaitīja zaķu sakrāsotās olas, lasīja ticējumus, minēja mīkas, pilnveidoja savu rakstītprasmi. Kā neiztrūkstošas aktivitātes bija olu krāsošana, ripināšana un kārtīga olu saēšanās, kuras pamatīgi apkaisīja ar sāli, lai nākamajā gadā nav jāmelo.

 /lasīt vairāk/ >

07.05.2015

Pavasara sporta diena Talsos

Jau vairāk kā 15 gadus, pateicoties sporta mīļiem, entuziastiem un atbalstītājiem, tiek rīkotas Talsu starpnovadu (Dundagas, Rojas, Mērsraga, Talsu) pavasara sporta spēles pirmsskolu sagatavošanas grupu bērniem ( 6g). Sportiskā valodā varētu teikt, ka “pavasara sportiņš” atkal apskrējis savu gada apli un sprigans ieskrējis pavasarī. Tradīciju norises vietu un laiku mainīt nevar!

 

 /lasīt vairāk/ >>

14.04.2015

Ceļā uz Dārtas sapņa piepildījumu

„Pasākās dzimst cerība un piepildās sapņi...”ar šādu vadmotīvu PII „Dārta” kolektīvs 27. martā pulcējās uz pasaku svētkiem, kas vienlaikus bija arī labdarības pasākums, kura mērķis bija vākt ziedojumus sporta laukuma seguma nomaiņai, lai Dārtas mazie audzēkņi varētu stiprināt savu veselību un attīstīt fiziskās īpašības aktīvi sportojot ārā, svaigā gaisā uz droša laukuma seguma, nebaidoties paklupt un savainoties. Tā nu ir sanācis, ka šī tipa bērnudārzos netika ieprojektēta sporta zāle, tādējādi liedzot bērniem iespēju pilnvērtīgi nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Bērns attīstās aktīvā darbībā, tāpēc ir svarīgs fiziskās attīstības iespēju nodrošinājums ikdienā.

 /lasīt vairāk/ >>

31.03.2015

Dārtas skanīgākā Balstiņa

Talsos 5.martā notika atlase starpnovadu jauno vokālistu konkursam „Deviņu pakalnu balsis 2015”, kur piedalījās pirmsskolas vecuma bērni ( 3-7 gadiem) - grupā Balstiņa un skolas vecuma bērni- grupā Balss. Konkursa mērķis ir atklāt jaunus un talantīgus bērnus, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību, attīstīt bērnu muzikālās prasmes un iemaņas, veicināt un pilnveidot mazo dziedātāju skatuves kultūru un uzstāšanās pieredzi, kā arī veicināt mūzikas pedagogu jaunradi.

 

 

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

18.03.2015

Meten’s sporto

Meteņos laiks apmet kūleni un metas uz pavasara pusi! Šāds metiens notiek tieši pusceļā starp ziemas un pavasara saulgriežiem – starp Ziemassvētkiem un Lieldienām. Meteņi ir svarīgākais brīdis dabā visai dzīvai radībai zem saules. Tas ir jaunas dzīvības sākums, kad jūt saulītes silto vaigu. Laiks attīrīties no liekā, mest labus domu metus, lai būtu ražens gads.

 

 /lasīt vairāk/ >>

25.02.2015

Skani, skani mana valodiņa

23. februārī PII „Dārta” lieli un mazi svinēja Dzimtās valodas dienu. Bērnu draugs „Gastoniņš” bija sarūpējis dažādus uzdevumus, lai visi varētu paciemoties VALODAS pasaulē. Bija jāsaklausa vārdiem pirmā skaņa, jānosaka burts, jāizlasa vārds. Ar lielu interesi mazie ķipari klausījās pasaku par slinko Džeku, kuru sākumā „Gastoniņš” lika klausīties angļu un krievu valodā, kad pārliecinājāmies, ka neviens no mazajiem dārteniekiem neko nesaprot, atskaņoja pasaku dzimtajā latviešu valodā.

 /lasīt vairāk/ >>

25.02.2015

PII "Dārta" atver durvis uz prieku

Klāt ir 6.februāris, un viss “Dārtas” kolektīvs zina, ka klāt ir mūsu iestādes skaistā un stiprā Vārda svētki, kurus ik gadu atzīmējam ar nelielu pasākumu. Šoreiz akcents tika likts uz izpratnes veidošanu, ka DĀVANAS  var būt dažādas. Gaviļnieku var pārsteigt, izrotājot telpu, pagatavojot mīļu apsveikumu, nopērkot kādu lietu un uzdāvinot to, bet var būt arī nemateriālas dāvanas, tādas kā mīļš un sirsnīgs muzikāls sveiciens, ko katra grupiņa bija īpaši šim nolūkam sagatavojusi.

 

 /lasīt vairāk/ >>

09.02.2015

“Sprīdīšu” sapņi janvārī

Janvāris Sprīdīšus pārsteidza ar saaukstēšanos un vīrusiem, bet mēs nenobijāmies un droši devāmies uz priekšu, lai veiktu dažādus lielākus un mazākus darbiņus. Lai arī dažas dienas bija tā, ka grupiņā bija tikai viens vai divi bērniņi, mēs tik un tā mācījāmies, pilnveidojāmies, daudz sadarbojāmies ar kaimiņiem “Zīļukiem”.

 

 /lasīt vairāk/ >>

04.02.2015

Jaunā gadā Zīļukos jauni darbi

Ar šādu teikumu iesākās Zīļuku pirmā mācību nedēļa janvārī. Bet, jaunumi un jauni darbi neizpalika visa mēneša garumā. Pirmajā nedēļā pilnveidojām zināšanas par drošību dažādās dzīves situācijas. Piemēram, ko darīt, ja nepieciešama palīdzība? Kam pazvanīt un kas mums palīdzēs? Lai viss labāk paliktu atmiņā, skatījāmies atbilstošas filmiņas, modelējām dažādas situācijas, no papīra izgatavojām glābšanas komandu, kas sargā mūsu ģērbtuvi vēl tagad. Konstruējām glābšanas laivas un pārbaudījām tās, liekot ūdenī. Secinājums – kārtīgai glābšanas laivai ir jābūt stabilai pat milzīgā vētrā!

 /lasīt vairāk/ >>

04.02.2015

Novakars, kam bija sava īpašā dvēseles mūzika

Ar rītu iesākas diena, ar bērnību iesākas cilvēka dzīve. Mazās dzīves pieturas iezīmē ejamo ceļu, un cilvēka paša ziņā paliek izvēle – kuru ceļu mērot, kuru ceļu saukt par savu.

14. janvāra pievakarē mūsu bērnudārzā „Dārta” viesojās psiholoģe Aina Poiša. Viņa ieguvusi profesionālo kvalifikāciju kā sistemātiskā ģimenes psihoterapeite un supervizore, bāzes izglītību psihodrāmā, sociometrijā un grupu terapijā. Uz siltu kopā būšanas mirkli ziemas novakarē tika mīļi aicināti ikviens vecāks, lai ieklausītos, ieskatītos, padomātu par ikdienas dzīves gudrību vērtībām. Vakara tēma bija „Ģimenes musturi”.

 /lasīt vairāk/ >>

19.01.2015

PII „Dārta” - ar smaidu Mērsraga ielās

Jauno gadu PII „Dārta” gribēja iesākt ar kaut ko jauku, mīļu un gaišu. Idejas bija vairākas, tomēr viena uzrunāja mūs visus - sagādāt iepriecinājumu katram garām gājējam. Bet kā to izdarīt? Vajadzētu kaut ko uzdāvināt, ir taču patīkami saņemt dāvanas! Noderīgas? Negaidītas? Vērtīgas? Visvairāk jau tādas, kuru saņemšanas brīdī jūti - tās nāk no sirds un domātas tieši Tev, jo dāvināšanas prieks taču nav izsakāms dāvanas cenā...

 

 /lasīt vairāk/ >>

12.01.2015

Ziemassvētki mūsmājās

Ziemassvētki tas ir īpašs laiks katra cilvēka dzīvē. Tās nav tikai dāvanas, egle, sveces, pīrāgi, lai gan bez visa tā arī šie svētki nav pat iedomājami. Man ik svētki, kas bērnudārza „Kastanīšos” tiek svinēti kopā bērniem ar vecākiem ir svētki ar lielo burtu. Arī šis Ziemassvētku pasākums nebija izņēmums. Ir tik labi sajust sava bērna mazo rociņu savējā, redzēt viņa mirdzošās actiņas, kad visi grupas bērni kopā rādīja mums – vecākiem pusgadā apgūto.

 /lasīt vairāk/ >>

25.12.2014

"Zīļuku" un "Sprīdīšu" grupiņu ziemassvētki

“Zīļuku” grupiņai šogad bija pēdējie Ziemassvētki bērnudārzā, bet šogad tie tika sagaidīti kopā ar “Sprīdīšiem”. Svētki bija ļoti skaisti izdomāti - pasākuma sākumā bērni dziedāja un bija teatralizēts priekšnesums. Bērniem, kā arī audzinātājām un auklītēm bija pagatavotas skaistas maskas, kur izdomas netrūka. Grupiņā bija saskrējuši  dažādi meža zvēriņi – vāveres, zaķīši, pelītes, ezīši, vilks, lapsa un no miega bija pamodināts pat lācis, jo visi gribēja svinēt ziemassvētkus. Un protams kas tie būtu par ziemassvētkiem bez rūķiem un saimnieci, bet teātri vadīja pati meža māte. Pasākuma otrā daļā norisinājās ārā, turpat “Dārtiņas” mežiņā,   kur notika rotaļas, tika dziedātas dziesmiņas un Ziemassvētku vecīša sagaidīšana.

 /lasīt vairāk/ >>

23.12.2014

Radīt gaismu un ziedēšanu sevī

Ir pienācis brīdis, kad beidzot esam noguruši no ikdienas skrējiena un sākam apdomāt, kā un kur piestāt, lai varam lieliski uzmundrināt sevi un citus, tāpēc uzslējām eglīti - dzīvu, zaļu trepīti, pa kuru svecītes augšup skrej, lai paskatītos, paraudzītos visos plašumos ar gaismas staru pakrūtē.

Viss labais, kas sapņots pirms Ziemassvētkiem, pārvērties kā balts, balts puteņa sniegs, un tikai gaisma, gaisma aug un viz, ka mūsu galvās saule kā cerība gaiša zied...

 /lasīt vairāk/ >>

22.12.2014

Darbīgie „Sprīdīši”

„Sprīdīšos” Adventes laiks darbīgs un smaržīgs. Saiņojām dāvanas, gatavojām apsveikumus, mācījāmies dziesmas un dzejoļus.

 Neaizmirsām arī par nopietnākām lietām – burtiem un cipariem. Līdz pavasarim visi burti un cipari būs vēderā…tas ir…galvā!

Meklējot mežā kadiķi, atradām pamatīgi lielu cirsmu un izpētījām, kas tur notiek.

 

 /lasīt vairāk/ >>

22.12.2014

Mazo "Pīlādzīšu" Ziemassvētki

Mērsraga PII „Dārta” 16.decembris bija īpaša diena mazajiem „Pīlādzīšu” grupiņa bērniem, jo tika svinēti Ziemassvētki.

Katrs bērniņš bija pārtapis par mazu rūķīti un vecākus sagaidīja, paslēpušies zem sniega kupenas. Mazie rūķīši kopā ar vecākiem un rūķu meiteni dziedāja dziesmiņas un piedalījās rotaļās.

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

19.12.2014

“Zīļuku” aktivitātes

S„Zīļukiem” novembra un decembra mēneši ir bijuši aktīvi gan zināšanu un prasmju apguvē, gan dažādu pasākumu organizēšanā. Novembra mēnesī “Zīļuki” vēl aizvien ciemojās “Sprīdīšu” grupiņā, tur viņi kopā sagaidīja Mārtiņdienu, kā arī Latvijas dzimšanas dienu. Pie mums viesojās lielie bērni no skolas, stāstīja par veselīgu dzīvesveidu, rādīja dažādus vitamīniem bagātus kārumus un spēlējām jautras rotaļas.

 

 /lasīt vairāk/ >>

18.12.2014

Mazu brīdi pirms Ziemassvētki baltā kamolā tīsies

Jau kuro rītu peļķēm pie bērnudārza kāda neredzama roka uzklājusi ledus paladziņus un gaisā tik tikko jaušami jūtama ziemas elpa. Daudz lietu ir paspēts paveikt, daudz labu domu neredzamiem vārdiem ierakstītas mūsu – „Kastanīšu” grupas gadagrāmatā, daudz labu darbu paveikts. Mazliet vien jāapsēžas kādu rītu mums visiem - lielajiem un mazajiem „Kastanīšu” grupas iemītniekiem uz paklāja zem lielās egles grupas nostūrī un jāatšķetina viss labais pa dzītiņai, pa diegu šķeterei vaļā.

 /lasīt vairāk/ >>

18.12.2014

Dāvana dziesmā - par prieku sev un vecākiem

Mūzika ir jūtu valoda; skaņas ir skanošas jūtas, kas tiek nodotas citiem

 

 

Ļoti jauku, sirsnīgu un muzikālu dāvanu 10.decembrī mūzikas skolotāja Marika ar saviem ansambļa bērniem bija sagatavojusi vecākiem. Tas bija kā nelielspriekšnesums, kurā bērni kopā ar audzinātāju izspēlēja un izdziedāja dažāda rakstura dziesmiņas, kas tika apgūtas no septembra līdz decembrim, sākot ar pašu sevi, tad iekrāsots rudens, izsapņoti sapņi par Latviju un izbaudītas ziemas noskaņas. Tā bija mīļa kopā būšana, redzot, kā bērni dziedot priecājas par vecāku sajūsmu, un vecākilepojas par sava bērna radošumu.

 /lasīt vairāk/ >>

16.12.2014

Ziemassvētki ir ceļā - pasauli sasildīt kopā ar Kevinu

jeb „...atkal viens pats mājās... un Dārtā”…

Es, Kevins, ļoti, ļoti vēlējos ar savu ģimeni paciemoties Latvijā. Bijām jau salikuši ceļasomas, uzlikuši modinātāju, bet, ak, vai! – vecāki tā bija steigušies, ka mani aizmirsa mājās... Eh, vai par to daudz jāskumst? Tas taču ir tik jauki! Nav mammas un tēta, kas mani allaž rāja, ka ēdu čipšus gultā vai izmētāju mantas. Lai cik labi ar nebūtu pabūt vienam, tomēr, kas tie par Ziemassvētkiem bez ģimenes.

 

 /lasīt vairāk/ >>

04.12.2014

Pasaka par sapņu piepildīšanos

Reiz sensenos laikos, kādā pašvaldībā pie jūras, kādā ēkā meža ielokā jeb PII „Dārta” sienās dzima sapnis, ka šī ēka varētu piedzīvot lielas un ļoti svaigas pārmaiņas. Sapnis bija par to, ka varētu nomainīt jumtu, lai nebūtu jābaidās no lietainām, vējainām un sniegotām dienām; par to, ka varētu ēku siltināt, lai telpas būtu tikpat siltas kā iekšā mītošajām un strādājošajām sirsniņām; par to, lai ēkas ārējais izskats atspoguļotu to, kas ik dienas noris iekšienē; pa to, lai gan lielie, gan paši mazākie justos droši, mājīgi un vienmēr priecīgi. Šis sapnis pa pasauli klejoja gana ilgi līdz rada savu piepildījumu.

 /lasīt vairāk/ >>

03.12.2014

No „Dārtas” pūra lādes Latvijai

Šajā svētku reizē bērni kopā ar svētku varoņiem Brālīti un trīs Māsiņām šķetināja pūra lādes saturu, kurā glabājās mūsu senču mantojums: gan garīgās, gan materiālās vērtības. Maz pamazām tika no tās ārā ņemtas gan pastalas, gan tautas dziesmas, tautu meitu vainadziņš, gan pa kādam jestram dancim, dzīves gudrībai un skanīgai dziesmai.

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

19.11.2014

Sprīdīšu un Zīļuku raibais oktobris

Oktobris mūsu grupiņā pagāja sportiski un veselīgi. Šo divu mēnešu laikā abu grupiņu bērni, skolotājas un auklītes ļoti daudz sadarbojas, protam sadalīt pienākumus, būt draudzīgi, atsaucīgi. Kopīgi izplānojam nedēļas tēmas un organizējam pasākumus. Viens no pirmajiem pasākumiem oktobrī bija “Veselības nedēļa”, kuras laikā mēs daudz runājām par veselīgu uzturu un sportiskām aktivitātēm.

 /lasīt vairāk/ >>

11.11.2014

Mazie "Pīlādzīši" priecājas par rudeni

Ir pagājuši divi mēneši, kopš uzsācies jaunais mācību gads. Grupā "Pīlādzītis" to uzsāka 10 mazi brašuļi. Septembris bērniem ir adaptācijas mēnesis. Viņi šai laikā iepazīstas cits ar citu, apgūst jauno grupas vidi, aprod ar apkārtējo situāciju un pierod pie jaunā dienas režīma. Rotaļnodarbības bērni kopā ar audzinātājām un auklīti uzsāk pakāpeniski, lai bērni pamazām pierastu pie jaunā aktivitāšu ritma.

 

 /lasīt vairāk/ >>

06.10.2014

"Kastanīši" cauri rudenim

Rudens visas lapas jau sabirdinājis vērīgajiem un steidzīgajiem gājējiem pie kājām. Tās čaukst un smaržo vēl pēc vasaras notikumiem un saules, taču šis ir arī jauns sākums, lai iepazītos, lai kopā mācītos dažādas lietas – saskatīt, saklausīt, sajust, atklāt, būt pacietīgam, piedot, būt dāsnam un priecāties. Septembris un oktobris aizsteidzies, taču tajā ierakstīti palikuši daži notikumi no mūsu „ Kastanīšu” grupas dzīves.

 

 /lasīt vairāk/ >>

04.10.2014

Dārtas kolektīvam godam nopelnīta ATZINĪBA par dalību konkursā

„Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014”

Jau 2 gadus LIZDA rīko konkursu „Pedagogam draudzīga izglītības iestāde”, kuras mērķis ir:

veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā vienlaicīgi kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Cienīgs darbs – produktīvs un radošs darbs, nodrošina darba pamattiesību ievērošanu, piedāvā sociālo drošību, nodrošina adekvātus ienākumus, ietver sociālo dialogu, apvienošanās, kolektīvo pārrunu un līdzdalības brīvību.

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

31.10.2014

Dāvana Skolotāju dienā

17.oktobra, piektdienas, rītā Dārtas kolektīvs devās Skolotāju dienai veltītajā pasākumā, kas sevī apvienoja pieredzes apmaiņas braucienu un kultūras programmu. Pirmā pietura mūs aizveda uz Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādi „Zvaniņš”, kur kolēģi mūs iepazīstināja ar bērnudārzu, tā tradīcijām, darba specifiku, sadarbību ar vecākiem, problēmām un to risinājumu meklēšanas ceļiem.

 

 /lasīt vairāk/ >>

21.10.2014

Sveicam logopēdi Mārīti Reinfeldi 40 – tajā darba jubilejā

 /lasīt vairāk/ >>

21.10.2014

Nedēļa Dārtā ar devīzi „Esi sveiks un vesels!”

Mums pretī rotājas rudens, kurš ar savu dzestro elpu PII „Dārta” ir atpūtis veselības nedēļu „Esi sveiks un vesels!”. Katru rītu par mūsu mundrumu rūpējās sporta skolotāja Lilita, kura visus aicināja uz lustīgu ievingrināšanos. Tā kā sports ir labas veselības ķīla, trešdien, 8. oktobrī, bērni tikās ar basketbolistu Ivaru Timermani, lai ievingrinātu roku bumbas mešanai grozā. Ar basketbolistu tas veicās sportiskāk un atraktīvāk. Netika aizmirsts arī par drošību, tādēļ, otrdien, 7. oktobrī, pašvaldības policists Egils Bolmanis ar bērniem pārrunāja drošības jautājumus.

 /lasīt vairāk/ >>

10.10.2014

Septembris Zīļukos

Visu vasaru bērnu draugs Zīļuks cītīgi strādāja, lai grupiņa taptu krāsaināka, saulaināka un interesantāka. 1. Septembrī bērnus sagaidīja lielais Zīmulis, kurš kopā ar draugu Zīļuku bija sagatavojis bērniem uzdevumu – izgreznot katram savu visskaistāko zīmuli. Viņš arī pastāstīja, ka Zīļuku bērni šogad ir vislielākie bērni Dārtā un nākamgad dosies uz skolu. Tāpēc jau visu septembra mēnesi bērni ļoti aktīvi un čakli strādāja, lai būtu gudri un attapīgi. Nodarbības notika gan iekšā, gan ārā, pētot un iepazīstoties ar dabas objektiem mūsu bērnudārza apkārtnē.

 /lasīt vairāk/ >>

08.10.2014

Miķeļtirgus Dārtā

Miķeļa diena Dārtiņā bija īpaša diena, jo ikdienas gaitas nomainīja Rudens svētku svinēšana.

Mazos dārteniekus un to vecākus viesmīlīgi sagaidīja Miķeļa saimniece, Zaķis un Vāvere, arī pats Miķelis pievienojās sev veltītajās svinībās. Katra grupiņa bija sagatavojusi dziedošupriekšnesumu Miķelim svētkos.

Tā kā Miķeļdiena ir ne tikai rudens saulgrieži, bet arī ražas svētki, tad neiztikt bez Miķeļdienas tirgošanās.

 

 

 

 

/lasīt vairāk/ >>

01.10.2014

„Nāc ieklausies! Viss apkārt ir tik dzīvs”– dzejas ritmi Dārtā

Pasaulē dzīvo tūkstošiem stāstu un kādā no daudzajiem - bija iespēja iedzīvoties arī Dārtas mazajiem audzēkņiem. Tas bija īpašs, dzejas formā tapis, vēstījums par kādu mazu meitenīti Annu, par viņas skaistajām atmiņām par aizgājušo silto vasaru, par lielo kārumu uz zemeņu ievārījumu, par mīlestību pret saviem tuvākajiem, par miega vilcieniņu ar miega pelēm, kas ik vakaru apciemo mazo meitenīti un izstāsta kādu no saviem īpašajiem stāstiem.

/lasīt vairāk/ >>

17.09.2014

Sportojam pasaku mežā

Jā, šodien debestiņa paraudāja un dažas no pēdējām lietus lāsēm trāpīja arī uz mūsu degungaliem, skaļi šķendējāmies par nelabvēlīgo laiku, kas traucēja mūsu iecerētam un jau sagatavotam pasākumam „Pa Dārtas takām”. Par tādu nosodījumu lietus mākoņi droši vien apvainojās un aizgrūstījās uz citu debess pusi un mūs aplaimoja pat silti saules stari. Ko nu vairs prātot – iet vai neiet, ja bērni ar nepacietību gaida. Vēl tikai iesildīšanās rotaļdziesma, ko pasākuma organizators Sprīdītis enerģiski vadīja un diriģēja, tika atgādināti svarīgi drošības noteikumi šķērsojot brauktuvi un kārtības noteikumi pārvietojoties mežā, un tad platu soli liekot devāmies ceļā vadoties pēc norādēm un krāsainām lentēm nomarķētām takām.

/lasīt vairāk/ >>

12.09.2014

Labrīt 1.septembrim- Zinību dienai Dārtā

 Labrīt bērni! Labrīt vecāki, vecvecāki, draugi, ciemiņi! Labrīt Dārtas saime! un šai dienai…Vēl nesen bridām rīta rasā ar basām kājām, saule mūs karsti kutināja, atpūtāmies, spēlējāmies, baudījām dažādu garšu saldējumus, veldzējāmies jūras viļņu krokās – tā sakot vasara savu darbu ir pabeigusi un klāt rīta vēsums, lietutiņš, vējulis, āboli, plūmes, sēnes un šodiena- 1.septembris- diena, kad iesākas savādāks laika ritējums, gada zinošākās dienas atsākšanās, satikšanās un kopā būšanas prieks, jo atkal sākas jauns mācību gads. Mēs visi esam uzkrājuši saules gaišuma enerģiju, lai smaidot ietu pretī jaunu zināšanu iegūšanai, atklāšanai un papildināšanai.

 /lasīt vairāk/ >>

02.09.2014

Līgo saule, Līgo Dārtas sētiņā

 20.jūnija rīta pusē, kaut laukā apmācies  Dārtas saime- lielie un mazie ar vainagiem galvā ielīgoja  Jāņus - bērni iepazinās ar Jāņu zālēm, no kuras tika savīta  Jāņu zāļu vītne un skanot dziesmām appušķoja vārtus, lai svētība valda Dārtas sētiņā. Izspēlējām rotaļas, izdejojām saules danci un debess pamalē parādījās saulīte.

 /lasīt vairāk/ >>

20.06.2014

Par spīti ikdienišķībai - Uzplaucēt brīnumudzīvē

Tā varētu nosaukt šī gada pasākumu veltītu bērnu aisardzības dienai. Nu jau vairākus gadus pēc kārtas par mācību gada noslēgumu PII  “Dārta” neformāli tiek uzskatīts tieši šis pasākums. Šogad tas bija mums īpašs,  jo oficiāli tika atklāta jaunā lapene, kuras krustmāte un sponsore bija Vija Lapiņa no uzņēmuma “Mežmaļi”. Mīļš un silts paldies viņai par šo lielisko dāvanu.

 

 /lasīt vairāk/ >>

03.06.2014

Aizlidot līdz savam sapnim no bišu ligzdas Dārtiņā

31.maijā Mērsraga Tautas namu pārņēma īpaša aura, jo savus sapņus izdziedāt un izdejot, izrunāt bija ieradušies bērnudārza „Sprīdīšu” grupas bērni. Tajā dienā bērniem bija svētki – pirmais izlaidums, kuri pārkāpj savu pirmo slieksni, šūpuļa malu savai bērnības zemei un atslēdz daudz plašāku apvāršņa zilo vāku…

 

 /lasīt vairāk/ >>

03.06.2014

Fiziskās aktivitātes 2013./2014 mācību gadā PII „Dārta”

Šobrīd Latvijā notiek lielas pārmaiņas, kas saistītas ar ekonomiskās krīzes pārvarēšanu, demogrāfiskā stāvokļa izmaiņām un iedzīvotāju migrāciju, kā arī ar izglītības sistēmas reformu. Tomēr jautājums par bērnu veselību, stāju un fizisko attīstību bija aktuāls kā agrāk, tā arī šajā pārmaiņu laikā.

Kustības ir viena no mūsu organisma iedzimtām vajadzībām. Par to vislabāk var pārliecināties, vērojot mazus bērnus.

 /lasīt vairāk/ >>

29.05.2014

Māmiņ, tētiņ nāc rotaļāties Dārtas pļaviņā

„Visskaistākos vārdus es sacīšu tevim tūlīt” – 15.maija pēcpusdienā „Kastanīšu” grupas bērni ar šo jauko dziesmiņu iepriecināja savas māmiņas, tētus un omītes Ģimenes dienā. Jauka un sirsnības pilna pēcpusdiena. Bērni čakli kā bitītes kopā ar Lielo Bitīti, Pavasari un Taureni parādīja caur dziesmiņām un dejām cik krāšņa ir Dārtiņas pasaule un cik mīļi ir mūsu bērniņi.

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

21.05.2014

Veltījums vecākiem

„No saknītes lazdiņš zied sarkaniem ziediņiem, no sirsniņas es mīlēju savu tēvu, māmuliņu” – 8.maija pēcpusdienā „Sprīdīšu” grupas telpas pieskandināja bērnu balsis, kad tika sarīkots pavasarīgs koncerts ar priekšnesumiem saviem mīļajiem vecākiem. Šoreiz bērni bija iemācījušies latviešu tautasdziesmas par darba tikumu un tēva, mātes mīlestību. Tautasdziesmas papildināja bērnu muzikālais sveiciens – dziesmas un dejas.

 /lasīt vairāk/ >>

13.05.2014

Omīt, opīt ciemos nāc

Ceturtdien, 24.aprīlī PII “Dārta” grupā “Kastanīši” tika rīkota diena omītēm un opīšiem, kur tika īpaša uzmanība veltīta bērnu vecvecākiem. Uzskatu, ka vecvecāku dienas pasākums bērnudārzā bija izdevies. Bērni skaisti piedalījās priekšnesumos, kas bija īpaši veltīti mums – vecmāmiņām un vectētiņiem.

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

28.04.2014

Lieldienu lustes Dārtā

Lieldienu svinībām Dārtiņā visi gatavojās ļoti cītīgi un savlaicīgi. Bērni draudzīgi kopā krāsoja olas, kā arī visas nedēļas garumā tika gatavoti ar bērnu rociņām dažādi dekori, ar ko pēc tam izraibināja grupas, kas liecināja par to, ka vēlamies būt Lieldienu raibumos.

16.aprīļa rītā sākās īstās Lieldienu lustes. Bērnus iepriecināja izrāde, ko bija sagatavojusi „Zīļuku” grupas bērni kopā ar audzinātājām un auklītēm.

 /lasīt vairāk/ >>

24.04.2014

Klaunu sporta spēles

Kā ierasts, katru gadu Talsos, aprīļa mēnesī, tiek rīkotas sporta spēles četru novadu pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas (6gadīgo) grupas bērniem. Šajā gadā 11.aprīlī sporta izpriecās piedalījās „Sprīdīšu” grupas sportot gribētāji. Nu jau tās kļuvušas par tradīciju, un šogad jubilejas gads – 15 reizi! Urrā, urrā, lai dzīvo sporta gars un možums sporta cienītājiem!

 /lasīt vairāk/ >>

15.04.2014

„Dārtas” bišu stropa dziesmotie notikumi

 Kad Māras diena pagājusi, un no dziļā ziemas miega modusies visa sīkā radībiņa, arī „Dārtas” stropā iedūcās bites. 27. marta ceturtdienas pēcpusdienā visi pulcējāmies kopā, lai zummētu un sanētu dziedošo ģimeņu muzicēšanas svētkos „Bišu stropa dziesmas”, kā arī izvēdinātu savas pūra lādes un ar saviem ziemas laika darinājumiem piedalītos izstādē „Mans vaļasprieks”.

 /lasīt vairāk/ >>

31.03.2014

Kustība – tā ir dzīve

Pavasaris ir laiks, kad cilvēks mostas kopā ar dabu - izlien no savas ziemas čaulas, izstaipās, ir gatavs ieelpot dziļāk un smelt pavasara spirgtumu lielām riekšām, sajūtot sevī dzīvību palojam kā upi.

20.martā Talsu 2.vidusskolā notika Talsu, Rojas, Mērsraga, Dundagas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konference „Fiziskā izglītība un veselība pirmsskolā”. Pirms konferences bija iespēja apskatīt izstādi „Netradicionālais sporta inventārs”.

 

 

 

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

25.03.2014

Medus smarža „Dārtā”

 Kaut sveču mēnesis ( februāris ) ir pagājis, laukā virmo pavasara smarža un jaušams garāks dienas gaišums, 14.martā Dārtas saimē viesojās sveču liešanas meistare. Bērni varēja iepazīt vienu no sveces liešanas paņēmieniem – no dabīgā bišu vaska izliet savu noslēpumainās formās apslēpto vaska svecīti. Tas bija izbrīnu un pārsteiguma emociju vilnis gan mazo, gan lielo dārtenieku sejās.

 

 /lasīt vairāk/ >>

17.03.2014

Meteņi „Dārtā”

 Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus – 7 nedēļas pirms Lieldienām. Senajiem latviešiem Meteņdiena bija bērnu diena, jo nevienos citos svētkos tik liela uzmanība bērniem neesot bijusi veltīta.

Mazie un lielie „Dārtas” iemītnieki šajā dienā bija pārtapuši par „Budēļiem”, gāja ciemos uz tautas namu, zinot, ka sens ticējums vēsta – jo tālāk iesi Meteņos, jo liniņi garāki augs, jo kāposti būs raženi kā Meteņa cepurīte.

 /lasīt vairāk/ >>

06.03.2014

Sveču gaismā par bērnu audzināšanu

13. februāris - ceturtdienas pēcpusdiena „Dārtā”. Sveču gaismas piepildīta telpa un silts, maigs mirdzums no sveču liesmiņu atspīduma pulcēja vecākus uz tikšanos ar lektori – psiholoģi Inesi Āri, lai parunātu par veiksmīgas bērnu audzināšanas noslēpumiem un, ko darīt, ja tomēr gaidītais rezultāts nav tāds, kā sagaidām? Vecākiem un darbiniekiem bija dota iespēja ieklausīties lektores stāstījumā, kas bija balstīts uz spilgtiem no dzīves ņemtiem piemēriem, kā arī uzdot jautājumus par sev tuvu tēmu vai problēmu.

 /lasīt vairāk/ >>

18.02.2014

Dāvana kā pārsteigums

   Ar šiem atziņu vārdiem vēlos pastāstīt par kādu jauku un patīkamu pārsteigumu 7.februāra rītā. Kad jau nosvinēta Dārtas vārda diena, tad kā rūķīši ar lielu, zilu dāvanu maisu pār plecu ieradās rokdarbnieču pulciņa pārstāves – Gundega Karlsone, Anita Bule un Sandija Štreinerte, atnesot noderīgas lietas – skaisti izšūtu burtualfabētu un ciparu komplektu.  

/lasīt vairāk/ >>

 

12.03.2014

Dārtai vārda svētki

Nu, re, atkal gads pagājis... Atkal februāris... Un Dārtai vārda svētki klāt!!! Dārtiņas iemītnieki visi jau labu laiku iepriekš gatavojās vārda svētku svinībām – tika gatavoti priekšnesumi, dāvanas, apsveikumu vārdi! Vārdu sakot, svētku sajūta bija ikvienā sirsniņā!

Pie mums ciemos bija ieradusies pati Dārta ar savu māmiņu un kaķīti Mīci un kopā ar bērniem dalījās priekā šajā svētku dienā. Dārta saņēma visdažādākās dāvanas, pat čiekurus un sniega piku!!! Bērni Dārtu sveica ar skaistiem, muzikāliem priekšnesumiem – dejām un dziesmām. Valdīja prieks un līksmība!

 

 

 

  /lasīt vairāk/ >>

11.02.2014

„Sprīdīšos” rāda kino

Teātris un kino! Mākslas veidi, kuros cilvēks var saņemt visu – emocionālu pārdzīvojumu, garīgas atziņas, mācību, kulturālas uzvedības iemaņu apgūšanu un vēl un vēl. Diemžēl nedzīvojam pilsētā un bērniem šo iestāžu apmeklējums ir ekskluzīva iespēja. Diemžēl.

Tā 4.februārī „Sprīdīšos” sarīkojām paši savu ‘’īstu” kino. Gatavojāmies tam ļoti rūpīgi, ar lielu atbildības sajūtu un patiesu prieku! Izgatavojām afišu, biļetes, rindu un vietu numuriņus un popkorna turziņas.

 /lasīt vairāk/ >>

10.02.2014

Kādā ziemas vakarā

Kad ziema ar savu baltumu apsegusi ik mazo asniņu laukā un visi  sētas stabi tikuši pie jaunas rotas, ir īstais laiks vērt  vaļā vismīļākās pasaku grāmatas un lasīt. Uguns krāsnī mājīgi sprakšķ, laiks tikšķ un pasaka kā kamolīt’s tinas.

 Janvāra pēdējā nedēļa iesākās bērnišķīgu apjausmu un kopā būšanas noskaņā. 27.janvāra pēcpusdienā „Kastanīšu” un „Pīlādzīšu” grupas bērni aicināja savus vecākus palūkoties, kas slēpjas aiz tām durtiņām, ko sauc par „ Vecmāmiņas pasaku grāmatu”.

 /lasīt vairāk/ >>

29.01.2014

PII „Dārta” pedagogu darbs bērnu pašatklāsmes priekam

„ Mācamies darot, pētot, atklājot”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” jauno gadu ir sākusi ar atskatu par paveikto pirmajā pusgadā un skatu nākotnē. Ir notikusi Pedagoģiskā sēde, kurā katrs dalījās savā pieredzē un izvirzīja jaunus mērķus savas profesionālās pilnveides jomā. Pedagogi nu jau otro gadu strādā pēc integrētās mācību programmas, kur katra pedagoga pārziņā ir tas, kā un ko darīt, vadoties pēc valsts apstiprinātajām vadlīnijām.  

 

/lasīt vairāk/ >>

28.01.2014

Ziemassvētku pasākums PII ’’Dārta’’ ‘’Kastanīšos’’

Ziemassvētku pasākums ‘’Kastanīšu’’ grupiņas telpas ieskandināja 2013.gada 20.decembrī  pulksten 16:00. Visi vecāki bija skaisti saposušies, bērni pārtapuši par  maziem rūķīšiem. Gaisā bija jūtama svētku noskaņa.   

 

/lasīt vairāk/ >>

29.12.2013

Sprīdīšu grupas Ziemassvētki mežā

Esam visi laicīgi sanākuši un gaidām, kad varēsim sākt ziemas jaukākos svētkus. Vairiņa aktīvi iesaista bērnus Ziemassvētku noskaņu meklējumā, lai tie nenosaltu un te jau pasākums tiek lepni atklāts. Sastājušies gan vecāki, gan bērni ap eglīti, kas ir ļoti skaisti izgreznota pašā bērnudārza priekšā - veltījam eglītei jauku sen zināmu dziesmiņu „Reiz mežā dzima eglīte”.  

 

 

/lasīt vairāk/ >>

20.12.2013

„Pīlādzīšu” Ziemassvētki

Šā gada 17.decembrī Mērsraga PII „Dārta” „Pīlādzīšu” grupiņa svinēja Ziemassvētkus. Katrs „Pīlādzītis” bija pārtapis par mazu svētku rūķīti. Svētkus atklāja rūķu meitene Lana, kura mazos rūķīšus kopā ar vecākiem aicināja svinēt Ziemassvētkus. Tomēr starp sanākušajiem nebija atrodams Ziemassvētku vecītis. 

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

20.12.2013

Ziemassvētku brīnums PII „Dārta”  „Zīļukos”

Ziemassvētku brīnumu gaida gan lieli, gan mazi. Šis gads nav izņēmums, Zīļuku grupiņas Ziemassvētkos tika uzburts īsts baltais sniegs, lai Salavecītis varētu atbraukt ar kamanām ar lielo dāvanu maisu, lai sagādātu pārsteigumu mazajiem censoņām, kas pusgadu ir cītīgi mācījušies un kārtīgi uzvedušies. Protams bez pārsteiguma neiztika arī audzinātājas, auklītes, kas visu savu darbu, sirdi, mīlestību ik dienas iegulda mūsu mazuļos.

 /lasīt vairāk/ >>

20.12.2013

Dvēseļu gaviļu laikā – Ziemassvētkos

..Vai Ziemassvētku atnākšana maina kaut mazliet mūs?  Piestājiet brītiņu ikdienas steigā un padomājiet, ko Jūs gribētu savā dzīvē mainīt uz labo. Vismaz padomājiet... Mums ir atzīmējamās dienas un laika ritējuma tradīcijas, bet Ziemassvētki – tie ir vienīgie, kas nosaukti par „svētkiem” – „svēts” ar nozīmi balts, tīrs un gaišs, ar vissenāko un dziļāko saturu.

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

18.12.2013

Adventes laika brīnumu maisam gals ir vaļā

Tādas klusas ilgas pēc baltuma un  piepildīta prieka dvēselē šim laikam piederas. Tas gan piederas visiem laikiem. Kurš gan ir teicis, ka pasaules baltums izzūd, kad viss apkārt mostas vai zaļo, tomēr Adventes laiks ļauj saklausīt un saskatīt  brīnumu pat visparastākajā lietā, pat vispelēkākajā dienā.

Jūs teiksiet – šodien nav saules, nav sniega un pelēkais mīļo pasauli pelēkā villainē? Man gan uzreiz jāsaka – nē, nē, nē.  Adventes laika brīnumu maisam gals pasprucis vaļā!   

/lasīt vairāk/ >>

15.11.2013.

Sirmā ozola stāsti „Dārtā” – ar Latviju sirsniņā

Tumšais novembris Latvijā ir svētku pilns. Pirmā ir Mārtiņdiena – šī ir tā nedēļa, kad bērni tiek iepazīstināti ar mūsu senču tradīcijām, tiek veidota izpratne par to, kā tālajos senajos laikos tika svinēta rudens izskaņa un vērti vaļā vārti ziemai. Bērni kopā ar audzinātājām ar vislielāko prieku mācījās darināt maskas, vingrinājās zīmēt Mārtiņzīmes, skandināt tautas dziesmas, minēt mīklas un iepazinās ar īpašajiem svētku ēdieniem, rituāliem un rotaļām.

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

15.11.2013.

Sprīdīši un Zīļuki ieskandina Mārtiņdienu

Piektdienas rītā „Zīļuku” un „Sprīdīsu” grupas bērni bija tērpušies maskās un devās budēļos. Ejot gar bērnudārzu uz „Pasaku mežu”, budēļnieki ceļā negaidot sastapa Mārtiņgaili. Viņš sev līdzi bija atvedis arī pašu saimnieci un meitu. Un tā sākās Mārtiņdienas svinēšana.

  /lasīt vairāk/ >>

14.11.2013.

Mārtiņš ieskandina „Pīlādzīšu” un „Kastaņu” grupas

7.novembrī Dārtā „Kastanīšu” un „Pīlādzīšu” grupiņās tika svinēta Mārtiņdiena.

Bērni kopā ar saimeniecēm noskaidroja, kādus svētkus mēs šodien svinam.  

 

 

 

/lasīt vairāk/ >>

12.11.2013.

Valoda – mana viskrāšņākā rota

Rudens savas krāsas pamazām paslēpis – zem pelēkā akmens, zilo viļņu galotnēs, mūžam zaļajās priedēs un vējā. Nekur nepaslēpties no krāsām, arī tad, ja koki kļuvuši kaili, pļavas pelēkas un dārzi bez ziedu nokarenām galvām. Līdzīgi ir ar valodu. Lai kur latvietis paslēptos no savas zemes, latviešu valoda viņā skanēs vienmēr.  

 

 

/lasīt vairāk/ >>

06.11.2013.

PII „Dārta”- „Zīļuku” un „Sprīdīšu” grupasceļojums  uz Talsiem

 Jebkurš  izbrauciens ar autobusu bērniem ir ļoti nozīmīgs un svarīgs. Tas mazajos raisa neviltotu prieku par notiekošo. Atsaucoties aicinājumam palīdzēt patversmes sunīšiem un kaķīšiem, „Sprīdīši”  grupas audzinātājas Vaira un Sintija aicināja bērnu vecākus ziedot mazajiem un lielajiem dzīvnieciņiem barību. Atsaucība bija liela, tikai vajadzēja vienam būt pirmajam un tad jau pārējie arī bija gatavi pievienoties ar mazo bērnu vēlmi palīdzēt dzīvnieciņiem.    

/lasīt vairāk/ >>

05.11.2013.

„Zīļuki” drauga meklējumā

PII „Dārta” Zīļuka grupiņas bērni, audzinātāji un vecāki 17.10.2013. devās pārgājienā pretī rudenim, pie Engures ezera atpūtas vietā „Bebri”. Zeltainais rudensir ne tikai krāsains, bet arī lietains, kas nenobiedēja mazo un lielos ceļotājus. 

 

 /lasīt vairāk/ >>

24.10.2013.

Vāverēna un Ķiplociņa kustību lustes

Vāverēns Toms sasveicinājās ar mazajiem sporta censoņiem, novēlēja tiem kustību prieku un tomēr bija noraizējies, ka nav ieradies viņa uzticamais draugs Ķiplociņš. Varbūt aizmirsis, vai kaut kur aizkavējies?

            Te piepeši bērnu uzmanību piesaistīja stūrī novietotais paliela izmēra maiss, kas tā savādi sakustējās. Hei, kas tur rosās?

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

30.10.2013.

Drošības stunda „Dārtā”

Katru gadu, sākoties jaunajam mācību gadam, bērniem ir jāatgādina par drošību un, kā ierasts, šajā uzdevumā pedagogiem labprāt talkā nāk arī policijas inspektori, kopīgi rīkojot nu jau par tradīciju kļuvušo akciju „Drošības dienas izglītības iestādēs”. Šis mācību gads nebija izņēmums un 22. oktobrī PII „Dārta” viesojās Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore (nepilngadīgo jomā) Liene Konopacka, lai informētu mazos audzēkņus  ar drošību saistītiem jautājumiem un atgādinātu sen zināmo patiesību, ka katrai nepareizai rīcībai ir sekas.

 /lasīt vairāk/ >>

22.10.2013.

„Sprīdīšu” grupas pārgājiens pretī zelta rudenim

Ar zeltainām un košām lapām pie mums ir atsteidzies rudens, tāpēc 9. oktobrī Sprīdīšu grupas bērni kopā ar audzinātājām, auklīti un medmāsiņu devās pārgājienā uz Mērsraga bāku. Pārgājienā piedalījās arī Elēnas vecāki un Sāras mamma. Pārgājiena laikā bērni uzzināja daudz ko jaunu, jo liela daļa no bērniem nebija Mērsraga bāku redzējuši un nezināja, kāpēc bākas ir nepieciešamas. 

 

/lasīt vairāk/ >>

15.10.2013.

Jampadracis „Dārtas” Miķeļtirgu…

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir seni latviešu gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos.

30.septembrī „Dārtā” kā tradīcija tiek rīkota ražīgā Miķeļdiena ar tirgus pirkšanās un lustēšanās izdarībām. Katra grupiņa bija sarūpējusi gardas un skaistas preces un andele gāja no rokas.

 

/lasīt vairāk/ >>

01.10.2013.

„Dārtas” olimpiskais rīts

 Gan lielie un mazie „Dārtas” iemītnieki, kas esam kā viena liela ģimene, aktīvi un enerģiski atbalstījām „Olimpiskā diena 2013” kopējo pasākumu „Savingrosim visā Latvijā” rīta vingrojuma kompleksu ar devīzi „Esam sportiska ģimene”. Mēs esam par veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

 

 

<<Fotogalerija>>

27.09.2013.

Pirmsskolas darbinieku sporta dienas norise Mērsragā

 20. septembrī pirmsskolu izglītības darbinieki pulcējās Mērsraga brīvdabas estrādē, lai piedalītos ikgadējos sporta svētkos, kuru rīkošana šogad tika uzticēta PII „Dārta”. Lai gan laika apstākļi un prognozes bija ne visai iepriecinošas, tomēr piektdiena atausa silta un saulaina. Laika apstākļi mūs lutināja visas dienas garumā.

 

 /lasīt vairāk/ >>

24.09.2013.

Zinību diena  PII „Dārta”

Lai gan pirmā skolas diena nelutināja ar jauku laiku, PII „Dārta” audzēkņi centās pierādīt, ka nebaidās no lietus un, pulcējoties bērnudārza pagalmā, no ziediem veidoja skaistu saules vainagu. Nekas nevarēja izjaukt satikšanās un atkal redzēšanās prieku.

 

 

 

/lasīt vairāk/ >>

09.09.2013.

Līgo, līgo... Dārtā visi līgo

 

Jānīts nāca par gadskārtu, līgo, līgo.
Dārtas bērnus apraudzīti, līgo.
Vai tie ēda, vai tie dzēra, līgo, līgo.
Vai Jānīti daudzināja, līgo.

 

 

Dārtas Līgo lustes skatīties foto galerijā.

 

<<Fotogalerija>>

 

Lustīgu līgošanu visiem vēl Dārtas kolektīvs

21.06.2013.

Vēl mirklis un esam vasarā

Laiks ritina savus lielos un mazos zobratus, līdz mēs no ziemas baltuma esam jau izsteigušies cauri plaukstošajam pavasarim. Viens gads – no septembra līdz jūnijam - ir aizsteidzies septiņjūdžu zābakiem, lai ar krāsainu un enerģisku lēcienu ielektu vasarā.

Maija beigās PII „Dārta” grupas „Kastanīšu” bērni devās savā pavasara piedzīvojumā uz Laumas dabas parku. Diena bija saules samīļota un gaiša. Kopā ar mazajiem pasaules atklājējiem vasaru meklēt devās arī viņu vecāki, vecmāmiņas, māsas, brāļi – kā nu kuram.

 

 

 

 

/lasīt vairāk/ >>

06.06.2013.

Pieredzes apzināšana PII „Dārta”

Pārmaiņas sākas ar mūsu domāšanu, ar degsmi piedalīties nozīmīgajos izglītības procesos, pārskatot mācību saturu, meklējot jaunas darba formas, izvirzot jaunus stratēģisku mērķus tuvākajam un tālākajam laika periodam.

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestāde strādāja, izmantojot integrētu apmācību programmu, kas no skolotājiem prasīja apgūt jaunu pieredzi

 /lasīt vairāk/ >>

04.06.2013.

Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums „Krāsu spēles”

Savādi gan, kādēļ Saulīte un Mākonītis katrs sevi tā slavina, it kā bērni nezinātu, ka abi ir vajadzīgi un noderīgi, ka bez viņiem neviena dzīva radība uz šīs pasaules nevarētu dzīvot. Laikam taču ikviens vēlas būt atzīts un novērtēts, tāpēc Saulīte un Mākonītis tik ļoti centās pārliecināt, ka spēj uzburt kādu no Zemes parādībām – brīnumiem, ko nespēj radīt neviens šis pasaules iemītnieks un tam nevajag ne naglu, ne āmura, ne roku, ne kāju palīdzības, to spēj tikai gaismas un ūdens harmoniskā kopība, kā rezultātā top šī burvīgā krāsu spēle un forma – varavīksnes tilts.

/lasīt vairāk/ >>

03.06.2013.

Dārtas „Zīļuku” grupas izlaiduma piedzīvojums kopā ar Pepiju

25.maija pēcpusdienā Tautas namā virmoja saulainas krāsas, smaržas un patīkams noskaņojums, jo Dārtas „Zīļuku” grupa kopā ar Pepiju uzbūra īpašu izlaiduma ceļojumu no bērnudārza bērnības pasaules līdz skolas solam.

…Te nu viņi ir tik sparīgi, draiski, zinoši un varu teikt šos īstos, patiesos vārdus: „ te ir viņu skaistākais ieloks, gribētos šai vietā palikt – starp mazo ciemu un pasauli lielo”…

 /lasīt vairāk/ >>

28.05.2013.

Esam jau lieli- iesim uz skolu…

 „Zīļuku” grupas bērniem 22.maija rīta cēliens bija īpaši satraucošs, neparasts, nopietns piedzīvojums, jo viņi devās iepazīt savas nākošās otrās mājas – skolu.

Kā katru gadu tuvojoties pavasarim - aprīļa mēnesī, no skolas savus nākamos pirmklasniekus apciemot nāk 1.klašu skolotāja.

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

24.05.2013.

Svētki manai ģimenei „Kastanīšos” –

   „Zem varavīksnes krāsu loka”

10. maijā bērnudārzā „Dārta” notika Ģimenes dienas pasākums  vecākiem, ko bija sagatavojuši grupas „Kastanīši” bērni, audzinātājas un auklīte, kā arī mūzikas skolotāja, bez kuras palīdzības nu nekādi neiztikt.

Pasākums bija izdevies prieka un sirsnības pilns.

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

20.05.2013.

Dārta - Pīlādzīšu grupas svētku koncerts

Pats jaukākais pavasara mēnesis ir maijs- ziedonis, kad visa daba mostas un klāt māmiņu diena.

10. maijā Pīlādzīšu grupiņā atzīmējām māmiņu dienu. Bērni un audzinātājas bija tērpušies tauriņa, bizbizmārītes un bitīšu lomās.

 

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

16.05.2013.

Kalns sākas no smilšu grauda, bet cilvēks – no ģimenes

Ikviens no mums noteikti atceras bērnību, kad māmiņa tika sveikta ar svaigi plūktiem ziediem, tika gatavotas īpašas pārsteiguma brokastis, gatavoti priekšnesumi, veidoti apsveikumi un vēl simt un vienā veidā atgādināts māmiņām par viņu vienreizīgumu. Pat vienkārša apsveikumu kartiņa, kas gatavota no visas sirds un ar lielu mīlestību, lika atplaukt smaidā tās saņēmējai.

 

/lasīt vairāk/ >>

16.05.2013.

„Zīļuku” grupas muzikāli rotaļīgais sveiciens saviem vecākiem

Dārtas „Zīļuki” savu mīļuma spīdēšanu saviem vecākiem dāvāja 8.maija pēcpusdienā, kas iesākās ar jauku sasveicināšanās deju, kur bērni uzaicināja savus vecākus kopīgā sadancī. Ar mīļiem un siltiem vārdiem tika skandināti dzejolīši par mātes un tēva ikdienas rūpēm par saviem bērniem.

 

 

  /lasīt vairāk/ >>

13.05.2013.

Mērsraga PII „Dārta” radošās nedēļas radi! 2013 kopsavilkums

Šo nedēļu pirmsskolas izglītības iestādē „Dārta” varētu raksturot ar vārdiem: iedvesmojoša, mobilizējoša, motivējoša, kreatīva. Tā lika visiem izrauties no ikdienas rutīnas, atraisīties un ļauties radoša gara vilinājumam.

Bērni kopā ar audzinātājām pētīja un izzināja, kādas zivis dzīvo mūsu piekrastes ūdeņos, kāda ir zivs ķermeņa uzbūve, kāpēc tām nepieciešamas spuras, aste, žaunas.

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

26.04.2013.

Dārtas bērni turpina izzināt zvejniekciema darba specifiku

25. aprīlī Dārtas audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar darbu Aleksandra Stocka individuālajā zivju apstrādes uzņēmumā. Saimnieks un saimniece laipni izrādīja visu zivju apstrādes procesu. Visiem bija liels pārsteigums par lielo kūpinātavu, jo tā izskatījās kā neliela mājiņa. Saimniece bija padomājusi par to, lai bērni aktīvi iesaistītos izziņas procesā: viņiem bija jāatbild uz jautājumiem saistībā ar redzēto, bija jāizdomā mīklas vai jāatrod kāda noteikta lieta, bez kuras zvejnieks nevar iztikt.

 

 

 

 

 

 

  /lasīt vairāk/ >>

25.04.2013.

Zibakcija - koncerts „Pie jūras dzīve mana”

24. aprīlī Radošās nedēļas radi! ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” bērnu vokālais ansamblis ciemojās zivju apstrādes uzņēmumā „Mežmaļi”, lai sniegtu nelielu interaktīvu koncertu .

     Bērni bija sagatavojuši ne tikai dziesmas un dejas, pasākumā bija iekļautas arī mīklas prāta asināšanai, kur par katru pareizu un arī asprātīgu atbildi varēja dabūt medaļu ar Laimes zivtiņu un vēlējumu, bet koncerta izskaņā bērni iesaistīja visus klātesošos vienā jestrā rotaļā līdz pat devītajam vilnim.

 

 /lasīt vairāk/ >>

24.04.2013.

Dārtas „Sprīdīši” konkursa „Tonis, Pustonis”

 dziesmu emocijās…

…dziesma, pacelies spārnos pār zemi, ko šodien par laimīgu sauc... tā ir „Dārtas” bērnu bērnības zeme, kurā vītero tik skanīgas balstiņas, ka tās jāpalaiž plašajā pasaulē, lai sirds stīgas ietrīsas, sadzirdot dziesmu burvību – tāpēc mūzikas skolotāja Inese Muceniece noorganizēja doties uz dziesmu konkursu „Tonis, Pustonis” Kandavā, lai bērnus un viņu vecākus iepazīstinātu ar jaunām dziesmotām izjūtām un emociju gammu, ko sniedz piedalīšanās konkursos ārpus mūsu novada robežām.

 /lasīt vairāk/ >>

24.04.2013.

Pavasara sporta spēles Talsos

„Dārtas bērni šurpu trauc,

Lielais sports mūs kopā sauc!”

Ar šādu sportisku sveicienu pieteicām savu dalību Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pavasara sporta spēlēs. Plaša, gaiša sporta halle ar daudzveidīgu sporta inventāru patīkami pārsteidza mazos, ņipros vairāk kā 400 sportot gribētājus.

 

 

/lasīt vairāk/ >>

23.04.2013.

„Dārtas” bērni izzina muzeja  „Saieta nams” vēsturisko krātuvīti

Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” Radošo darba nedēļu radi! 2013 iesāka ar muzeja „Saieta nams” apmeklējumu.

Bērni iepazinās ar vecāko ciema māju. Tā celta 1811. gadā. Tur bērni guva izsmeļošas atbildes par sadzīvi, kāda tā bijusi Mērsragā un tās apkārtnē 19 gs. beigās un 20 gs. sākumā.  /lasīt vairāk/ >>

 

22.04.2013.

Domājot vēl par sievietes lomu ģimenē

  "No sievietes par māti, no mātes par sievieti" -  šī bija psiholoģes Andrijas Likovas lekcijas tēma, kas 20. marta pēcpusdienā pulcināja bērnudārza audzēkņu vecākus un darbiniekus mājīgajās PII "Dārta " telpās.
           Pasākuma iesākās ar jauku "Sprīdīšu" grupiņas sagatavotu priekšnesumu, par ko paldies jāsaka atraktīvajai grupiņas audzinātājai Vairai.  

/lasīt vairāk/ >>

02.04.2013.

Kad pavasaris mudina uzplaukt

20.marta vecāku pēcpusdienā Mērsraga PII „Dārta”, kur notika interaktīvais seminārs „No sievietes par māti, no mātes par sievieti”, kuru vadīja psiholoģe –Marte Meo terapeite Andrija Likova no Rīgas.

 

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

28.03.2013.

Lieldienu kņada un rosība „Dārtā”

Ar pašu izplaucētiem bērzu zariem, diedzētu asnu groziņiem un grāvmalā sadabūtiem pūpoliņiem beidzot atnākušas Lieldienas! Ilgi gaidītas un cīruļputeņiem pavadītas tās ienākušas arī „Dārtā”.

Šoreiz svētku stāsts tika uzburts, visiem kopīgi darbojoties, uz vietas. Visu tā norisi kontrolēja un vadīja Gudrā Pūce, bet pārējie tika pakāpeniski iesaistīti raibajā notikumu virpulī.

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

27.03.2013.

„Dārtas” Sprīdīši steidzas pretī pavasarim

Ļoti, ļoti gaidām pavasari. Un ar pašu deguna galiņu jau to var sasmaržot! Smaržo arī zaļie gardie lociņi puķu podos uz palodzēm. Pašu stādīti, pašu apgreznotajos košajos un priecīgajos podiņos. Lielais paldies visiem „Sprīdīšu” vecākiem, kuri kopā ar bērniem radoši pastrādāja.

 

 

/lasīt vairāk/ >>

18.03.2013.

Mēs lepojamies…

„Dārta” kolektīvs lepojas ar mūsu kolēģīti par viņas sasniegumu un piešķiram nopelniem bagātās logopēdes nozīmi – gudrības Pūci, lai ar savu dzīves pieredzi turpina nodod zināšanas saviem kolēģiem, bērniem un viņu vecākiem.

 

 

 

/lasīt vairāk/ >>

05.03.2013.

Mākslas studija brīvā dabā

„Radošuma nedēļas” ietvaros PII „Dārta” notika vairākas aktivitātes, no kurām visdrosmīgākā un kreatīvākā bija mākslas studija brīvā dabā ar nosaukumu „Raibumi sniegā”.

            Radošajai iztēlei vajadzīgs kāds izejas punkts. Jaunas idejas nerodas no nekā, tāpēc radās doma mazliet paeksperimentēt, lai bērnus atraisītu un ļautu ar entuziasmu izmēģināt kaut ko jaunu,

 

/lasīt vairāk/ >>

27.02.2013.

Ar mīļvārdiņiem Dzimtās valodas dienā

Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai. Tā kā pavediens mūsu dzimtā valoda vērpjas cauri paaudzēm, atstājot mantojumu mūsu sirdī un prātā.

Šogad atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu PII „Dārta” audzēkņi kopā ar audzinātājām sagatavoja mājas darbu – prezentēja savas grupiņas nosaukuma pirmo burtiņu.

/lasīt vairāk/ >>

21.02.2013.

Metens brauca kalniņā…

    Baltas pūkas lido no debesīm un es secinu, ziema te kādu laika strēķīti vēl ir uz palikšanu.  Meteņa gaidīšana un pavadīšana notikusi arī mūsu “Dārtiņā” .  Visas “Dārtiņas” bitītes, kas ziemu  vadījušas laimīgi sanot, ir gatavas pavasara atnākšanai. Un ne tikai bitītes! Aī mēs – lielie un mazie “Dārtiņas” iemītnieki esam atvērti saulei un pavasarim.

 

 

/lasīt vairāk/ >>

19.02.2013.

Mīlestība iet arī caur vēderu 

   Mēs viņas ļoti mīlam! PII „Dārta” pavāri Baibiņu un viņas palīgu Mildiņu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas mūs pabaro un uzvāra veselīgo ingvera un citrona tēju! Un kā pabaro! Tā, ka uz ziemas beigām vairs neder nevienas… Eh, lai neder ar! Bet no tādām brokastīm, pusdienām un launagu „atturēties” nav iespējams!

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

14.02.2013.

Svētki Dārtiņai

  Katrai dienai ir savs brīnums un arī šai dienai – trešdienai, 6. februārim, tāds noteikti ir, jo gada jaukākie svētki ir klāt. Dārtiņa svin Vārda dienu. Šī tradīcija mērāma jau vairāku gadu garumā.

Kā krāšņa puķe maz pamazām tika uzziedināti svētki Dārtiņai.

Kā jau katru gadu, arī šogad, Dārtas Vārda svētkus kuplināji tēli no pasaku pasaules. Šoreiz par svētku īpašajām noskaņām bija nolēmuši parūpēties Annele un Jancis. Kā viņiem veicās? Jautri!!!  

 /lasīt vairāk/ >>

06.02.2013.

Atvērto durvju diena     „Dārtiņā”

  Ziemas sniegotā mēneša – janvāra pēdējā nedēļā bija bērnudārziņa  „Dārta”  rīkotās „Atvērto durvju dienas”.  Es kā vecāks  tās apmeklēju jau trešajam bērnam.  Manuprāt, tas ir ļoti brīnišķīgi, ka vecākiem tiek dota iespēja vērot un pašiem aktīvi piedalīties bērnu ikdienas aktivitātēs . Tā es vairāk spēju izprast un saprast , kā ik dienas tiek organizēts darbs ar bērniem.

 

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

05.02.2013.

Janvāra mānīgais klusums „Dārtiņā”

  Pirmais jaunā gada mēnesis aizritējis. Pati daba bija parūpējusies par to , lai mēs baudītu tās skaistumu ne tikai ar acīm, bet izmantotu visas šī gadalaika priekšrocības. Ziemas sniegputeņu savērptie zari klusē rāmi un ir pilni labestības....Liekas tie vēro mūs no malas un klusēdami aicina priecāties par dabas balto brīnumu, kuru „Dārtas” mazie ķipari

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

04.02.2013.

„Dārtiņā” sportiskas izpriecas kopā ar Sniegavīru

   Smiekli, jautrība pieskandināja visu bērnudārza teritoriju. Pat saulīte neslēpa savu smaidīgo vaigu aiz mākoņa malas un priecīgi māja ar saviem siltajiem stariem. Kas tā par kņadu? Izrādās, tur viesojās Sniegavīrs Prieciņš un aicināja bērnus uz lustīgu izkustēšanos muzikālā rotaļā „Sniegavīra figūras”

 

 

 

 

 

 

 

/lasīt vairāk/ >>

29.01.2013.

„Dārtas” maisam vīle vaļā…

   …Dārtiņas darba maisam vīle ira, ira un ārā bira …tik daudz labu un noderīgu lietu, interesantā daudzveidībā, ka nākas ņemt lielu kumodi un kārtīgi salikt pa atvilktnītēm Dārtas vērtības, kas sagādātas iepriekšējo mēnešu ( augusts- decembris) veikumos. Janvāris ir tas mēnesis, kas ietinies baltā sagšā, liek domām klejot atmiņu šūniņās un vari bez steigas apsēsties un pārcilāt padarīto darbu raibo adījumu.

 

 /lasīt vairāk/ >>

 22.01.2013.

Svētku priekam…

    …Gada pēdējā mēnesī Decembrī ik gadu kā no jauna mēs sajūtam īpašu noskaņu gan sevī, gan māju logos, cilvēku sejās, veikalu plauktos, bet visvairāk saskatāms dabā. Ir daudzas lietas, kas mūs vedina svētku ceļā sastapt tik parastus mirkļus, bet tai pašā reizē šajā laikā tas ir brīnumains, savādāki mīļāks un siltāks. Aiziesim ciemos pie Ziemassvētku lietām un ieklausīsimies, ieskatīsimies un iejutīsimies gaisotnē, kuru tik ļoti gaidām…

 /lasīt vairāk/ >>

 18.12.2012.

„Zīļuku” grupas krāsainā eglīte

    Zīļuki ar nepacietību gaidīja šo dienu. Beidzot tā bija atnākusi, līdzi nesot sniegputeni, satraukumu, prieku un vēlmi tikties ar svētku galveno varoni – Ziemassvētku vecīti. Sirsniņas sitās straujāk, domājot par to, cik labs es esmu bijis, un ko vecītis būs ielicis maisā?

 

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

 <<galerija>>

 18.12.2012.

Gaišuma, siltuma un mīlestības pilnas Ziemassvētku noskaņas „Dārtiņā”

    Ar baltu sniegu vērpetēm, gaišām domām, labiem darbiem un ņipru rūķi pirmdienas rītos ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks „Dārtā”. Visās grupiņās, kā īstās amatnieku darbnīcās, tiek gatavoti rotājumi un dekorētas telpas, mazpamazām tās pārvēršot, īpašu Ziemassvētku noskaņu vēstošās, noslēpumaini pasakainās ainavās.

 /lasīt vairāk/ >>

 <<galerija>>

 12.12.2012.

Muzikāls ceļojums pa Latvijas novadiem

    Piektdien, 16.novembrī, Mērsraga PII ”Dārtā” svinēja Latvijas dzimšanas dienu. Bērni, kopā ar tautu meitu, svešzemnieku – pandu, viņa draudzeni peli Pīku autobusā apceļoja visus četrus Latvijas novadus – Kurzemi, Latgali, Vidzemi un Zemgali un pabija Latvijas skaistajā galvaspilsētā Rīgā, kurā redzēja skaistos Rīgas torņus un zelta gaiļus. .

 

 /lasīt vairāk/ >>

 26.11.2012. 

Projekts „Mēs paši” bērnu priekam un bērnu radošai darbībai noslēdzies

    21. novembrī „Dārtā” ieradās pārstāvji no VAS „Hipotēku un zemes bankas”, lai iepazītos ar Klientu kluba „Mēs paši” projekta realizācijas rezultātiem klātienē. Pirmais, ar ko viesi iepazinās, bija jaunie vārti ar iestādes logo, tad sekoja atraktīvākā daļa, jo bankas pārstāvjiem, izstaigājot bišu takas, bija jāiejūtas bērnu lomās. Takas bija nomarķētas ar kārtas skaitļu kartītēm un bankas darbiniekiem, sekojot norādēm, bija jāapciemo bitītes, kuras bija sagatavojušas dažādus pārbaudījumus. Iesākumā valdīja neliels samulsums, bet pēc mirkļa visi jau atraisījās un ļāvās izbaudīt bērnības dienu piedzīvojumus.

 /lasīt vairāk/ >>

 26.11.2012. 

Mārtiņdiena „Dārtiņā”.

    Ceturtdien, 8. novembrī Mērsraga PII „Dārta” skaļiem budēļnieku saucieniem tika svinēta Mārtiņdiena. Bija ieradies arī pats Mārtiņš un viņa gailis, kas ar dziesmu „Kas dimd, kas rīb”, devās maskotā gājienā no grupas uz grupu, līdzi aicinot ikvienu, līdz visi kopā bijām sagājuši lielajā goda zālē, lai svētki varētu sākties.

Bērni tika iepazīstināti ar šiem svētkiem, to tradīcijām, ticējumiem. Mēs dziedājām dziesmas, skaitījām tautasdziesmas, gājām rotaļās – darījām visu, kas Mārtiņdienā pienākas.

 /lasīt vairāk/ >>

 08.11.2012. 

Kad bites bērnības ziedos san...

    27. oktobrī PII „Dārta” svinēja savu 40. dzimšanas dienu. Ikviens svinību viesis  varēja sasildīt sirdi un prātu, dziedāt, pasapņot un doties rotaļās kopā ar Vinniju Pūku un bitēm .  Likās, ka šajā vakarā dzimšanas dienu svin ikviens mazais ķipars, ikviens no  vecākiem, darbiniekiem, gan ikviens sveicējs.  Tā tiešām bija atgriešanās bērnības zemē – laiks apstājās, smaids rotājās... Ne velti vārds „Dārta” simbolizē bišu ligzdu – ik mirkli izjūtams cik draudzīga un saliedēta ir PII „Dārtas” saime. Arī L. Karlsons savā uzrunā atzīmēja, cik svarīgi ir labi parūpēties par pašiem mazākajiem!

 /lasīt vairāk/ >>

 01.11.2012. 

Mazie dārtenieki atveseļo mežu !

Kopš senseniem laikiem daba cilvēkam ir bijusi visgudrākā skolotāja. Bērna tuvākā apkārtne – pagalms, dārzs, parks un mežs ir tie „dabas plašumi’’, kuros pirmo reizi viņš sastopas ar tūkstošiem brīnumu, mācās ieraudzīt, sajust, izprast, priecāties, saudzēt un rūpēties.

Šajā nedēļā baudām saulainu, siltu laiku, ko mēdz dēvēt  kā „atvasaru” rudenī. Nu tiešām grēks būtu sēdēt telpās

 /lasīt vairāk/ >>

/galerija/>>

 21.10.2012. 

Dāvana „Dārtas” skolotājiem – brauciens pretī zelta rudenim ...

 5.oktobris atausa pavisam pelēks, lietains un vējains, taču tas nespēja sabojāt jauko noskaņojumu, un mēs, optimisma vadīti, devāmies uz Bauskas pilsētu un tās novada brīnišķīgo apkārtni, kā arī, lai paciemotos izglītības iestādē „Pasaulīte” un iepazītos, kā strādā pirmsskolnieki citā novadā

 

 

 

/lasīt vairāk/ >>

/galerija/>>

11.10.2012.

Kas notiek ap Miķeļiem „Dārtiņā”

 Ā re če nu! Mķeļdiena jau klāt! PII „Dārta”  rudens saulgriežu laiks rosīgs, krāšņs un garšīgs. Šogad vasara bijusi auglīga un dārzos nobrieduši burkāni, ķirbji, kartupeļi, kabači, āboli un vēl un vēl…    Košākie un greznākie gozējas „Dārtiņas” pagalmā, kur pārtapuši par ežiem, tārpiņiem un citām dzīvām būtnēm.

Nodarbību laikā „Pīlādzīši” gardās rudens veltes iepazina garšojot un smaržojot, „Kastanīšos” darbojās „mazie mākslinieki”, kuri skaistās rudens veltes veidoja no plastilīna un darināja aplikācijas.

/lasīt vairāk/ >>

/galerija/>>

02.10.2012.

„Dārtas” burkānzaķi sporto…

      

  

Līdz ar rudens noskaņām dabā, pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki atkal sarosījās uz ikgadējām sportiskām izpriecām, 65 dalībnieki no 12 komandām pulcējās Pastendes sporta centrā „Akmeņkaļi”, piektdienā – 21. septembra rītā

 

 

 

 lasīt vairāk/ >>

27.09.2012.

„Dzejojamā nedēļa” pirmsskolā

      

   Septembris sakarinājis dāliju bumbas piemājas dārzos, ar krāsu otu pārstaigājis kļavu koku galotnes, samīļojis zemes gravas, kur ar vien biežāk iemājo peļķes – debesīm kur spoguļoties. Lietus lāsēm piebārstīti zāles stiebri – tik trausli, brīnumaini un viegli. Nu gluži kā  mūsu – latviešu valoda, kas tiek skandināta visneparastākajā un trauslākajā veidā – dzejas valodā. Septembris ir tas mēnesis, kad visvairāk izjūtam mūsu valodas īpašo skanējumu – skanīgās četrrindītēs, tēlojumos, skaitāmpantos, saklausot, kā vieni un tie paši vārdi katru reizi virknējas citādāk – īstā dvēseles mūzikā

 lasīt vairāk/ >>

26.09.2012.

Skatīties uz pasauli ar bērna acīm un ik reizi atklāt to no jauna

Laikam šis moto vislabāk raksturo PII „Dārta” darbinieku, bērnu un vecāku lielisko sadarbību. PII „Dārta” audzēkņi savu talantīgo un izdomas bagāto pedagogu vadībā allaž izcēlušies ar jaukām svētku programmām.

Vislielāko uzslavu tomēr pelnījuši pedagogi, jo viņi ir gatavi iejusties visdažādākajos tēlos, lai tikai spētu ieraudzīt bērnu acīs prieku, sadzirdēt balsīs sajūsmu un uz lūpām redzam rotājamies smaidu

 lasīt vairāk/ >>

24.09.2012.

Droša vide, drošam priekam

  Bērnu rotaļas, prieks un smiekli ir tas, kas mūs iepriecina, liek mums smaidīt. Ja mūsu bērni ir laimīgi, arī mēs – vecāki, pedagogi – esam laimīgi.

  Droša vide ir priekšnoteikums, lai bērns varētu droši paust savas emocijas, izdzīvojot savu bērnību.

  Šo drošību radām mēs, ne bez prasmīgu roku un dāsnas sirds palīdzības.

  Ir uzstādīta jauna, estētiska drošības siena PII “Dārta” otrā stāva grupu bērnu drošībai. Par to sirsnīgs “paldies“ meistaram ar prasmīgajām rokām Ivo Popenam. Par finansiālo atbalstu mīļu “paldies” sakām SIA „IMS” un personīgi Vijai Lapiņai.

  Lai rudenī krāsains prieks spoguļojas jūsu soļos, domās, vārdos un darbos. Iepriecināsim cits citu, un mūsu dienā būs par vienu skaistu mirkli vairāk.

PII “Dārta” mazie un lielie iemītnieki

 

20.09.2012.

Dārtiņas ziedonī

 Maijs - brīnumu pilnais ziedēšanas laiks, kad jaunais pavasaris top tā pa īstam redzams pirmo ziedu krāsu košumā, plaukstošos pumpuros un arvien zaļākā zāles zaļumā, taustāmas zemes siltumā kāju pēdām un roku pieskārienā, sadzirdamas putnu vīterošanas skanīgajā priekā un sasmaržojamos, uzplaukušajos ziedos, sajūtams ik uz soļa pretimnācēja siltajā un gaišajā skatienā.

 

 

 lasīt vairāk/ >>

12.06.2012.

„Dārta” un „Mēs paši” pretī jauniem izaicinājumiem -veidosim vidi,

kas aicina, audzina un attīsta

    

Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” ir uzvarējusi VAS „Hipotēku un zemes bankas” Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursā. Mūsu mērķis ir veidot vidi, kas aicina, audzina un attīsta.  

 

 

lasīt vairāk/ >>

12.06.2012.

Aprīļa pilieni Dārtiņā.

     … pāršķiram kalendāra lapu un kā jau katru mēnesi, tā arī Aprīļa mēnesī pa pilienam, pilēm, pilītēm sapilinājām Dārtiņas notikumu  kausu pilnu ar spēcinošām enerģijām, raibiem svētkiem, darbīgām rociņām, dziesmotām krāsām, lieliem plāniem par skaistu  bērnudārzu, zināšanu gudrībām…

Grozām un skatāmies balto lapu uz kuru pusi gribam, bet tā ir pierakstīta pilna ar interesantām domām par Dārtiņā piedzīvoto

 

lasīt vairāk/

07.05.2012.

Sportojām ar smaidu!

Uh, cik liela! Nu gan varēs izskrieties! Tāds bija pirmais bērnu jūsmīgais izsauciens ieraugot plašo Talsu sporta halli, kurā 13. aprīļa rītā ieradāmies, lai piedalītos pirmsskolas sagatavošanas grupas bērnu pavasara sporta spēlēs. Draudzīgu apli izveidoja bērni no 4 novadu 12 pirmsskolas izglītības iestādēm, uzklausīja sveicienus un laba vēlējumus, iepazinās ar jautriem tiesnešiem no Rīgas – „Kāruma” vārniņām, patiešām omulīgām būtnēm ar kurām kopā tapa arī grupas foto

 

lasīt vairāk/ >>

26.04.2012.

Ar pavasara ceļazīmi domās un darbos „Dārtas” saimē…

 …Visu garo ziemu gaidītais pavasara mēnesis, Marts - mānīgais, atmodināmais, raisošais, tramīgais, spirgtumainais, ir klāt. Ar tulpēm un narcisēm puķu vāzēs. Ar sniegpulkstenītēm dobēs. Ar sajūtu – pat ja vēl ir sniegs un auksts, pavasaris tuvojas mūsos, tas nekur nepazudīs

 

 

 

 

lasīt vairāk/ >>

14.04.2012.

Caparol un Kurši atsāk bērnudārzu

atjaunošanas projektu

“Nāk draugi izkrāsot bērnību!”

 

  Caparol Baltica un Būvniecības nams Kurši ar prieku paziņo, ka tiek turpināts iepriekšējā gadā veiksmīgi uzsāktais un realizētais bērnudārzu atjaunošanas projekts. Labdarības projekta „Nāk draugi izkrāsot bērnību!“ mērķis ir konkursa kārtībā dot iespēju 10 Latvijas bērnudārziem iegūt atjaunotu, skaistu un krāsainu izskatu

 

 

 

 

 

 

/lasīt vairāk/ >>

28.03.2012

Rotaļlietu prieks jeb pati laimīgāka diena pasaulē...

 Hei, hei! Tā ir mana pati laimīgākā dienā pasaulē, - tā izteicās kāds zēns, kad bija iepazinies ar bagātīgo mantu klāstu, kuru bija sarūpējis Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons ar Leonīda Loginova atbalstu. Paldies! Paldies! Paldies! Tā bija viena no priecīgākajām dienām arī mums – pedagogiem, jo, nu jau labu laiku, bija stipri izjūtams rotaļlietu un attīstošo spēļu trūkums

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

28.03.2012

Tad kad laukā sals un sniegs „Dārtas” sirdī valda prieks 

Lai sildās sirdis

Baltajā ziemā.

Nosargāt sevī

Svecīšu liesmu

Ar kuru var droši

Caur puteņiem iet…

 

…Februāris - sala mēnesis un, tomēr šis mēnesis saistās ar sveču liesmiņas gaišumu ar mīlestību, draudzību, kas Dārtiņā mājo ik dienas. Ja janvāris pavadīts vairāk izzinošā jomā, tad šis mēness lielākoties mijas  radošās un izklaides noskaņās

/lasīt vairāk/ >>

10.03.2012

Meten’s nāca pār kalniņu „Dārtas” bērnus apraudzīt...

Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, un laiks sāk griezties uz pavasara pusi, PII „Dārta” svin Meteņus. Šo svētku svinēšana jau kļuvusi par tradīciju. Bērniem, uzsākot savas dzīves gājumu, ir būtiski piedāvāt un parādīt cauri gadsimtiem izkristalizētas vērtības, atskatīties uz mūsu tautas bagāto folkloras mantojumu, kura sevī ietver kultūrvēsturisko pieredzi.

Meteņi tikuši uzskatīti par īpašu laiku, kad ar maģiskām darbībām var ietekmēt notikumus savā labā, kad tika zīlēti nākotnes notikumi, veikti auglību veicinoši rituāli un ļaunuma aizdzīšana /lasīt vairāk/ >>

29.02.2012

Dzimtās valodas diena PII „Dārta”

Jau vairākus gadus 21. februārī, pēc UNESCO iniciatīvas, visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Pirmoreiz arī PII „Dārta” nolēma piedalīties šajā pasākumā. Vispirms tika izstrādāts plāns, kurā katrai grupiņai tika uzticēts īpašs uzdevums, atbilstoši bērnu vecuma īpatnībām un spējām

 

 

 

/lasīt vairāk/ >>

29.02.2012

Labās prakses prezentācija „Dārtā”

 Mūsdienu sabiedrība no izglītības darbiniekiem prasa jaunu pieeju bērnam. Demokrātiskās sabiedrības pamatā ir audzināt personību, kura ir brīva, patstāvīga, radoša un atbildīga. Pirmsskolas izglītībā lielāka vērība tiek veltīta bērna attīstībai jēgpilnā darbībā, kur skolotāju un audzēkņu attiecības balstās uz mērķtiecīgu kopdarbību. Visa pedagoģiskā procesa norise, nodarbību plānošana un īstenošana pēdējos gados iezīmē jaunas tendences pirmsskolas izglītībā, kas balstās pārsvarā uz integrētu nodarbību modeli, kurā organiski tiek apvienoti vairāki nodarbību veidi. Šāds modelis vecina audzēkņus saskatīt un atklāt apkārtējo pasauli kopsakarībās un kopveselumā

/lasīt vairāk/>>

11.02.2012.

Kas tagad par mēnesi? – Divi!

Šādu radošu un ļoti pārdomātu atbildi, uzdodot jautājumu par mēneša nosaukumu, var izdzirdēt tikai vienā vietā. Nav jau nekur tālu jādodas. Atliek paviesoties Mērsraga pirmskolas izglītības iestādē „Dārta”. 3.februārī „Dārta” ikvienu interesentu aicināja uz atvērto durvju dienu.

Sniegi sniga, putināja! 3.februārī ziema parādīja savu īsto dabu. Bargs sals, skarbs vējš, sniega vērpetes

 

 

/lasīt vairāk/>>

08.02.2012.

„Dārtas” atstātās darba pēdas ziemas mēnesī 2012.

….2012.gada janvāra mēnesis Dārtiņā bijis darbīgi rosīgs. Pirmās rīta pēdu rakstus atstāj mūsu čadīgie sētnieki Ligita ar savu palīgu Edmundu, saimnieciskā Mārīte, gardumu gatavotāja Baiba un jaukās grupu skolotājas, tad nāk vecāki ar bērniem, un katrs izaudīs savu domu rakstus. Neskatoties uz to, ka iestādes darbiniekus un bērnus apciemoja slimošanas ”rūķis”, katra nedēļa noritēja aktīvā darbībā ar maziem pārsteigumiem ikviena darbiņā

 

 

 

 

/lasīt vairāk/>>

06.02.2012.

 

Ziemassvētki „Pīlādzīšu” grupiņā 

Decembrī mazie Pīlādzīši nepacietīgi gaidīja svētkus un cītīgi gatavojās tiem. Gaidīja rūķīti, kas katru pirmdienu ieradās ciemos. Cepa piparkūkas un ar tām izrotāja svētku egli. Kā arī gatavoja īpašas dāvaniņas saviem vecākiem.
Šajā laikā bērni iejutās mazo rūķīšu lomā, mācījās dziesmas un rotaļas, lai piedalītos filmā „Rūķi mežā”. Ziemassvētku pasākumā bērni kopā ar saviem vecākiem skatījās filmu, kā rūķi mežā gāja lasīt čiekurus, lai uzdāvinātu tos vāverei. Kā viņi satika zaķi bungotāju un kopā spēlēja bungas. Kā dejoja kopā ar lāčiem, pikojās un rotāja eglīti. Vēlāk ciemos ieradās Ziemassvētku vecītis ar lielo dāvanu maisu un jautrām rotaļām.
Paldies vecākiem par eglīti un jaukajām dāvanām. Paldies Inesei un Sarmītei par darbu filmas tapšanas procesā.

Es visiem novēlu, lai                               

            Jaunais gads Jums palīdz piepildīt,

             Skaistos  sapņus, kas klusi sirdī mīt,

                  Un krietnos darbus, kas ceļā būs jau rīt!

 

Sintija, „Pīlādzīšu” audzinātāja

02.01.2011.

Rūķis meklē Ziemassvētkus „Zīļuku” grupā!

21. decembra rītā satraukums un gaidas piepildīja „Zīļuku” grupu. Jau sen tika gaidīts Ziemassvētku vecītis, un nu tā diena bija klāt! Eglīte izpušķota, lampiņas iedegtas, priekšnesums sagatavots, visi bija Ziemassvētku gaidās!

Bērni, audzinātājas un auklīte pārvērtās par zaķiem, putniņiem un rūķiem, kuri devās meklēt lielo egli, pie kuras sagaidīt Ziemassvētkus

 

/lasīt vairāk/>>

04.01.2012

Kā Ziemassvētku eglīte  ciemos brauca....

Tikko pārkāpts jaunam gadu slieksnim. Atkal jauni mērķi, jauni uzdevumi un mūžīgā steiga... Bet vēl kādu brīdi gribas pabūt nupat aizvadītajā brīnumu laikā – Ziemassvētku laikā, kad mums gribas labiem un mīļiem būt, gribas degt un starot tā kā svecei egles zariņā, ikvienam roku noglāstīt, laipnu vārdu pasacīt un prieku sniegt

 

 

 

 /lasīt vairāk/ >>

03.01.2012.

„Ziemassvētki mūsmājās”

Kad aiz loga snieg, mana pasaule smaržo pēc Ziemassvētkiem. Tie atnāk tik klusu, piezogas, notupstas uz  pleca un uzbur brīnumu pēc brīnuma manā dzīvē

 

 

 

 

 

/lasīt vairāk/>>

24.12.2011

Vēlējums

Ik gadu šis gaidītais  Ziemassvētku laiks ir ar  īpašām sajūtām, ziemas, piparkūku, mandarīnu un sveču  smaržām. Mēs visi esam kopā, kur pāri visām nebūšanām staro gaišas atmiņas, piedošana un mīlestība. Mūsu sirdīs un rokās dus maigums kā paslēpta laime.

Mēs jautājam no kurienes atnāk Ziemassvētki?  Kas tos  atnes?

 

 

/lasīt vairāk/>>

23.12.2011

 

Darba spars un prieka gars no jūlija mēneša beigām līdz decembrim „Dārtiņas” sirdī...

Ar saules gaišumu, vēja brāzmām un lietus šaltīm būs pagājuši 5 mēneši un 1 nedēļa kopš esmu Mērsraga PII „Dārta” vadītāja. Katram no mums dzīve piespēlē jaunus izaicinājuma pavedienus  un pēc nepilniem 7 pārtraukuma gadiem atgriežos izglītības jomā

 

 

 

/lasīt vairāk/>>

23.12.2011

Labo domu Ziemassvētki „Sprīdīšu” grupā

19. decembris „Sprīdīšu” grupā atnāca ar priecīgu satraukumu, ar dzirksti sirsniņā, ar labām domām un darbiem, ar svētku eglītes spozmi un piparkūku smaržu. Tā bija īpaša svētku sajūta – ne ar ko nesalīdzināmā Ziemassvētku noskaņa, kurai bērni ar nepacietību gatavojās veselu mēnesi

 

 

 

 

 

/lasīt vairāk/>>

19.12.2011

Mazie Dārtenieki ietērp egli svētku rotā

PII „Dārtā” nu jau vairākus gadus par tradīciju ir tapis notikums- lielās egles rotāšana. Arī šogad, 6. decembrī, mazie Dārtenieki pulcējās pie lielās egles, lai to iepriecinātu ar pašdarinātu rotu. Uz šo svarīgo notikumu bija ieradušies arī ciemiņi: šarmantā Sunīte, graciozais kaķis Muris, zaķis Baltļipis, vāverīte Kuplastīte un Ņiprais rūķis, kuru mazie bērnudārza iemītnieki jau pazīst no pirmdienu rītu apciemojumiem, kad rūķītis uz grupiņām nes vēstījumus no tālās Lapzemes

 

/lasīt vairāk/>>

09.12.2011

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2011-2016