SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

bullet

Mērsraga novada dome

bullet

SIA "Mērsraga ūdens"

bullet

Mērsraga ostas pārvalde

bullet

Izglītības iestādes

bullet

Kultūras iestādes

bullet

Informācijas centrs

bullet

Pašvaldības policija

bullet

Bāriņtiesa 

bullet

Sociālais dienests 

bullet

Brīvā laika pavadīšanas centrs

 

 

 

 

  Mērsraga novada pašvaldības iestādes

 

SIA "MĒRSRAGA ŪDENS"

 

Reģ.Nr. 41203037401

Lielā iela 35, Mērsrags,

LV-3284

 

 

SIA "Mērsraga ūdens" valdes loceklis
Oskars Luksis

tālr.: 63237705
mob.: 26105393
e-pasts: udenssaimnieciba@mersrags.lv

bullet

SIA Mērsraga ūdens

bullet

Projekti

bullet

Iepirkumi

 

 

 

Reģ.Nr. 41203037401

Lielā iela 35, Mērsrags, LV-3284

 

A/S „Swedbanka”,HABALV22,Konts LV34HABA0551029072827

 

A/S” SEB banka”UNLALV2X ,Konts LV21UNLA0050018357141

 

Maksājot par patērēto ūdeni ir jānorada skaitītāja radītājs un periods par kuru tiek veikts maksājums, kā ari adrese un personīgā rēķina numurs, kas noradīts uz norēķinu grāmatiņas vāka.

 

 

 

 

 

 

 Norēķināsimies par ūdeni laicīgi !

      SIA „Mērsraga ūdens” vēršas pie Jums ar lūgumu savlaicīgi norēķināties par patērēto ūdeni.

      Atgādinām, ka maksājumi par tekošo mēnesi jāveic līdz nākošā mēneša 15.datumam.

      Ja pasūtītājs divu mēnešu laikā nenorēķinās par patērēto ūdens daudzumu saskaņā ar uzstādīto ūdens skaitītāja rādījumiem, tad piegādātājs maksu par ūdeni un notekūdeņiem aprēķinās vadoties no iepriekšējo trīs mēnešu vidējā patēriņa.

     Lūdzam, uzkrātos parādus nomaksāt līdz 2011.gada beigām. Ir iespēja parādu nomaksāt pa daļām – iepriekš sastādot divpusējo vienošanos. Pretējā gadījumā parādnieku saraksts tiks nodots parādu piedziņas firmas rīcībā un publicēts laikrakstā „Mērsraga Avīze”.

Vēlētos vērsties pie tiem Mērsraga ciema iedzīvotājiem kuri par saņemtajiem, centralizētajiem ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem nekad nav maksājuši, jo kaut kādu apstākļus sakritības dēļ tie ir tiem pieejami. Lūdzu savlaicīgi paziņot par šo situāciju un noslēgt līgumu. Pretēja gadījumā tiks sastādīts administratīvais protokols par nelegālu pieslēgumu ciema ūdens un kanalizācijas sistēmai. Būsim godprātīgi !

   Kā arī gribētos pievērst uzmanību tam, lai neatkārtotos ūdensvadu aizsalšana, kā tas ir noticis pēdējos divus gadus. Tos nepieciešams savlaicīgi nosiltināt. Tie klienti, kuri paši nevar to paveikt ir iespēja vērsties pēc palīdzības SIA Mērsraga ūdens.

Lūgums tiem iedzīvotājiem, kas savus maksājumus veic interneta bankā maksājuma formā norādīt:

1.adrese

2.par kuru mēnesi tiek maksāts

3.cik patērēti m3 (skaitītāja rādītāju)

4.samaksata summa

 

SIA „Mērsraga ūdens”

TARIFS

No 2014.gada 1.janvāra

Ūdens 1m3= 0.64 Ls=0.91 € Kanalizācija1m3=1.50 Ls=2.13 €

Kopā 1m3=2.14 Ls=3.04 €

 

Paldies tiem klientiem, kuri norēķinās tekoši un laikā par sniegtajiem pakalpojumiem.  

 

SIA "Mērsraga ūdens" valdes loceklis
Oskars Luksis

tālr.: 63237705
mob.: 26105393
e-pasts: udenssaimnieciba@mersrags.lv

 

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2016