SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

 

 

Sadarbības partneri

 

 

 

 

 

Doties izbraucienā ar jahtu "Palsa".

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Mērsraga centrs

Mērsraga estrāde

Mērsraga jahtu osta

 

 

Sadarbības partneri

Elektroniskā deklarēšanās sistēma

 

Mērsraga novada dome

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA

 

Reģ.Nr. 90009477521

Lielā iela 35, Mērsrags,

LV-3284

 

Konta nr. LV85UNLA0050016515414 

(LVL konts, SEB BANKA)

Konta nr. LV74HABA 0551030287614 

(LVL konts SWEDBANKA)


Ziedojumu konta nr. LV29UNLA0050016515452
AS SEB BANKA UNLALV2X

 

 

bullet

Dome

bullet

Kontakti

bullet

Domes sēžu protokoli

bullet

Pieņemšanas laiki

bullet

Iepirkumi

bullet

Saistošie noteikumi

bullet

Nolikumi

bullet

Projekti

bullet

Teritorijas plānošana

bullet

Detālplānojumi

bullet

Būvvalde

bullet

Publiskie pārskati

bullet

Domes un komitejas sēdes

bullet

Atalgojums

 

Detālplānojumi

 

Paziņojums  par detālplānojuma zemes gabaliem Bākas ielā 56,

(kadastra Nr. 8878 003 0431), Bākas ielā 56a, (kadastra Nr. 8878 003 0969)

Mērsraga novada Mērsraga ciemā 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

 

  Mērsraga novada dome 17.05.2011.pieņēmusi lēmumu ( protokols nr.9,p.9) - nodot  sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma  (kods M1/2011) 1. redakciju Mērsraga novada Mērsraga ciema  nekustamo  īpašumu „Bākas iela 56” (kadastra Nr. 8878 003 0431) un „Bākas iela 56a” (kadastra Nr. 8878 003 0969) teritorijai.

 

Sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts no 06.06.20011 līdz 27.06.2011.

 

 Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli apskatāmi  Mērsraga novada domes telpās Lielā ielā 35

Mērsragā.

 

 Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 28.06.2011 plkst. 13:00 Mērsraga novada domē Mērsragā, Lielā ielā 35.

 

 Rakstiski priekšlikumi līdz 27.06.2011. iesniedzami Mērsraga novada domē vai sūtāmi pa pastu uz adresi Lielā ielā 35,Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, iesniegumā jānorāda fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, juridiskām personām- nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr.

 

 Informācija pa tālruni 63235602 darba dienās laikā no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00.

 

 

 

 

 
 

 

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2011-2015