SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

 

 

Sadarbības partneri

 

 

 

 

 

Doties izbraucienā ar jahtu "Palsa".

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Mērsraga centrs

Mērsraga estrāde

Mērsraga jahtu osta

 

 

Sadarbības partneri

Elektroniskā deklarēšanās sistēma

 

Teritorijas plānošana

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA

 

Reģ.Nr. 90009477521

Lielā iela 35, Mērsrags,

LV-3284

 

Konta nr. LV85UNLA0050016515414 

(LVL konts, SEB BANKA)

Konta nr. LV74HABA 0551030287614 

(LVL konts SWEDBANKA)


Ziedojumu konta nr. LV29UNLA0050016515452
AS SEB BANKA UNLALV2X

bullet

Dome

bullet

Kontakti

bullet

Domes sēžu protokoli

bullet

Pieņemšanas laiki

bullet

Iepirkumi

bullet

Saistošie noteikumi

bullet

Nolikumi

bullet

Projekti

bullet

Teritorijas plānošana

bullet

Detālplānojumi

bullet

Būvvalde

bullet

Publiskie pārskati

bullet

Domes un komitejas sēdes

bullet

Atalgojums

2011

 

Ar 2011.gada 11.oktobra lēmumu Mērsraga novada Dome apstiprinājusi Mērsraga novada teritorijas plānojumu 2011. – 2023.gadam un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.23/2011 Mērsraga novada teritorijas plānojums 2011. – 2023.gadam ar šādām daļām:

            I Grafiskā daļa

            II Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Teritorijas plānojums 2011. – 2023.gadam stājas spēkā nākamajā dienā pēc šī lēmuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar teritorijas plānojumu var iepazīties Mērsraga novada pašvaldībā Lielajā ielā 35

 

Plānošanas dokumenti

 

Mērsraga Novada attīstības programma, gala redakcija (*pdf)

  Mērsraga Novada telpiskās attīstības stratēģija (*pdf)

  Mērsraga Novada telpiskās attīstības stratēģija /grafiskā daļa/ (*pdf)

Apstiprināts ar Mērsraga novada Domes 11.10.2011. lēmumu (protokols Nr.15, 1.punkts)

  Mērsraga Novada teritorijas plānojums - Mērsraga teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (*pdf)

  Mērsraga Novada teritorijas plānojums - pielikums Nr.3 "Ciema robežpunktu koordinātas" (*pdf)

  Mērsraga Novada teritorijas plānojums - paskaidrojuma raksts (*pdf)

  Mērsraga Novada teritorijas plānojums - pašreizējā izmantošana (*pdf)

  Mērsraga Novada teritorijas plānojums - plānotā izmantošana (*pdf)

  Mērsraga Novada teritorijas plānojums - grafiskā daļa-kartoshēmas (*pdf, kartoshēma)

  Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi (*pdf)

 

Paziņojumi par detālplānojumiem /lasīt vairāk/ >>

 

Ziņas

 

Informatīvs paziņojums par Mērsraga novada teritorijas plānojumu

 

11.10.2011. Mērsraga novada Dome pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 15, 1. punkts) apstiprināt Mērsraga novada teritorijas plānojumu 2011. – 2023. gadam un izdot kā saistošos noteikumus Nr. 23/2011 teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus /lasīt vairāk/ >>

 

14.10.2011

 

 

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2011-2015