SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Mērsraga centrs

Mērsraga estrāde

Mērsraga jahtu osta

 

 

 

Saistošie noteikumi

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA

 

Reģ.Nr. 90009477521

Lielā iela 35, Mērsrags,

LV-3284

 

Konta nr. LV85UNLA0050016515414 

(LVL konts, SEB BANKA)

Konta nr. LV74HABA 0551030287614 

(LVL konts SWEDBANKA)


Ziedojumu konta nr. LV29UNLA0050016515452
AS SEB BANKA UNLALV2X

bullet

Dome

bullet

Kontakti

bullet

Domes sēžu protokoli

bullet

Pieņemšanas laiki

bullet

Iepirkumi

bullet

Saistošie noteikumi

bullet

Nolikumi

bullet

Projekti

bullet

Teritorijas plānošana

bullet

Detālplānojumi

bullet

Būvvalde

bullet

Publiskie pārskati

bullet

Domes un komitejas sēdes

bullet

Atalgojums

2016

 

Saistošie noteikumi

 

Saistošie noteikumi Nr.4/2016 "Par Mērsraga novada pašvaldības 2016.gada budžetu" (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2016 "Par Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada budžetu" (*pdf)

 

 


2015

 

Saistošie noteikumi

 

Saistošie noteikumi Nr.14/2015 "Par Mērsraga novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (*pdf)

 

Saistošie noteikumi „par zvejas tiesību iznomāšanas kārtību komerciālajai un pašpatēriņa zvejai Mērsraga novadā” (*pdf)

 

Saistošie noteikumi „Par skaidrās naudas uzskaiti Mērsraga novada pašvaldībā” (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.12/2015 „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Mērsraga novadā” (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.11/2015 „Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.10/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā 2016. gadā” (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.9/2015 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2015.gada budžetu” (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.7/2015 „Grozījumi Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada 15. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība”” (*pdf)

 

 


2014

 

Saistošie noteikumi

 

Saistošie noteikumi Nr.13/2014 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014  „Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžetu” (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.12/2014 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā 2015.gadā (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.11/2014 Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Mērsraga novadā (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.10/2014 Grozījumi Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada 15. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.9/2014 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.9/2014  „Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžetu”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.8/2014 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžetu” (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.7/2014 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1/2011 “Mērsraga novada pašvaldības nolikums”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.5/2014 Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2014.-2016.gadā (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.4/2014 Par Mērsraga novada pašvaldības 2014.gada budžetu (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.3/2014 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 6/2011“ Kārtība kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Mērsraga novadā” (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.2/2014 Mērsraga ostas noteikumi (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2014 Grozījumi 24.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžetu”(*pdf)

 


2013

 

Saistošie noteikumi

 

Saistošie noteikumi Nr.22/2013 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā 2014.gadā(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.21/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2013 "Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžetu"(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.20/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2013 "Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžetu"(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.19/2013 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1/2011 “Mērsraga novada pašvaldības nolikums”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.18/2013 E Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 6/2013 “ Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Mērsraga novadā”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.17/2013 E Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 4/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā ”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.16/2013 E Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 5/2012 “Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2011.-2013.gadā”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.15/2013 E Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 13/2011 “ Mērsraga novada teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.14/2013 E Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 12/2011 “ Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un reklāmas izvietošanai publiskās vietās Mērsraga novadā”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.13/2013 E Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 11/2011 “ Materiālā palīdzība Mērsraga novadā ”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.12/2013 E Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 5/2011 “ Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.11/2013 E  Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.10/2013 E  Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 25/2011“ Mērsraga novada Meža kapu uzturēšanas noteikumi”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.9/2013 Grozījumi Mērsraga novada domes 2011.gada 15.marta saistošajos noteikumos „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai publiskās vietās Mērsraga novadā”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.8/2013 Nav spēkā!

 

Saistošie noteikumi Nr.7/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2013 "Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžetu" (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.6/2013 Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Mērsraga novadā (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.5/2013 Grozījumi 2011.gada 18.janvāra sistošajos noteikumos Nr.1/2011. Mērsraga novada pašvaldības nolikums (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.4/2013 Par sociālās palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā (*pdf)

 

Grozījumi Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā” (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.3/2013 Par Mērsraga novada pašvaldības 2013.gada budžetu (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.2/2013 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2012 "Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžetu" (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2013 Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība (*pdf)

 

Grozījumi Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada 15. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 1/2013 „Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība” (*pdf)

 

 

 2012

 

Saistošo noteikumu projekti >>>

 

Saistošie noteikumi

 

Saistošie noteikumi Nr.17/2012 Par grozījumiem Mērsraga novada saistošajos noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā 2013. gadā”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.16/2012 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2012 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžetu”(*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.14/2012 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2012 „Par Mērsraga novada pašvaldības 2012.gada budžetu” (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.13/2012 "Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” (*pdf)

Saistošie noteikumi Nr.13/2012 " Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” paskaidrojuma raksts (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.12/2012 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Mērsraga novadā 2013. gadā" (*pdf)

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2012 "Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu saglabāšanu zemei un dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā." (*pdf)

 

 

2011

 

Saistošie noteikumi Nr.1/2011 "Mērsraga novada pašvaldības nolikums" (*pdf)

 Saistošo noteikumu Nr.1/2011 paskaidrojuma raksts (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.2/2011 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Mērsraga novadā" (*pdf)

 Saistošo noteikumu Nr.2/2011 paskaidrojuma raksts (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.3/2011 /nav spēkā/

 

 Saistošie noteikumi Nr.4/2011 "Nodeva par būvatļauju saņemšanu" (*pdf)

 Saistošo noteikumu Nr.4/2011 paskaidrojuma raksts (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.5/2011 "Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu  to kopiju saņemšanu" (*pdf)

 Saistošo noteikumu Nr.5/2011 paskaidrojuma raksts (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.6/2011 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona  atzīstama par maznodrošinātu Mērsraga novadā " (*pdf)

 Saistošo noteikumu Nr.6/2011 paskaidrojuma raksts (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.7/2011 "Par  augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mērsraga novadā" (*pdf)

 Saistošo noteikumu Nr.7/2011 paskaidrojuma raksts (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.8/2011 "Par novada teritorijas plānojuma un detālplānojumu apstiprināšanu" (*pdf)

 Saistošo noteikumu Nr.8/2011 pielikumi (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.9/2011 "Par Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada budžetu" (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.10/2011 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā" (*pdf)

 Saistošo noteikumu Nr.10/2011 paskaidrojuma raksts (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr. 18/2011 "Grozījumi saistošajos noteikumi Nr.10/2011" /19.07.2011/ (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.11/2011 "Materiālā palīdzība Mērsraga novadā" (*pdf)

 Saistošo noteikumu Nr.11/2011 paskaidrojuma raksts (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.12/2011 "Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai publiskās vietās Mērsraga novadā" (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.13/2011"Mērsraga novada teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi" (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.14/2011 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Mērsraga novadā" (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.15/2011 "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Mērsraga novadā" (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.16/2011 "Grozījumi 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.9/2011 Par Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada budžetu" (*jpg)

 

 Saistošie noteikumi Nr.17/2011 "Mērsraga ostas noteikumi" (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.18/2011 "Grozījumi Mērsraga novada pašvaldības 2011. gada 15. marta saistošajos noteikumos Nr.10/2011„Par sociālās palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā„" (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.19/2011 "nav spēkā"

 

 Saistošie noteikumi Nr.20/2011 "nav spēkā"

 

 Saistošie noteikumi Nr.21/2011 "Grozījumi 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.9/2011 Par Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada budžetu" (*jpg)

 

 Saistošie noteikumi Nr.22/2011 "Detālplānojums Mērsraga novada Mērsraga ciema nekustamo īpašumu "Bākas iela 56" (kadastra Nr.88780030431) un "Bākas iela 56A" (kadastra Nr.88780030969) teritorijai"

 

 Saistošie noteikumi Nr.23/2011 "Mērsraga novada teritorijas plānojums 2011-2023"

 

 Saistošie noteikumi Nr.24/2011 " Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Mērsraga novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē" (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.25/2011 "Mērsraga novada Meža kapu izturēšanas noteikumi" (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.26/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mērsraga novadā" (*pdf)

 

 Saistošie noteikumi Nr.27/2011 "Grozījumi 2011.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.9/2011 Par Mērsraga novada pašvaldības 2011.gada budžetu" (*pdf)

 

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2011-2016