SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Mērsraga centrs

 

Mērsraga estrāde

 

Mērsraga jahtu osta

 

 

 

Kontakti

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA

 

Reģ.Nr. 90009477521

Lielā iela 35, Mērsrags,

LV-3284

 

Konta nr. LV85UNLA0050016515414 

(LVL konts, SEB BANKA)

Konta nr. LV74HABA 0551030287614 

(LVL konts SWEDBANKA)


Ziedojumu konta nr. LV29UNLA0050016515452
AS SEB BANKA UNLALV2X

bullet

Dome

bullet

Kontakti

bullet

Domes sēžu protokoli

bullet

Pieņemšanas laiki

bullet

Iepirkumi

bullet

Saistošie noteikumi

bullet

Nolikumi

bullet

Projekti

bullet

Teritorijas plānošana

bullet

Detālplānojumi

bullet

Būvvalde

bullet

Publiskie pārskati

bullet

Domes un komitejas sēdes

bullet

Atalgojums

 

 

 

pašvaldības e-pasts: mersrags@mersrags.lv

pašvaldības fakss: 63237701

 

Novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons, tel.63237707, 26441749 

e-pasts: lauris.karlsons@mersrags.lv

 

Izpilddirektores p.i. Agnese Kreicberga, tel.63237700, 26604711

e-pasts:  agnese.kreicberga@mersrags.lv, izpilddirektors@mersrags.lv

 

Galvenā grāmatvede Velga Puzānova, tel.63237703

e-pasts: velga.puzanova@mersrags.lv

 

NIN administratore Inta Rēvalde, tel.63237702 

e-pasts: inta.revalde@mersrags.lv

 

Sekretāre-dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Madara Brāle, tel.63235602

e-pasts: madara.brale@mersrags.lv, sekretare@mersrags.lv

 

Kasiere Inga Jefrēmova, tel.63235643

e-pasts: inga.jefremova@mersrags.lv

 

Pašvaldības policists Egils Bolmanis, tel.63237711, 27234282

e-pasts: policija@mersrags.lv

 

Būvvalde, būvinspektors Agris Jansons, tel.29273310

 

Bāriņtiesas, sociālā dienesta fakss, 63237710

 

Bāriņtiesa, Ligita Šuca, tel.63237709

e-pasts: ligita.suca@mersrags.lv, barintiesa@mersrags.lv

 

Sociālais dienests, Gunta Fībiga, tel.63237708, 26464443

e-pasts: gunta.fibiga@mersrags.lv socialaisdienests@mersrags.lv

 

Informācijas centra fakss, 63237706

 

Informācijas centrs, vadītāja Evita Albano, tel.63237704

e-pasts: infocentrs@mersrags.lv

 

SIA "Mērsraga ūdens", vadītājs Oskars Luksis, tel.63237705, 26105393

   e-pasts: udenssaimnieciba@mersrags.lv

 

Ugunsdzēsējs Uldis Krūkliņš, tel.26564383

 

Kultūras darba organizatore Aija Barovska, tel.63237699, 28354154

e-pasts: tautasnams@mersrags.lv

 

Sporta organizators Ivars Indruškēvičs, tel.26455993

e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

 

Vetārsts Inga Maksākova, tel.25936593

 

 

 

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2016