v.6.0

 Novada pašvaldība

 Mērsraga novads

 Mērsraga Avīze Iestādes

>>> Mērsraga vidusskola

>>> PII Dārta

>>> Tautas nams

>>> Sociālais dienests

>>> Bāriņtiesa

>>> Bibliotēka

>>> Informācijas centrs

 Kultūras pasākumi Sporta pasākumi Sports Mērsragā Biedrības un NVO

 Tūrisms un atpūta

 Novada vēsture Fotogalerijas Sludinājumi

 e-pasts

 Rakstu arhīvs

 Atpakaļ pie aktualitātēm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    .

 Apskates objekti

 Viesu nami, telšu vietas Muzejs "Saieta nams" Laivu bāzes Kafejnīcas

 

 

 

 

 

Mērsraga bibliotēka

 

Bibliotēkas vēsture   Projekti    Pasākumi   Fotogalerija   Pastāvīgā izstāde „Retie izdevumi”   Sākums

Retumu saraksts

 

 1. Bībele, tas ir: Dieva svētie vārdi kas priekš un pēc tā Kunga Jēzus Kristus piedzimšanas no tiem svētiem praviešiem, priecasmācītājiem un apustuļiem ir sarakstīti. – 888 lpp. Mūsu Kunga Jēzus Kristus Jauna Derība jeb Dieva svētie vārdi, kas pēc tā Kunga Jēzus Kristus piedzimšanas no tiem svētiem priecasmācītājiem un apustuļiem ir sarakstīti. – Rīga : Teater bulvāris nr.9, 1891. - 296 lpp. (Titullapas atvērumā rokrakstā: Man ir dota visa vara Debesīs un zemes virsū).

 2. [Dziesmas]. – 428 lpp. Lūgšanas. – [B.v. : 186x]. - 333 lpp. (Grāmatai trūkst titullapas un beigu lappuses).

 3. Dziesmu grāmata Lutera draudzei. – Jelgava : J.Stefenhāgena drukātava, 1902. – 436 lpp. : Meldiņu rādītājs un dziesmas [80 lpp.].

 4. Dziesmu un Lūgšanu grāmata. - [B.v. : 18xx]. - 636 lpp. Latviešu Pātaru grāmata uz visiem Laikiem, visām Svētām Dienām un uz ikviena Cilvēka Vajadzības un Lūgšanas visiem Kristīgiem Latviešiem par Labumu sataisīta un no jauna Rakstos iespiesta. – Jelgava : J.Stefenhāgens un Dēls, 1836. – 107, [5] lpp. (Grāmatā bojāta titullapa un pirmās 24 lpp.).

 5. Grīns Elmars. Vējš no dienvidiem / E.Grīns, tulk. K.Valdmanis. – Rīga : Latvijas Valsts Izdevniecība, 1948. – 158 lpp.

 6. Leja Alknis. Zeltainās vizmas : Stāsti un tēlojumi / A.Leja. – Rīga : Gaisma, 1939. – 160 lpp.

 7. Lessiņa Valda. Slima dvēsele / V.Lessiņa. - [B.v. : 192x]. – 208 lpp. (Grāmatā nav titullapas).

 8. [Lūgšanas]. – Jelgava, 1824. – 208 lpp. Tie svēti Evaņģeliumi un Lekcioni uz Svētdienām un Svētkiem; Stāsti no tās Piedzimšanas, Mocīšanas, Miršanas, Piecelšanās un Debesbraukšanas Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus, kā arī no tās redzamas Gūstīšanas tā cienīga svēta Gara, un briesmīgas Izpostīšanas tā Pilsēta Jeruzalemes. – Jelgava, 1824. - 206 lpp. (Grāmatai nav titullapas un 1.-4.lpp.).

 9. Mūsu Kunga Jēzus Kristus Jauna Derība jeb Dieva svētie vārdi, kas pēc tā Kunga Jēzus Kristus piedzimšanas no tiem svētiem priecasmācītājiem un apustuļiem ir sarakstīti. – Rīga : Teater bulvāris, 1893. – 508 lpp. Dāvida dziesmu grāmata. – Rīga, 1893. – 130 lpp.

 10. Neikena J. Kopoti raksti Nr.1 : Bāris / J.Neikena. – Valmiera un Cēsis : K.Dūņa grāmatu spiestuve, 1927. – 47 lpp. : il.  Kopoti raksti Nr.2 : Pamāte / J.Neikena. – Valmiera un Cēsis : K.Dūņa grāmatu spiestuve, 1923. – 17 lpp. : il.

 11. Sprediķu grāmata priekš visām baznīcas gada svētdienām un svētku dienām no J.V.Sakranovics, nelaiķa Lielauces draudzes mācītāja. – Jelgava : J.Stefenhāgena un dēla drukātava, 1911. – 480 lpp. (Titullapas atvērumā Brāļu dzimtas ieraksti).

 12. Tā Jauna Derība mūsu Kunga Jēzus Kristus jeb Dieva svēti vārdi, pēc tā kunga Jēzus Kristus piedzimšanas no tiem svētiem priecasmācītājiem un Apustuļiem ir uzrakstīti. – Rīga : E.Blātes drukātava, 1866. – 446 lpp. Dāvida Dziesmugrāmata. – Rīga : E.Blātes drukātava, 1866. - 106 lpp. (Titullapas atvērumā 1869.gada 2.novembra dāvinājuma ieraksts Minnei Zorn).

 13. Zariņš Kārlis. Dzīvība un trīs nāves : Romāns / K.Zariņš. – Rīga : Grāmatu Draugs, 1928. – 185 lpp. (Grāmatā nav pirmo 14 lpp.).

 

Bibliotēkas vadītāja: Maira Petere

Tel: 63235783

e-pasts: biblioteka@mersrags.lv

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2011

Izstrādātājs un uzturētājs VV