v.6.0

 Novada pašvaldība

 Mērsraga novads

 Mērsraga Avīze Iestādes

>>> Mērsraga vidusskola

>>> PII Dārta

>>> Tautas nams

>>> Sociālais dienests

>>> Bāriņtiesa

>>> Bibliotēka

>>> Informācijas centrs

 Kultūras pasākumi Sporta pasākumi Sports Mērsragā Biedrības un NVO

 Tūrisms un atpūta

 Novada vēsture Fotogalerijas Sludinājumi

 e-pasts

 Rakstu arhīvs

 Atpakaļ pie aktualitātēm

 

 

 

 

 

 

 

 

    .

 Apskates objekti

 Viesu nami, telšu vietas Muzejs "Saieta nams" Laivu bāzes Kafejnīcas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mērsraga novada pašvaldības iestādes

  Bibliotēka

 

Mērsraga novada bibliotēka

Lielā iela 25, Mērsraga novads,

tel: 63235783

e-pasts: biblioteka[at]mersrags.lv

Bibliotēkas vēsture   Projekti   Pasākumi   Fotogalerija  Pastāvīgā izstāde „Reti izdevumi” Sākums

 

Tagadējā Latvijas teritorijā bibliotēkas sākotne saistīta ar 13.gadsimtu, kad te veidojās pirmās klosteru un baznīcu bibliotēkas. Pirmo publisko bibliotēku atvēra Rīgā 1524.gadā. No 13.gadsimta līdz 19.gadsimta vidum Latvijas zinātnē un kultūrā noteicošā bija vācu ietekme. Latvijā pastāvēja tikai sveštautiešu bibliotēkas, bibliotēku vēsture bija daļa no viņu kultūras vēstures.

20.gadsimta sākums Latvijā nāca ne vien ar revolūcijām un reakcijām, bet arī ar vispārēju izglītības un grāmatniecības uzplaukumu. Izdevuma vidēji trīs latviešu grāmatas dienā.

Latvijas Bibliotēku padomes gadagrāmatā, ko izdevis Kultūras fonds Rīgā, 1926.gadā, minēts, ka Mērsragā pirmā bijusi Mērsraga bibliotēkas biedrība, kas dibināta 1900.gadā. Par lasīšanu ņem maksu.

Mērsraga pagasta 20.-30.gados dažādas biedrības, kuru pārziņā bija bibliotēkas:

Latviešu jaunatnes savienības Mērsraga organizācija uzturēja bibliotēku – tā atradās „Grāveļos”, pārzinis Vilis Biters.

Mērsraga bibliotēkas biedrības bibliotēka – pārzinis Valdis Bērziņš, atradās Indrānu mājās. 1935.gadā šī bibliotēka bijusi atvērta vienu reizi nedēļā, grāmatu skaits – 642, par brīvu saņemtas 22 grāmatas, visas grāmatas latviešu valodā. Grāmatas izsniegtas bez maksas, lasītāju skaits – 30, to starpā 8 sievietes, izsniegums – 556.

Vēl bija bibliotēka Mērsraga 6-klasīgajā pamatskolā, kuru finansēja Kultūras fonds.

1940.gadā Mērsragā organizēja pagasta bibliotēku, kura atsāka darboties 1946.gada 1.martā un ar 1947.gadu bibliotēkai bija savas patstāvīgas telpas tā laika ciema padomes ēkā. Tajā laikā bibliotēku darbu noteica PSRS ideoloģija, vajadzēja cīnīties par darbaļaužu komunistisko audzināšanu, uzņemties dažādas saistības par godu valsts vai kāda valstsvīra jubilejai. 1961./1962.gada ziemā bibliotēka pārcelta no ciema padomes ēkas uz Z/K „1.Maijs” piederošo Kultūras namu, kuru nodeva 1961.gada novembrī. 60.gados republikas bibliotēkas pāriet uz jaunām darba formām; brīvu pieeju grāmatu fondiem, fondu komplektēšanu pēc izdevniecību tematiskajiem plāniem.

 

Radikāls pasākums republikas mazu bibliotēku tālākā attīstībā un pilnveidošanā bija bibliotēku tīkla centralizācija, kas sākās 1976.gadā. No tās bibliotēkai ir dažādi ieguvumi un priekšrocības: uzlabojas tehniskais darbs, kopkatalogs sniedz pārskatu par vienoto grāmatu fondu, kas dod iespēju bibliotēkām apmainīties ar grāmatām.

 

80.gadu beigās un 90.gadu sākumā izmaiņas bibliotēkās ienes Atmodas laiks. 1990.gada 4.maijā pasludināja Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Cilvēki ar prieku uzņem demokrātiju – atgūtos svētkus, vārda un preses brīvību, aizliegto fondu atvēršanu, iespēju apgūt trimdas latviešu literāro mantojumu. Deviņdesmito gadu sākumā viss jūk un brūk, vairakkārt mainās nauda. Pasliktinoties sabiedrības sociāliem apstākļiem, pieaug bibliotēkas loma. Zemais finansiālais stāvoklis lielai sabiedrības daļai liedz iespēju iegādāties grāmatas, pasūtīt preses izdevumus, viņi kļūst par bibliotēkas lasītājiem. Pieprasījums pēc jaunām grāmatām strauji pieaug, izdevniecības izdod daudz skaistu un labu grāmatu, sevišķi dārga kļūst uzziņu literatūra, dažādas enciklopēdijas.

 

Statistikas dati par Mērsraga bibliotēkas darbu

 

Nosaukums

Gads

Lasītāju skaits

Izsniegums

Apmeklējums

Mērsraga bibliotēku biedrības bibliotēka

1935.

30

556

Nav zināms

Mērsraga bibliotēka

1946.

148

3604

1609

 

1947.

260

4783

1964

 

1960.

259

8800

3360

 

1970.

470

7050

3600

 

1980.

660

17500

4500

 

1990.

904

19600

4300

 

2000.

460

13340

4200

 

2004.

469

13371

4264

 

Bibliotēkas vadītāja: Maira Petere

Tel: 63235783

e-pasts: biblioteka@mersrags.lv

 

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2011

Izstrādātājs un uzturētājs VV