SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

bullet Mērsraga vidusskolas ziņu arhīvs
bullet Mērsraga vidusskolas ziņas
bullet PII "Dārta" ziņu arhīvs
bullet PII "Dārta" ziņas
bullet Tautas nama ziņu arhīvs
bullet Tautas nama ziņas
bullet Sporta ziņu arhīvs
bullet Sporta jaunumi
bullet Ostas ziņu arhīvs
bullet Ostas ziņas
bullet Projektu arhīvs
bullet Jaunākie projekti
bullet Policijas ziņu arhīvs
bullet Policijas ziņas

 

 

 

Mērsraga novada pašvaldības ziņu arhīvs

 

Raksti 2013.gads

 

Vienu piparkūku košu

Vienu piparkūku košu

Zaļajai eglītei maigajās rokās došu.

Otru piparkūku uz lieveņa

Mazajai Anniņai likšu un nemaz to neaiztikšu.

Trešo es opītim sniegšu

Saldo Ziemassvētku brīnumu viņam neaizliegšu.

Dažas no piparkūku groziņa omītes priekšautā bēršu,

Kā zvaigznītes debesīs gardās krellītēs vēršu

Būs ar Tev un Tev.

Lūk - vien dažas es paturēšu arī sev. /D. Sadaka/

21.12.2013. Mērsraga mazie un lielie rūķi sniedza koncertu Laucienas pansionātā. Silvas dejotājas iepriecināja ar četrām jaukām dejām. Gabriēla iepriecināja ar klavierspēli. Līna iepriecināja ar flautas atskaņošanu. Dace un Nadīna sagādāja Ziemassvētku brīnumu stāstu. Nadīna iepriecināja ar ģitāras atskaņošanu. Koncerta izskaņā Andris Plutovs priecēja visus ar dziesmu „Uzsniga sniedziņš balts.” Liels paldies Mērsraga lieliem un maziem rūķiem par sagādāto prieku Laucienas pansionāta iedzīvotājiem, paldies Andrim par jauko dziesmu. Liels paldies šoferim Guntim un Mērsraga novada pašvaldībai par sagādātām Ziemassvētku paciņām.

Sociālā dienesta vadītāja – Gunta Fībiga

28.12.2013

Liels paldies

Ģimeņu it sevišķi bērnu vārdā gribu izteikt lielu paldies par saziedoto naudu ziedojumu kastītēs, kuras bija izliktas Mērsraga novada pārtikas veikalos. Upesgrīvas veikalā bija saziedots 1.88 LVL. Top veikalā bija saziedots 10.06 LVL. Remaks L veikalā bija saziedots kopā 100.48 LVL. Paldies par katru latu un santīmu. Visa ziedotās nauda ir ieskaitīta Mērsraga novada ziedojuma kontā.

Sociālais dienests rūpīgi izvērtēs katras ģimenes situāciju un organizē nepieciešamās palīdzības sniegšanu. Mērsraga ģimenēm tiek dota nevis skaidra nauda, bet gan atbalsts, nodrošinot pašas nepieciešamākās ikdienas lietas bērniem – brilles, medikamenti, speciālistu apmeklējums u.c. sadarbībā ar citiem speciālistiem.

2013. gada decembrī labdarības koncertā un ziedojuma kastītēs kopā ir saziedots 324.31 LVL.

Liels paldies!

Sociālā dienesta vadītāja – Gunta Fībiga

28.12.2013

Izmaiņas sociālajā jomā 2014. gadā

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2014.gadā.

No 2014.gada 1.janvāra:

Ø  Obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% - darba ņēmējs.

 /lasīt vairāk/ >>

28.12.2013

Mērsrags ceļā

Mīļie Mērsraga novada iedzīvotāji! Kad lasīsiet šīs rindas, ritēs jau gada pēdējās dienas. Vēlos Jums visiem novēlēt klusus, gaišus un miera pilnus Kristus dzimšanas svētkus, kā arī cerībām un mīlestības pilnu jauno 2014. gadu.

Ar pilnu atbildību varu teikt, ka Mērsrags jaunajam gadam pretī dodas cienīgi. Pārvarot lielākas un mazākas grūtības, dažādus šķēršļus un neziņu, Mērsrags ir daudz ko sasniedzis un visi kopā varam lepoties ar to.

   /lasīt vairāk/ >>

26.12.2013

Ziemassvētku pasākums PII ’’Dārta’’ ‘’Kastanīšos’’

Ziemassvētku pasākums ‘’Kastanīšu’’ grupiņas telpas ieskandināja 2013.gada 20.decembrī  pulksten 16:00. Visi vecāki bija skaisti saposušies, bērni pārtapuši par  maziem rūķīšiem. Gaisā bija jūtama svētku noskaņa.  

 /lasīt vairāk/ >>

 

29.12.2013

Sprīdīšu grupas Ziemassvētki mežā

Esam visi laicīgi sanākuši un gaidām, kad varēsim sākt ziemas jaukākos svētkus. Vairiņa aktīvi iesaista bērnus Ziemassvētku noskaņu meklējumā, lai tie nenosaltu un te jau pasākums tiek lepni atklāts. Sastājušies gan vecāki, gan bērni ap eglīti, kas ir ļoti skaisti izgreznota pašā bērnudārza priekšā - veltījam eglītei jauku sen zināmu dziesmiņu „Reiz mežā dzima eglīte”.  

/lasīt vairāk/ >>

 

20.12.2013

„Pīlādzīšu” Ziemassvētki

Šā gada 17.decembrī Mērsraga PII „Dārta” „Pīlādzīšu” grupiņa svinēja Ziemassvētkus. Katrs „Pīlādzītis” bija pārtapis par mazu svētku rūķīti. Svētkus atklāja rūķu meitene Lana, kura mazos rūķīšus kopā ar vecākiem aicināja svinēt Ziemassvētkus. Tomēr starp sanākušajiem nebija atrodams Ziemassvētku vecītis. 

 /lasīt vairāk/ >>

 

20.12.2013

Ziemassvētku brīnums PII „Dārta”  „Zīļukos”

Ziemassvētku brīnumu gaida gan lieli, gan mazi. Šis gads nav izņēmums, Zīļuku grupiņas Ziemassvētkos tika uzburts īsts baltais sniegs, lai Salavecītis varētu atbraukt ar kamanām ar lielo dāvanu maisu, lai sagādātu pārsteigumu mazajiem censoņām, kas pusgadu ir cītīgi mācījušies un kārtīgi uzvedušies. Protams bez pārsteiguma neiztika arī audzinātājas, auklītes, kas visu savu darbu, sirdi, mīlestību ik dienas iegulda mūsu mazuļos. /lasīt vairāk/ >>

20.12.2013

Dvēseļu gaviļu laikā – Ziemassvētkos

..Vai Ziemassvētku atnākšana maina kaut mazliet mūs?  Piestājiet brītiņu ikdienas steigā un padomājiet, ko Jūs gribētu savā dzīvē mainīt uz labo. Vismaz padomājiet... Mums ir atzīmējamās dienas un laika ritējuma tradīcijas, bet Ziemassvētki – tie ir vienīgie, kas nosaukti par „svētkiem” – „svēts” ar nozīmi balts, tīrs un gaišs, ar vissenāko un dziļāko saturu.

/lasīt vairāk/ >>

 

18.12.2013

Ziemassvētku Labdarības koncerts

Ziemassvētku laikā, 6. decembrī Mērsraga Tautas namā notika Ziemassvētku Labdarības koncerts, kuru rīkoja Mērsraga vidusskolas pašpārvalde sadarbībā ar Mērsraga novada sociālo dienestu un Mērsraga jauniešu domi.

Labdarības pasākuma mērķis – palīdzēt Mērsraga novadā dzīvojošiem bērniem. Vismazāk aizsargātie mums ir bērni, tādēļ kopā mēs varam palīdzēt jebkuram bērnam caur ziedojuma kontu – ar medikamentu iegādi, briļļu iegādi, speciālistu konsultācijas u.c.

Labdarības koncerta laikā saziedoti 211.89 Ls. Liels paldies     ikvienam, kurš ziedoja. Liels paldies ikvienam, kurš palīdzēja organizēt pasākumu. Paldies!  

 <<Fotogalerija>>

Sociālā dienesta vadītāja

Gunta Fībiga

18.12.2013.

Mērsraga novada ambulancē realizē ES projektus

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”  apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros, Mērsraga ambulancē tiek realizēts projekts  „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē”, līguma Nr.3DP/3.1.5.11./10/ABA/VEC/042. Projekta kopējās izmaksas 7 430,03 LVL, ES fonda finansējuma apmērs 6 093, 83 LVL. Pašvaldības līdzfinansējums 15%.

Tāpat tiek realizēts arī projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Benitas Zibinas ģimenes ārsta praksē”, līguma Nr.:3DP/3.1.5.11./10/ABA/VEC/043. Projekta kopējās izmaksas 14 070,11 LVL, ES fonda finansējuma apmērs 11 466,25 LVL. Pašvaldības līdzfinansējums 15%.

Projektu ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus primārās veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot ģimenes ārstu prakses telpu vienkāršotu renovāciju, kā arī paredzēts iegādāties ārstniecības procesu nodrošināšanai nepieciešamās medicīnas ierīces, aprīkojumu, datortehniku. Projektus paredzēts realizēt līdz nākošā gada beigām.

18.12.2013

SPORTS 2013 MĒRSRAGĀ

2013. gads tuvojas izskaņai, gada garumā lieti daudz sviedru un gūtas daudzas spožas uzvaras ar Mērsraga sportistu līdzdalību, šeit apkopoti Mērsraga sporta dzīves 2013. gada spilgtākie brīži:

Mērsraga novadā uz pusslodzi strādā viens algots sporta metodiķis un uz 0,3 darba slodzi viens algots bērnu treneris – stadiona strādnieks.

Mērsraga vidusskolas telpās ir izveidota trenažieru zāle, kurā 0,2 darba slodzi strādā algots trenažieru zāles instruktors. Mērsraga novada dome apmaksā desmit bērniem treneri austrumu cīņās. 

 /lasīt vairāk/ >>

 

 

16.12.2013

Biedrība „Talsu rajona partnerība” Dižprojekts 2013 balvai izvirza projektu "Saieta nama rekonstrukcija"

Projekta realizācijas gaitā veikta pilna ēkas rekonstrukcija – siltinātas un rekonstruētas ēkas ārsienas un pamati, uzklāts jauns jumta segums, ielikti jauni logi un durvis. "Saieta nama" ēkas iekšdarbi veikti no Mērsraga novada pašvaldības līdzekļiem.  Kopējās izmaksas: LVL 30 436,16; EZF publiskais finansējums LVL  15 717,07

 

 

12.12.2013.

Lekcija par Baltijas jūru

Trešdien, 27. novembrī, Mērsraga vidusskolā viesojās pārstāvji no Pasaules Dabas Fonda (WWF), lai sniegtu lekciju 11. klases skolēniem, kuri ir pieteikuši savu dalību zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konkursā „Cik € maksā Baltijas jūra?”

Akcents lekcijā tika likts uz saimnieciskajām nozarēm. Jūrā jau gadiem saimnieko daudz un dažādu nozaru darbinieki: zvejnieki, ostu pārstāvji, kuģniecības, naftas transportēšanas un ieguves uzņēmumi, alternatīvās enerģijas ieguves pārstāvji un citi.   /lasīt vairāk/ >>

10.12.2013.

Adventes laika brīnumu maisam gals ir vaļā

Tādas klusas ilgas pēc baltuma un  piepildīta prieka dvēselē šim laikam piederas. Tas gan piederas visiem laikiem. Kurš gan ir teicis, ka pasaules baltums izzūd, kad viss apkārt mostas vai zaļo, tomēr Adventes laiks ļauj saklausīt un saskatīt  brīnumu pat visparastākajā lietā, pat vispelēkākajā dienā.

Jūs teiksiet – šodien nav saules, nav sniega un pelēkais mīļo pasauli pelēkā villainē? Man gan uzreiz jāsaka – nē, nē, nē.  Adventes laika brīnumu maisam gals pasprucis vaļā!

  /lasīt vairāk/ >>

15.11.2013.

Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana

Pasākuma mērķis ir veicināt komersantu nodarbināto personu reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina finanšu atlīdzību Nodarbinātajam ne vairāk kā 280 latu apmērā:

  • transporta izdevumu segšanai regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ;

  • vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai un transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī

no deklarētās dzīves vietas uz darba vietu un atpakaļ.

 

 /lasīt vairāk/ >>

04.12.2013.

Patriotiskā nedēļa skolā

Kas gan var būt labāks par patriotisma nedēļas sajūtu! Šīs piecas svētku pilnās dienas norisinājās no 11. līdz 15. novembrim. Pirmdien mēs visi kopīgi skatījāmies latviešu filmu „Sapņu komanda 1935”, kas šķita aizraujoša gan maziem, gan lieliem. Savukārt citās dienās mācību stundās rakstījām poēmas,kurās izklāstījām, cik ļoti mēs mīlam Latviju.

Lieki piebilst,ka nedēļas beigās norisinājās viktorīna, kurā nenoliedzami uzvarēja gudrākie un stiprākie - 10.klase.

  /lasīt vairāk/ >>

25.11.2013.

Patriotisma atskaņas sākumskolā

Vēl pēc valsts svētkiem sarkanbaltsarkanās noskaņas nebūt nav beigušās, un ne visi ar skubu metas pirmsziemassvētku iepirkšanās drudzī. Arī sākumskolā šonedēļ Valodas nedēļa pēc būtības turpina aizgājušās Patriotiskās nedēļas idejas. Šogad skolotājas ir centušās savienot latvisko ar valodas un mākslas izjūtu. Tomēr netiek aizmirsts pārbaudīt skolēnu zināšanas par Latviju arī citās jomās.

  /lasīt vairāk/ >>

 

25.11.2013.

Svētku pakas  30 vientuļiem pensionāriem

Sadarbībā ar Talsu novada fondu kā arī  ar Borisa un Irinas Tetereva fonda palīdzību Mērsraga novadā uz Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu saņēma Svētku pakas  30 vientuļie pensionāri. Mērsraga novada sociālais dienests izsaka lielu paldies Talsu novada fondam un Tetereva fondam par sagādāto prieku valsts svētkos pensionāriem.

 

 

25.11.2013.

Nelido zemu

 

Nelido zemu - tā briesmas tev draud,

Tiecies pret zilgmi, cik augstu vien jaud!

Zemu skar pūļa grēks – bezmērķa gars.

Tavs mērķis – Mūžība, tam dots tavs spars.

Atpūties klintīs, ja pagursti, sirds,

Viena kā ērglis no sīkputniem šķirts!

 

Nelido zemu, jo ceļš tavs ir cits.

Esi starp tiem, kas vēl brīnumam tic!

Esi, kas zeltotu maliņu redz

Mākonim melnam, kas debesis sedz!

Tas, ko tik daudzi dod dzīvei, ir vaids, 

Zaudēts, vai gūts, lai tavs devums ir – smaids!

(Z. Dzenīte)

 

 Brīvība, mūsu Latvijas un katra viena ieguvums un rota. Brīvība - par to dažādos laikmetos esam maksājuši ļoti dārgu cenu. Brīvais latvieti, nelido par zemu, jo tavs ceļš ir cits, sapņo lielus sapņus, lido augstu – kā brīvs latvietis brīvā Latvijā!

 

Ar patiesu cieņu,

Lauris Karlsons

Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

17.11.2013.

Sirmā ozola stāsti „Dārtā” – ar Latviju sirsniņā

Tumšais novembris Latvijā ir svētku pilns. Pirmā ir Mārtiņdiena – šī ir tā nedēļa, kad bērni tiek iepazīstināti ar mūsu senču tradīcijām, tiek veidota izpratne par to, kā tālajos senajos laikos tika svinēta rudens izskaņa un vērti vaļā vārti ziemai. Bērni kopā ar audzinātājām ar vislielāko prieku mācījās darināt maskas, vingrinājās zīmēt Mārtiņzīmes, skandināt tautas dziesmas, minēt mīklas un iepazinās ar īpašajiem svētku ēdieniem, rituāliem un rotaļām.

  /lasīt vairāk/ >>

15.11.2013.

18.novembrī sveiksim novadniekus

Ikvienam no Mērsraga novada iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savu viedokli par to, kam izteikt īpašu pateicību, uzslavu vai pateikt paldies par dažādiem veikumiem novada labā. 18.novembra pasākumā Mērsraga Tautas namā plkst. 17.00 sveiksim savus novadniekus. Nolemts, ka Titulu „Goda Mērsradznieks” piešķirts Dainai Krūmiņai par mūža ieguldījumu Mērsraga attīstībā un izaugsmē. Nolemts, ka ar pateicības rakstiem Valsts svētkos šā gada 18. novembrī apbalvo: (Pamatojums: Mērsraga novada apbalvojuma noteikumi punkts 4.1.)  /lasīt vairāk/ >>

13.11.2013.

Sveicam Latviju 95 gadu jubilejā

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi turpina radoši darboties.

Laikā, kad aiz loga agri satumst, mēs visi vēlamies sajust siltumu. Lai šo sajūtu atdzīvinātu, audzēkņi izveidoja gaismas laternas un etnogrāfisko zīmju koku, kurā katrs mākslas skolas audzēknis no sevis ir ielicis sirsnīgu sveicienu Latvijai 95 gadu jubilejā.

 /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

 

12.11.2013.

Piesaukšana

 

Kuries

slīpā lietū, mana uguns,
kuries.

Buries
pāri senču kauliem,
mana sirdsapziņa,
buries.

Kur ies
mana tauta,
mana dūša 
tur ies.

Turies
debesīs un zemē,
mana nolemtība,
turies.

/dzejoļa autors Ojārs Vācietis/

 

Apsveicu visus Mērsraga novada iedzīvotājus un viesus šajos Latvijai visnozīmīgākajās svētu dienās.

Lai gan 1918. gada 18.novembrī tika pasludināta Latvijas neatkarība, valstī vēl joprojām atradās vācu un krievu karaspēks. Tikai 1919. gada 11. novembrī, kad iekarotāji tika padzīti no Rīgas, valsts atguva un nostiprināja savu neatkarību.

Šī ir mūsu tēvu, mūsu dēlu un mūsu pašu zeme, godināsim savu priekšgājēju piemiņu izkarot Latvijas karogus, iededzot svecītes un piecelsimies kājās atskanot Latvijas himnai. Iedegsim lāpas un piedalīsimies gājienā. Atdosim godu zemei un jūrai kas ir Latvija.  Nolieksim galvas savas Dzimtenes priekšā.

 

Dievs svētī Latviju!

 

E.Bolmanis,

pašvaldības policijas

vecākais inspektors

08.11.2013.

Sprīdīši un Zīļuki ieskandina Mārtiņdienu

Piektdienas rītā „Zīļuku” un „Sprīdīsu” grupas bērni bija tērpušies maskās un devās budēļos. Ejot gar bērnudārzu uz „Pasaku mežu”, budēļnieki ceļā negaidot sastapa Mārtiņgaili. Viņš sev līdzi bija atvedis arī pašu saimnieci un meitu. Un tā sākās Mārtiņdienas svinēšana.

 /lasīt vairāk/ >>

14.11.2013.

Mārtiņš ieskandina „Pīlādzīšu” un „Kastaņu” grupas

7.novembrī Dārtā „Kastanīšu” un „Pīlādzīšu” grupiņās tika svinēta Mārtiņdiena.

Bērni kopā ar saimeniecēm noskaidroja, kādus svētkus mēs šodien svinam.

 /lasīt vairāk/ >>

 

12.11.2013.

10. klases iesvētības

24.oktobrī, Mērsraga vidusskolā norisinājās 10. klases iesvētības, kas saistītas ar šo skolēnu iesoļošanu vidusskolas dzīvē. Pasākumu organizēja 11. klases skolēni un to klases audzinātāja.

Iesvētības notika gandrīz visu mācību dienu starpbrīžu laikā. 10. klases audzēkņiem tika izstrādāts interesants uzdevumu komplekts ar dažādām aktivitātēm.  /lasīt vairāk/ >>

08.11.2013.

Iesniedz savus ierosinājumus

Ja vēlies uzslavēt uzņēmuma, organizācijas un pašvaldības cītīgākos un apzinīgākos darbiniekus, smaidīgu un laipnu pārdevēju, pašaizliedzīgu un aktīvu kaimiņu, vai kādu citu labas gribas cilvēku - izsaki savu viedokli! Aicinām Mērsraga novada iedzīvotājus apbalvošanai pieteikt tos novadniekus, kas būtu pelnījuši saņemt pateicības rakstu, kā arī vienu iedzīvotāju, kas būtu jāgodina ar Goda mērsradznieka nosaukumu.

  /lasīt vairāk/ >>

07.11.2013.

Nedēļa Rumānijā

No 16.-25. oktobrim mēs, Mērsraga vidusskolas skolnieki Anda Ezeriņa un Rolands Juris Zibins, bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Rumāniju.

Projekta ''Rethink Employment'', kas tika sponsorēts no ''Oamenii Deltei'' asociācijas, galvenā tēma bija jauniešu nodarbinātība un bezdarbs Eiropā.
Projektā kopā piedalījās 22 cilvēki no dažādām valstīm: Rumānijas, Austrijas, Polijas, Latvijas, Horvātijas, Spānijas, Turcijas un Bulgārijas.

 /lasīt vairāk/ >>

07.11.2013.

Valoda – mana viskrāšņākā rota

Rudens savas krāsas pamazām paslēpis – zem pelēkā akmens, zilo viļņu galotnēs, mūžam zaļajās priedēs un vējā. Nekur nepaslēpties no krāsām, arī tad, ja koki kļuvuši kaili, pļavas pelēkas un dārzi bez ziedu nokarenām galvām. Līdzīgi ir ar valodu. Lai kur latvietis paslēptos no savas zemes, latviešu valoda viņā skanēs vienmēr.  

/lasīt vairāk/ >>

06.11.2013.

Mērsraga novads aktīvāko novadu vidū Veselības nedēļā

 No 7. līdz 13. oktobrim, visas nedēļas garumā, Latvijas Tautas sporta asociācija (LTSA) sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām organizēja Veselības Nedēļu, kuras ietvaros visā Latvijas teritorijā notika dažādi fizisko aktivitāšu pasākumi.

Veselības Nedēļa tika organizēta jau otro gadu, lai parādītu, ka ir daudzi vienkārši un visiem pieejami veidi, kā ikdienā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas vērstas uz cilvēka veselības uzlabošanu, piemēram, soļošana, skriešana, nūjošana, dažādas spēles, pārgājieni u.c. aktivitātes.  /lasīt vairāk/ >>

05.11.2013.

PII „Dārta”- „Zīļuku” un „Sprīdīšu” grupasceļojums  uz Talsiem

 Jebkurš  izbrauciens ar autobusu bērniem ir ļoti nozīmīgs un svarīgs. Tas mazajos raisa neviltotu prieku par notiekošo. Atsaucoties aicinājumam palīdzēt patversmes sunīšiem un kaķīšiem, „Sprīdīši”  grupas audzinātājas Vaira un Sintija aicināja bērnu vecākus ziedot mazajiem un lielajiem dzīvnieciņiem barību. Atsaucība bija liela, tikai vajadzēja vienam būt pirmajam un tad jau pārējie arī bija gatavi pievienoties ar mazo bērnu vēlmi palīdzēt dzīvnieciņiem.  

  /lasīt vairāk/ >>

05.11.2013.

Kandavnieki Mērsragā

22.oktobrī, Mērsraga vidusskolā viesojās Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolnieki un skolotāji. Jaunieši gatavojās vasaras nometnei CAMP 34, lai bez problēmām uzņemtu dāņu draugus, kuri iepazīti pērnajā vasarā.  /lasīt vairāk/ >>

 

03.11.2013.

Kadastrālo vērtību izmaiņas Mērsraga novadā 2014. gadā

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam. /lasīt vairāk/ >>

01.11.2013.

Novadu grāvis

 Jau labu brīdi ar interesi sekoju līdzi dažādu politiķu izteikumiem un viedoklim par reģionālo attīstību Latvijā, kā arī par jau notikušo un vēl plānotajām novadu reformām. Diskusija ir pareiza un nepieciešama, tomēr man ir lielas pretenzijas pret vispārēju Latvijas iedzīvotāju maldināšanu, dezinformēšanu, kā arī pret manipulēšanu ar sabiedrisko domu, regulāri publicējot liela mēroga nepatiesības.  /lasīt vairāk/ >>

30.10.2013.

Vāverēna un Ķiplociņa kustību lustes

Vāverēns Toms sasveicinājās ar mazajiem sporta censoņiem, novēlēja tiem kustību prieku un tomēr bija noraizējies, ka nav ieradies viņa uzticamais draugs Ķiplociņš. Varbūt aizmirsis, vai kaut kur aizkavējies?

            Te piepeši bērnu uzmanību piesaistīja stūrī novietotais paliela izmēra maiss, kas tā savādi sakustējās. Hei, kas tur rosās?

  /lasīt vairāk/ >>

30.10.2013.

Gatavojas rakstīt grāmatu par Mērsragu

24. oktobra pēcpusdienā Mērsraga vidusskolas skolotāju istaba pieplūda pilna ar tējas un atmiņu smaržu – skolas bijušie skolotāji un iedzīvotāji, tagadējās skolotājas Laila Linde un Dace Matroze tikās ar mūsu novadnieku – rakstnieku Arvīdu Deģi. Izrādās autors gatavojas jauna romāna tapšanai – šoreiz par savu vectēva brāli Ernestu Deģi un Mērsragu pirmskara Latvijā. Galvenais tikšanās mērķis bija uzzināt vairāk par Mērsragu un jo sevišķi par Ernesta dēlu Aleksandru Deģi. Atmiņas raisījās un lēnām ietina mūs 2. Pasaules kara laika pretrunās. Īpašs paldies tikšanās viesiem: Olīvijai Seļickai, Jānim Šteinbergam, Aijai Cēbergai un Maigai Apsei.  /lasīt vairāk/ >>

29.10.2013.

„Zīļuki” drauga meklējumā

PII „Dārta” Zīļuka grupiņas bērni, audzinātāji un vecāki 17.10.2013. devās pārgājienā pretī rudenim, pie Engures ezera atpūtas vietā „Bebri”. Zeltainais rudensir ne tikai krāsains, bet arī lietains, kas nenobiedēja mazo un lielos ceļotājus.  /lasīt vairāk/ >>

 

24.10.2013.

Drošības stunda „Dārtā”

Katru gadu, sākoties jaunajam mācību gadam, bērniem ir jāatgādina par drošību un, kā ierasts, šajā uzdevumā pedagogiem labprāt talkā nāk arī policijas inspektori, kopīgi rīkojot nu jau par tradīciju kļuvušo akciju „Drošības dienas izglītības iestādēs”. Šis mācību gads nebija izņēmums un 22. oktobrī PII „Dārta” viesojās Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore (nepilngadīgo jomā) Liene Konopacka, lai informētu mazos audzēkņus  ar drošību saistītiem jautājumiem un atgādinātu sen zināmo patiesību, ka katrai nepareizai rīcībai ir sekas.  /lasīt vairāk/ >>

22.10.2013.

21.10.2013.

Diena skolotājiem

Sirsnīga un katru personīgi uzrunājoša mūsu skolā izritējusi Skolotāju diena oktobra sākumā.

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki atkal bija parūpējušies par jauku pārsteigumu saviem skolotājiem 3. oktobra garajā starpbrīdī. 12. klases skolēni Elvis un Anete bija sacerējuši asprātīgus un trāpīgus pantiņus par katru skolotāju. Skanot smiekliem, tika pasniegti ziedi un tradicionāli dāvināta garda kūka. /lasīt vairāk/ >>

 

17.10.2013.

Jauno fiziķu skola

 Vienreiz mēnesī, sestdien, skolēniem, kuri apgūst fiziku ir iespēja padziļināt savas zināšanas un piedalīties Latvijas Universitātes fizikas fakultātes studentu organizētajās nodarbībās jeb jauno fiziķu skolā, kur ir iespēja gan dzirdēt, gan redzēt, gan arī praktiski darboties. Tēmas ir mainīgas. Šajā mācību gadā jau ir aplūkotas 2 tēmas: „Lejam ūdeni” - šķidrumu un gāzu plūsmas, „Divkosīgā gaisma” - gaismas duālā daba. /lasīt vairāk/ >>

17.10.2013.

Veselības nedēļā

Arī mūsu skola šonedēļ iesaistījās Veselības nedēļas pasākumos. Tematiskās aktivitātes piedāvāja LTSA (Latvijas Tautas sporta asociācija), tā visa centrā bija sporta skolotājs, bet līdzdarbojās gandrīz visa skola.

Skolotāji tika aicināti stundās iekļaut vingrošanas pauzes, ko labprāt arī ikdienā izmanto sākumskolas skolotāji.

 /lasīt vairāk/ >>

17.10.2013.

Valdība konceptuāli akceptē izmaiņas atbalstam ģimenēm ar bērniem

Valdība otrdien, 15.oktobrī, konceptuāli akceptēja plānotās izmaiņas atbalsta sniegšanā ģimenēm ar bērniem nākamajā gadā.

Tāpat valdība vienojās izmaiņas atbalstam ģimenēm ar bērniem virzīt izskatīšanai Saeimā kopā ar sēdes protokolā iekļautu Labklājības ministrijas (LM) viedokli par Satversmes riskiem, kā arī Tieslietu ministrijas viedokli par tiem. /lasīt vairāk/ >>

16.10.2013.

„Sprīdīšu” grupas pārgājiens pretī zelta rudenim

Ar zeltainām un košām lapām pie mums ir atsteidzies rudens, tāpēc 9. oktobrī Sprīdīšu grupas bērni kopā ar audzinātājām, auklīti un medmāsiņu devās pārgājienā uz Mērsraga bāku. Pārgājienā piedalījās arī Elēnas vecāki un Sāras mamma. Pārgājiena laikā bērni uzzināja daudz ko jaunu, jo liela daļa no bērniem nebija Mērsraga bāku redzējuši un nezināja, kāpēc bākas ir nepieciešamas. /lasīt vairāk/ >>

15.10.2013.

Veselības nedēļa Mērsragā

No 7 – 13. oktobrim Latvijā tika organizēta Veselības nedēļa, kuras ietvaros visi tika aicināti iesaistīties fiziskās aktivitātēs. Arī Mērsraga novada iedzīvotājiem bija iespēja atbalstīt šo pasākumu un ikkatram vienam ar aktīvu līdzdalību veicināt savu un visa novada fizisko sagatavotību un veselību.

Vislielākā atsaucība un aktivitātes bija no Mērsraga vidusskola, PII „Dārta” un Mērsraga invalīdu centra. Paldies visiem, kas iesaistījās šajā akcijā un jāsaka, ka fizisko vingrojumu un aktivitāšu rezultāts nedēļas laikā Mērsraga novadā ir gana iespaidīgs: /lasīt vairāk/ >>

14.10.2013.

Kosmosa diena

23. septembrī Mērsraga vidusskolā notika Kosmosa diena. Kas tajā notika un kāpēc diena tika veltīta tieši kosmosam? Un visbeidzot – kurš pie tā vainīgs, ka skolu ir apciemojusi pat citplanētiešu delegācija?!

21. septembrī Priekuļu lidlaukā pie Cēsīm, Kosmosa Festivāla laikā, notika otrās Latvijas kosmiskās zondes Zinoo-2 palaišana. Festivāla gaitā norisinājās dažādas izglītojošas un izklaidējošas aktivitātes. Organizēt savas Kosmosa dienas šī notikuma ietvaros tika aicinātas arī izglītības iestādes visā Latvijā.

 /lasīt vairāk/ >>

10.10.2013.

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Rudens ir pārdomu laiks, kad ieritināmies segās pie kāda kamīna, vai krāsns... Labs laiks, lai atkal pārvērtētu, pārliecinātos, vai neesam novirzījušies no tiem mērķiem, kuru dēļ ar mūsu kopīgajiem spēkiem tapa Mērsraga novads.  

/lasīt vairāk/ >>

 

 

 

09.10.2013.

Mērsraga novada iedzīvotājiem un viesiem

Paziņoju, ka no š.g. 1. novembra Mērsraga novada pašvaldības policija atrodas  jaunās telpās Mērsraga novada Tautas namā - Lielajā ielā 25, ieeja no sētas puses. 

 

 

Pieņemšanas laiki paliek līdzšinējie:

Mērsraga novada pašvaldības policijas

 vecākais inspektors

Egīls Bolmanis

otrdiena, ceturtdiena no 9:00 līdz 12:00

telefoni: 63237711, mob. tel. 27234282, 20703443

 

Valsts policijas

Kurzemes reģiona pārvaldes

 Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas

vecākais inspektors

Jurģis Ozoliņš

Otrdienas no 9:00 līdz 11:00

mob. tel. 29105457

07.10.2013.

Mērsraga osta apkalpo līdz šim lielāko kuģi

Mērsraga ostā jauns rekords – esam veiksmīgi apkalpojoši lielāko kuģi, kāds jebkad bijis mūsu ostā! Sauskravas kuģa CSL SHANNON kapteinis Garcia Ronelo B. ir pieredzējis kuģošanas kompānijas V. SHIPS U.K. darbinieks, kas Mērsraga ostā līdz šim nav bijis. Kapteiņa viedoklis ir sekojošs: „Kuģošanas drošības apstākļi Mērsraga ostā ir labi, un ir labi, ka osta piedāvā kuģiem dzeramo ūdeni.”  /lasīt vairāk/ >>

06.10.2013.

Taktiskās mācības „ Līcis 2013” Mērsraga ostā

Jau otro gadu pēc kārtas Mērsraga ostā Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde sadarbībā ar Mērsraga ostu rīkoja operatīvi taktiskās mācības. Mācības „LĪCIS 2013” notika 1.oktobrī, un tajās piedalījās Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes robežsargi, Mērsraga ostas pārvaldes darbinieki un ostā strādājošo uzņēmumu pārstāvji. Mācību galvenie uzdevumi bija piesaistīto institūciju sadarbības uzlabošana, ISPS kodeksa darbības pārbaude ostas teritorijā un procesuālo līdzekļu piemērošana, aizturot pārkāpējus.

 /lasīt vairāk/ >>

03.10.2013.

LATVIJAS VESELĪBAS NEDĒĻA

2013. gada 7. – 13. oktobris

Pasākumu norises plāns:

 

Pasākums tiek organizēts pēc brīvprātības principiem un notiek visas nedēļas garumā, aktivitāšu bāzes vieta Mērsraga vidusskola, Mērsraga novads, Skolas iela 8:

 Ikkatram vienam Mērsraga novada iedzīvotājam iespējams piedalīties un startēt ar sev vēlamo fizisko aktivitāti.

 /lasīt vairāk/ >>

01.10.2013.

Jampadracis „Dārtas” Miķeļtirgu…

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir seni latviešu gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos.

30.septembrī „Dārtā” kā tradīcija tiek rīkota ražīgā Miķeļdiena ar tirgus pirkšanās un lustēšanās izdarībām. Katra grupiņa bija sarūpējusi gardas un skaistas preces un andele gāja no rokas. /lasīt vairāk/ >>

01.10.2013.

Olimpiskā diena Mērsraga vidusskolā

 Lai popularizētu Olimpisko kustību, veselīgu dzīves veidu un godīgas spēles principus sportā, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) katru gadu rīko Olimpisko dienu. Šogad Olimpiskās dienas vienojošais moto ir „Esam sportiska ģimene!”.

Mērsraga vidusskolā Olimpiskās dienas rīts iesākās ar atklāšanas parādi, kurā katra klase marša pavadībā iesoļoja skolas jaunā korpusa otrā stāva vestibilā.  /lasīt vairāk/ >>

29.09.2013.

„Dārtas” olimpiskais rīts

 Gan lielie un mazie „Dārtas” iemītnieki, kas esam kā viena liela ģimene, aktīvi un enerģiski atbalstījām „Olimpiskā diena 2013” kopējo pasākumu „Savingrosim visā Latvijā” rīta vingrojuma kompleksu ar devīzi „Esam sportiska ģimene”. Mēs esam par veselīgu un sportisku dzīvesveidu.

<<Fotogalerija>>

 

27.09.2013.

Pirmsskolas darbinieku sporta dienas norise Mērsragā

 20. septembrī pirmsskolu izglītības darbinieki pulcējās Mērsraga brīvdabas estrādē, lai piedalītos ikgadējos sporta svētkos, kuru rīkošana šogad tika uzticēta PII „Dārta”. Lai gan laika apstākļi un prognozes bija ne visai iepriecinošas, tomēr piektdiena atausa silta un saulaina. Laika apstākļi mūs lutināja visas dienas garumā.  /lasīt vairāk/ >>

24.09.2013.

22. starptautiskā pārtikas produktu izstāde World Food Moscow-2013

 Biedrība RĪGAS ŠPROTES un tās biedri, 8 zvejas produktu pārstrādes uzņēmumi: SIA UNDA, SIA RĀNDA, SIA LĪCIS-93, SIA SABIEDRĪBA IMS, AS BRĪVAIS VILNIS, SIA GAMMA-A, SIA KARAVELA, AS VENTSPILS ZKK no š.g. 16. līdz 19. septembrim, Maskavā veiksmīgi piedalījās 22. starptautiskā pārtikas produktu izstādē World Food Moscow-2013.

Izstādes laikā notika tikšanās ar jau esošajiem pircējiem no Krievijas, Ukrainas, Kazahijas Aizkaukāza, Vidusāzijas un citām valstīm, lai vienotos par turpmāko zivju konservu eksporta apjomiem, kā arī stendu apmeklēja arī liels skaits jauni pircēji, kurus galvenokārt interesēja mūsu uzņēmumu piedāvātās šprotes. /lasīt vairāk/ >>

23.09.2013.

KPR ATTĪSTĪBAS PADOMES SĒDES DARBA APSKATS

 Septembra sākumā tika sasaukta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Sēdes laikā tika skatīti ne tikai jautājumi, kas skar Kurzemes plānošanas reģiona darbību, bet arī aktualitātes par eiro ieviešanu un par Izglītības un zinātnes ministrijas plānotajām atbalsta jomām un virzieniem nākamajā plānošanas periodā./lasīt vairāk/ >>

23.09.2013.

Dzejas dienās

Katru gadu Mērsraga vidusskolā tiek svinētas Dzejas dienas, un šogad mēs tās atzīmējām no 10. līdz 13. septembrim.         

Šogad Dzejas dienu mērķis bija dzejas lasīšana, rakstīšana, runāšana, dziedāšana, uzzīmēšana, un tās tika veltītas dzejniekam O. Vācietim.

/lasīt vairāk/ >>

 

 

23.09.2013.

Vasaras akadēmija

No 26. līdz 28. augustam mācību centrā „Mežmāja” notika jauniešu  vasaras seminārs „Vasaras Akadēmija”, kurā piedalījās jaunieši no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadiem. Mērsraga novadu pārstāvēja Anete Āboliņa-Ābola un Karlīna Ansberga.

Satraukums, neziņa un interese par to, kādas būs nākamās trīs dienas. Ar šiem vārdiem varētu raksturot satraukumu, kas valdīja jauniešos, kuri pirmdienas rītā pulcējās pie Talsu novada Bērnu un jauniešu centra. Priekšā bija trīs aktivitātēm un lekcijām pilnas dienas./lasīt vairāk/ >>

23.09.2013.

Veselības nedēļa Mērsragā

No 7 – 13. oktobrim Latvijā tiek organizēta Veselības nedēļa, kuras ietvaros visi tiek aicināti iesaistīties fiziskās aktivitātēs. Arī Mērsraga novada iedzīvotājiem ir iespēja atbalstīt šo pasākumu un ikkatram vienam ar aktīvu līdzdalību veicināt savu un visa novada fizisko sagatavotību un veselību.

Aicinu Mērsraga novada uzņēmumus un iestādes Veselības nedēļas ietvaros savos kolektīvos izveidot dažāda rakstura fiziskās aktivitātes, reģistrēt tās un katras dienas noslēgumā pievienot informāciju novada kopējām aktivitātēm.

/lasīt vairāk/ >>

19.09.2013.

Mērsraga jaunie talanti atsāk savu radošo darbošanos

Strauji sirdspuksti, paši skaistākie ziedi, mirdzošas acis un atkal satikšanās prieks.

Tieši tāds bija mūsu-Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas 1.septembris.

Zāli patīkami pārvērtušas bija mūsu skolas mākslas fejas-skolotājas Kristīne un Larisa. Viņas zāli bija izdekorējušas ar skaistiem augu un ziedu kūlīšiem, kā arī citiem mākslas brīnumiņiem.  /lasīt vairāk/ >>

16.09.2013.

Pašvaldības policija

Vasara jau gandrīz aizvadīta, un es vēlos pateikties visiem, kuri atbalstījuši ne pārāk patīkamo policijas darbu. Bez jūsu palīdzības daudzi no pārkāpumiem būtu palikuši neatklāti. Cilvēkiem, kuri ir savlaicīgi ziņojuši par nekārtībām, pārkāpumiem vai vienkārši paši palīdzējuši tos novērst, saku lielu paldies ne tikai savā, bet arī visu novada iedzīvotāju vārdā, jo tikai kopīgiem spēkiem mēs varam uzlabot  situāciju mūsu novadā.  . /lasīt vairāk/ >>

16.09.2013.

Zinību diena  PII „Dārta”

Lai gan pirmā skolas diena nelutināja ar jauku laiku, PII „Dārta” audzēkņi centās pierādīt, ka nebaidās no lietus un, pulcējoties bērnudārza pagalmā, no ziediem veidoja skaistu saules vainagu. Nekas nevarēja izjaukt satikšanās un atkal redzēšanās prieku.

 /lasīt vairāk/ >>

09.09.2013.

Cienījamie mērsradznieki 

Šķiet, atkal pavisam nemanot un, kā vienmēr, mazliet par ātru, ir atsteidzies rudens.

No vienas puses, rudenim vajadzētu ienest lielāku mieru un klusumu Mērsraga dzīvē – beidzas atvaļinājumu un atpūtas laiks, aizbrauc mūsu viesi...

Tomēr, pie mums tā nenotiek. Vēlos sveikt visus mazos mērsradzniekus, viņu vecākus un pedagogus ar skolas gaitu uzsākšanu.

  /lasīt vairāk/ >>

 

01.09.2013.

Sadraudzības nometne par īsu

No 19. līdz 23. augustam 50 jaunieši no Latvijas (Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas un Mērsraga vidusskolas) un Dānijas (no septiņām Lejre novada pamatskolām) satikās sadraudzības nometnē „Camp 34”, svinot svētkus un daloties atšķirīgajā.

Nometnes mērķis bija veicināt latviešu un dāņu jauniešu sadarbību un draudzību gan novadu starpā, gan starptautiskā mērogā ar sporta un kultūras aktivitāšu palīdzību, tādējādi vairojot ne vien jauniešu zināšanas, bet arī izpratni par Dānijas un Latvijas kultūru un tradīcijām.   /lasīt vairāk/ >>

01.09.2013.

„TEV MŪŽAM DZĪVOT LATVIJA!”

No 15. līdz 21.augustam, godinot bruņoto spēku 1992.gadā organizētās lāpu stafetes 21.gadadienu, gar Latvijas robežu notika biedrības „Latvijas ģenerāļu klubs” iniciēts skrējiens „Apkārt Latvijai”. Tā svinīgā atklāšana notiks 15.augustā Rīgā, Brāļu kapos, kad, pēc svinīgas lāpu iedegšanas, skrējiena dalībnieki divās grupās sāks skrējienu no Rīgas uz Salacgrīvu un no Rīgas uz Mērsragu.  /lasīt vairāk/ >>

21.08.2013.

Skrējiens "Apkārt Latvijai"

19.08.2013.

Saulainās dienas Mērsragā

Kā jau mākslas skolās ierasts, audzēkņi radošās nodarbes turpina arī vasarā. Šoreiz Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas vecāko klašu audzēkņi plenēra ietvaros atsvaidzināja kādu stūrīti Mērsragā – autobusa pieturu, attēlojot tajā skatu uz Mērsraga ostu.

Neskatoties uz šīs vasaras sevišķi karsto laiku, audzēkņi īstenoja šo ilgi loloto ideju par pieturas apgleznošanu.

 /lasīt vairāk/ >>

09.08.2013.

Dienas centra notikumi

Dienas centrs ir atvērts ikvienam bērnam no 5 gadu vecuma, kurš vēlas darba dienu pēcpusdienas pavadīt rotaļājoties, spēlējoties vai radošā gaisotnē pavadīt laiku.

Sākotnēji izstrādāju nodarbību plānu pa nedēļām, bet tad sapratu,  ka tas neder.  Man ir plāns pie kā pieturēties, bet konkrētas nodarbības pa laikiem un dienām vairs neorganizēju, jo centra apmeklētāji mainās katru dienu.

 /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

 

 

06.08.2013.

Esam uzmanīgi  - TRIHINELLOZE tepat mūsu pusē

 Rīt jau tradicionālie Minhauzena svētki medniekiem, kur iespējams par “zacenīti” izmantos arī meža cūkas gaļu, kas rada satraukumu par iespējām saskārties ar trininellu. Satraukumam tiešām pamats, jo nupat  laboratorijas pārstāvji  PVD telefoniski informējuši, ka trihinellas konstatētas vairākām nomedītām meža cūkām Dundagas un Tiņģeres apkārtnē, kuras bija paredzētas  šo svētku galdam.

 /lasīt vairāk/ >>

05.08.2013.

Saieta nams svin spāru svētkus

1.augustā Saieta nams Upesgrīvā svinēja spāru svētkus. Kā paredz spāru svētku tradīcijas, saimnieki, t.i., Mērsraga novada pašvaldība klāja galdu, teica paldies visiem un cildināja celtniekus par labi padarīto darbu, savukārt celtnieki novēlēja, lai ēka ilgi kalpotu. Darbi rit veiksmīgi un salīdzinoši ātri, tāpēc nebūs ilgi jāgaida, un upesgrīvniekiem būs sava pulcēšanās vieta!

 

01.08.2013.

Jaunumi Mērsraga novadā

Pensionāru padomes vēlēšanas. 24.jūnijā ievēlēja pensionāru apvienības „Kaija” jauno padomi, kā arī apvienības priekšsēdētāju. 16 gadus padomi vadīja Daina Krūmiņa. D. Krūmiņa visiem klātesošajiem atskaitījās par 16 gados paveikto, izteica pateicību visiem tiem, kas palīdzējuši, kā arī izteica atzinību un pateicību saviem padomes biedriem, kas aktīvi iesaistījušies padomes darbībā.

 

 

 

 

 

 

 

Lāpu skrējiens apkārt Latvijai. Nacionālie bruņotie spēki sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts robežsardzi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu aicina Latvijas iedzīvotājus pieteikties lāpu skrējienam gar Latvijas robežu - „Apkārt Latvijai”.  

 /lasīt vairāk/ >>

 

30.07.2013.

28.jūlijā tiek atzīmēta Pasaules Hepatīta diena

Vīrushepatīts C, līdzīgi B hepatītam, izplatās ar inficētu asiņu starpniecību. Injekcijas un citas manipulācijas ar ādas vai gļotādas bojājumu tiek uzskatītas par visizplatītāko pārneses veidu, retāk – seksuālās transmisijas un vertikālās transmisijas ceļš. C hepatīts ir ļoti izplatīta infekcija injicējamo narkotiku lietotāju un ar tiem saistīto personu vidē.  /lasīt vairāk/ >>

23.07.2013.

Aktualitātes Mērsraga novadā

Gada mērsradznieks

 Mērsraga novada iedzīvotāji ir aicināti izteikt savu viedokli par to, kurš novadnieks ir pelnījis saņemt titulu „Gada mērsradznieks.” Mērsraga novada pašvaldība ir  izsludināujusi aptauju un aicina iedzīvotājus piedalīties anketēšanā par goda nosaukuma piešķiršanu nominācijā: „Gada mērsradznieks”

 Aptaujas mērķis ir veicināt labā novērtēšanu līdzcilvēkos un iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos novada attīstībā. Anketa var saņemt Mērsraga bibliotēkā, novada domē, kā arī izgriezt no „Mērsraga Avīzes”. Aizpildītās anketas var ievietot pasta kastītēs, kas atrodas Mērsraga novada domē vai Mērsraga Tautas namā līdz 1.augustam. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks Mērsraga svētkos – 10.augustā.

 /lasīt vairāk/ >>

 

19.07.2013.

Reāls piedzīvojums

Arī daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un krīzes skarto ģimeņu bērniem tiek dota iespēja vasarā lietderīgi pavadīt laiku.

Vasara ir tas laiks, kad bērni un jaunieši izbauda brīvdienu priekus, silto laiku, dabu, peldēšanos, iegūst jaunus draugus dažādos pasākumos, utt. Bet ne vienmēr vasaras brīvdienas rada pozitīvu noskaņojumu un prieku arī vecākiem, ja šis brīvais laiks bērniem un jauniešiem netiek pilnvērtīgi un pareizi aizpildīts.  /lasīt vairāk/ >>

08.07.2013.

Pārtikas pakas sirmgalvjiem

Mērsraga 16 vientuļie pensionāri uz vasaras saulgriežu ielīgošanu saņēma Pārtikas paku sadarbībā ar Teterova fondu un Talsu novada fondu. Vientuļie pensionāri izsaka lielu pateicību šīm organizācijām.

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2013.

Visas bija Jāņu zāles

Vasaras saulgriežos, kad visgaŗākai dienai seko visīsākā nakts, latvieši svin Jāņus. Tagadējā kalendārā īstā Jāņu diena ir 23. jūnijā. Bērnu dienas centrs 21.06.2013. aplīgoja

 /lasīt vairāk/ >>

 

 

25.06.2013.

Mērsraga novada pirmā domes sēde

<<Video>>

22.06.2013.

Līgo, līgo... Dārtā visi līgo

 

Jānīts nāca par gadskārtu, līgo, līgo.
Dārtas bērnus apraudzīti, līgo.
Vai tie ēda, vai tie dzēra, līgo, līgo.
Vai Jānīti daudzināja, līgo.

 

 

Dārtas Līgo lustes skatīties foto galerijā.

 

<<Fotogalerija>>

 

Lustīgu līgošanu visiem vēl Dārtas kolektīvs

21.06.2013.

Lauris Karlsons turpinās darbu Mērsraga novada domes priekšsēdētāja amatā

19.jūnija Mērsraga novada domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē, ar piecām balsīm „par” un četrām balsīm „pret” par novada domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts līdzšinējais novada pašvaldības vadītājs Lauris Karlsons. 25.jūnija sēdē tiks skatīti jautājums par priekšsēdētāja vietnieku, kā arī citi jautājumi.

<<Fotogalerija>> (foto autors: Rūdolfs Liepiņš)

 

19.06.2013.

Krāsains, kā vēl nekad

15. jūnijā plkst. 16.00 Tautas namā notika Mērsraga vidusskolas 9. klases absolventu izlaiduma svinīgais pasākums.

Jau pie nama ārdurvīm visus sveicināja kupls ziedu birums, zālē virmoja jasmīnu, bērza meiju un dažādo vasaras ziedu smaržas. Skatuvi piepildīja taureņi, ziedi un varavīksne.

 /lasīt vairāk/ >>

 

18.06.2013.

Līgo svētkos – veseli ēduši

Tuvojoties Līgo vakaram un Jāņu dienai, Pārtikas un veterinārais dienests atgādina dažas vienkāršas, arī ikdienā ievērojamas patiesības:

1. Pārtikas produktus iegādājies legālā tirdzniecības vietā – veikalā, tirgū vai no zināma, jau pārbaudīta zemnieka.

! Lai pasargātu savu un tuvinieku veselību - nepērc nezināmas izcelsmes, apšaubāmas kvalitātes pārtikas produktus, neiegādājies tos neatļautās tirdzniecības vietās – pagalmos, tirgū no tā saucamajiem ratiņtirgotājiem, no automašīnu bagāžniekiem, kāpņutelpās.

2. Izvēlies svaigus produktus, kurus vari paspēt izlietot ražotāja norādītā derīguma termiņa ietvaros.  /lasīt vairāk/ >>

20.06.2013.

Mērsrags iekļauts lāpu skrējiena "Apkārt Latvijai" maršrutā

15.augusta, līdz  trešdienai, 21.augustam, godinot Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 1992.gadā organizētās lāpu stafetes 21.gadadienu, notiks biedrības "Latvijas ģenerāļu klubs" organizēts skrējiens "Apkārt Latvijai" gar Latvijas robežu, tostarp Mērsragu. Skrējiena mērķis ir stiprināt iedzīvotāju kopības un drošības sajūtu  Skrējiena kopējais garums būs aptuveni 1500 kilometru. Skrējiens veltīts Latvijas valsts proklamēšanas 95.gadadienai un valstiskās neatkarības atjaunošanas 22.gadadienai.

 /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

18.06.2013.

Trūcīgās ģimenes/personas

Mērsraga novada sociālajā dienesta trūcīgās ģimenes/ personas skaits ir samazinājies, bet maznodrošināto personu/ ģimeņu skaits ir palielinājies, jo pēc 2012. gada 13. novembra saistošo noteikumu grozījumiem ienākumu līmeni palielināja no 120.00 Ls uz 160.00 Ls, līdz ar to vairāk iedzīvotāji, varēja saņemt maznodrošināto statusu. Ar maznodrošināto statusu var saņemt 90 % atlaidi nekustamajam īpašumam un saņemt Eiropas pārtikas pakas. Sīkāka informācija pa tel. 63237708

/lasīt vairāk/ >>

14.06.2013.

Vēl mirklis un esam vasarā

Laiks ritina savus lielos un mazos zobratus, līdz mēs no ziemas baltuma esam jau izsteigušies cauri plaukstošajam pavasarim. Viens gads – no septembra līdz jūnijam - ir aizsteidzies septiņjūdžu zābakiem, lai ar krāsainu un enerģisku lēcienu ielektu vasarā.

Maija beigās PII „Dārta” grupas „Kastanīšu” bērni devās savā pavasara piedzīvojumā uz Laumas dabas parku. Diena bija saules samīļota un gaiša. Kopā ar mazajiem pasaules atklājējiem vasaru meklēt devās arī viņu vecāki, vecmāmiņas, māsas, brāļi – kā nu kuram. 

 /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

06.06.2013.

Labās prakses pieredzes apzināšana PII „Dārta”

Pārmaiņas sākas ar mūsu domāšanu, ar degsmi piedalīties nozīmīgajos izglītības procesos, pārskatot mācību saturu, meklējot jaunas darba formas, izvirzot jaunus stratēģisku mērķus tuvākajam un tālākajam laika periodam.

Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestāde strādāja, izmantojot integrētu apmācību programmu, kas no skolotājiem prasīja apgūt jaunu pieredzi  /lasīt vairāk/ >>

04.06.2013.

31. maijs – pēdējā skolas diena

Ir pienākusi pēdējā skolas diena pirms brīvlaika, un var redzēt, ka bērni jau priecājas. Šodien visi skolēni dodas uz skolu pēc savas liecības, lai varētu atpūsties vasarā, bet devītajiem  un divpadsmitajiem  vēl daži eksāmeni priekšā, un izlaidums tos gaida.

Kā katru gadu pēdējā skolas dienā atskan skolas himna un jaukus vārdus saka skolas direktore,  /lasīt vairāk/ >>

03.06.2013.

Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums „Krāsu spēles”

Savādi gan, kādēļ Saulīte un Mākonītis katrs sevi tā slavina, it kā bērni nezinātu, ka abi ir vajadzīgi un noderīgi, ka bez viņiem neviena dzīva radība uz šīs pasaules nevarētu dzīvot. Laikam taču ikviens vēlas būt atzīts un novērtēts, tāpēc Saulīte un Mākonītis tik ļoti centās pārliecināt, ka spēj uzburt kādu no Zemes parādībām – brīnumiem, ko nespēj radīt neviens šis pasaules iemītnieks un tam nevajag ne naglu, ne āmura, ne roku, ne kāju palīdzības, to spēj tikai gaismas un ūdens harmoniskā kopība, kā rezultātā top šī burvīgā krāsu spēle un forma – varavīksnes tilts.  /lasīt vairāk/ >>

03.06.2013.

Provizoriskie vēlēšanu rezultāti Mērsraga novadā

2013.gada pašvaldību vēlēšanās kopumā Latvijā nobalsojuši 45,99 % balsstiesīgo vēlētāju, kas ir viens no zemākajiem vēlēšanu aktivitātes radītājiem. Mērsraga novadā savas balsis atdevuši 917 iedzīvotāji, t.i. 62,34%. Mērsragā vēlētāju aktivitāte bijusi viena no augstākajām valstī. Derīgas bijušas 916 vēlēšanu aploksnes.  /lasīt vairāk/ >>

03.06.2013.

Jauniešu domē viss notiek

Ir pagājis vairāk nekā mēnesis, kopš Mērsragā dibināta Jauniešu dome. Vidusskolēni visu šo laiku ir aktīvi tikušies un apsprieduši savas idejas. Gāju lūkot, kā viņiem klājas.

Uz maniem jautājumiem labprāt atbildēja JD prezidente Rebeka Rožkalne, un viņas teikto papildināja viceprezidents Rolands Indruškevičs.  /lasīt vairāk/ >>

03.06.2013.

Skolā Valdis Valters

Piektdien mūsu skolā bija negaidīts pārsteigums: Rīgas brīvostas pārvaldnieks, Mērsraga iedzīvotājs un patriots L. Loginovs uz skolu bija uzaicinājis izcilo Latvijas basketbolistu un TV seju Valdi Valteru.

Par tikšanos visi bijām ļoti priecīgi un atvērti uzklausīt veiksmīga cilvēka stāstu, bet pasākums izvērsās vēl labāk - ar mazu pārsteigumu.

 /lasīt vairāk/ >>

29.05.2013.

Junkers jau otro gadu aicina palīdzēt vientuļiem un veciem cilvēkiem

2013.gada 28.maijs – Otro gadu pēc kārtasJunkers ar sociālo projektu „Labi darbi sasilda!“ aicina palīdzēt cilvēkiem, kuri nav spējīgi paveikt dažādus darbus.

Sociālā projekta „Labi darbi sasilda!“ mērķis ir atgādināt, ka starp mums ir cilvēki, kuri paši nespēj tikt galā ar darbiem un kuriem nav tuvinieku vai draugu, kam lūgt palīdzību.

 /lasīt vairāk/ >>

29.05.2013.

Dārtas „Zīļuku” grupas izlaiduma piedzīvojums kopā ar Pepiju

25.maija pēcpusdienā Tautas namā virmoja saulainas krāsas, smaržas un patīkams noskaņojums, jo Dārtas „Zīļuku” grupa kopā ar Pepiju uzbūra īpašu izlaiduma ceļojumu no bērnudārza bērnības pasaules līdz skolas solam.

…Te nu viņi ir tik sparīgi, draiski, zinoši un varu teikt šos īstos, patiesos vārdus: „ te ir viņu skaistākais ieloks, gribētos šai vietā palikt – starp mazo ciemu un pasauli lielo”…

 /lasīt vairāk/ >>

28.05.2013.

Esam jau lieli- iesim uz skolu…

 „Zīļuku” grupas bērniem 22.maija rīta cēliens bija īpaši satraucošs, neparasts, nopietns piedzīvojums, jo viņi devās iepazīt savas nākošās otrās mājas – skolu.

Kā katru gadu tuvojoties pavasarim - aprīļa mēnesī, no skolas savus nākamos pirmklasniekus apciemot nāk 1.klašu skolotāja.

 /lasīt vairāk/ >>

24.05.2013.

Mērsraga un Rojas novadu iedzīvotāji piedalīsies apkārtējās vides pielāgošanā

Rīt, 24.maijā Mērsraga un Rojas novados notiks apkārtējās vides pielāgošanas pēc universālā dizaina (UD) principiem pasākumi, kas tiek rīkoti vērienīgas UD kampaņas ietvaros. Kampaņas mērķis ir veicināt sociālo integrāciju Kurzemes plānošanas reģionā, padarot apkārtējo vidi vienlīdz pieejamu ikvienam cilvēkam.  /lasīt vairāk/ >>

23.05.2013.

Izskanējis Pēdējais zvans

Pagājušās nedēļas nogalē, 17. maijā, Mērsraga vidusskolā atkal atskanēja skolas zvana skaņas – tās pašas, kas bērnus reiz ievadīja savā dzimtajā skolā. Dažiem  - pēdējoreiz. Un arī tāpat kā  pirms vairākiem gadiem  1. septembrī  lielajiem pie rokas droši turējās mazie. Tikai šoreiz pirmklasnieki aizvadīja divpadsmitos no viņu skolas gadiem uz grūto eksāmenu laiku un uz jaunu, daudz atbildīgāku pieaugušo dzīvi.

 /lasīt vairāk/ >>

 

23.05.2013.

Svētki manai ģimenei „Kastanīšos” –

   „Zem varavīksnes krāsu loka”

10. maijā bērnudārzā „Dārta” notika Ģimenes dienas pasākums  vecākiem, ko bija sagatavojuši grupas „Kastanīši” bērni, audzinātājas un auklīte, kā arī mūzikas skolotāja, bez kuras palīdzības nu nekādi neiztikt.

Pasākums bija izdevies prieka un sirsnības pilns.

 /lasīt vairāk/ >>

 

20.05.2013.

Mērsrags: Izvēlies nākotni!

16.05.2013.

Dārta - Pīlādzīšu grupas svētku koncerts

Pats jaukākais pavasara mēnesis ir maijs- ziedonis, kad visa daba mostas un klāt māmiņu diena.

10. maijā Pīlādzīšu grupiņā atzīmējām māmiņu dienu. Bērni un audzinātājas bija tērpušies tauriņa, bizbizmārītes un bitīšu lomās.

 /lasīt vairāk/ >>

 

16.05.2013.

Kalns sākas no smilšu grauda, bet cilvēks – no ģimenes

Ikviens no mums noteikti atceras bērnību, kad māmiņa tika sveikta ar svaigi plūktiem ziediem, tika gatavotas īpašas pārsteiguma brokastis, gatavoti priekšnesumi, veidoti apsveikumi un vēl simt un vienā veidā atgādināts māmiņām par viņu vienreizīgumu. Pat vienkārša apsveikumu kartiņa, kas gatavota no visas sirds un ar lielu mīlestību, lika atplaukt smaidā tās saņēmējai. /lasīt vairāk/ >>

16.05.2013.

„Zīļuku” grupas muzikāli rotaļīgais sveiciens saviem vecākiem

Dārtas „Zīļuki” savu mīļuma spīdēšanu saviem vecākiem dāvāja 8.maija pēcpusdienā, kas iesākās ar jauku sasveicināšanās deju, kur bērni uzaicināja savus vecākus kopīgā sadancī. Ar mīļiem un siltiem vārdiem tika skandināti dzejolīši par mātes un tēva ikdienas rūpēm par saviem bērniem.

  /lasīt vairāk/ >>

13.05.2013.

Zaļai Latvijai

Mēs 5. klase kopā ar audzinātāju Alitu 8. maijā devāmies stādīt mazos kociņus – priedītes. Daudzi no mums nebija dzirdējuši un nezināja kā stāda mežu, tas bija interesanti. Jaunums mums bija arī stādāmais stobrs un darbs ar to. Mūs sagaidīja ļoti jauki cilvēki, kuri palīdzēja un visu ļoti skaidri izstāstīja. Kopīgi iestādījām ~ 1300 jauno priedīšu.  

/lasīt vairāk/ >>

13.05.2013

Dabaszinību nedēļā

Katru gadu pat vairākkārt skolā norisinās dažādu mācību priekšmetu nedēļas. Viena no visvairāk gaidītajām ir Dabaszinību nedēļa aprīlī. Pat tie, kuriem matemātika vai ķīmijas formulas sagādā grūtības ikdienā, ar lielāko prieku piedalās eksperimentos tad.

Arī šogad 22. – 26. aprīlī skolas „lielajā galā” norisinājās Dabaszinību nedēļa. Šī tradīcija atkārtojas ik gadu līdzīgi pavasarim, un to jau varētu nodēvēt par piekto gadalaiku – radošuma laiku.  /lasīt vairāk/ >>

09.05.2013

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Pavasaris, kā jau ierasts, ir laiks, kad veltam visus savus spēkus, lai sapucētos un padarītu savu apkārtni tīru un skaistu. Arī mērsradznieki savu pavasari ir iezīmējuši ar lielu darba sparu, par ko liecināja talcinieku lielais skaits Mērsragā un Upesgrīvā. Kaut arī pārstaigājām kopīgi visas tās pašas teritorijas, kā gadu iepriekš, savākto atkritumu apjoms ir samazinājies uz pusi un šāda tendence ir vērojama jau vairākus pēdējos gadus.

/lasīt vairāk/ >>

 

 

08.05.2013.

Mērsraga vidusskolas futbolisti Talsu novada čempioni

8. maijā Talsu novada Laidzes stadionā notika Talsu novada skolēnu olimpiāde vidusskolas grupā klasiskajā futbolā vienpadsmit pret vienpadsmit. Klasiskais futbols salīdzinot ar futbolu 7:7, ir daudz dinamiskāks un „lielajā” futbolā daudz lielāka loma ir komandas sadarbībai, sevišķi vidējai līnijai.

/lasīt vairāk/ >>

08.05.2013

Skatieties priekšvēlēšanu debates, kurās piedalās Mērsraga novada sarakstu līderi Lauris Karlsons un Roberts Šiliņš.

Lai skatītos, spiediet šeit:

04.05.2013.

Atpakaļ uz skolu

Lai veicinātu skolēnu informētību par gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta pārstāve Lilita Baļķīte piektdien, 10.maijā, akcijā „Atpakaļ uz skolu” viesosies Mērsraga vidusskolā. L.Baļķīte ir Juridiskā departamenta personālvadības speciāliste. Laika periodā no 26.apīļa līdz 10.maijam 16 prezidentūras sekretariāta darbinieku.

/lasīt vairāk/ >>

06.05.2013.

Dārtas bērni turpina izzināt zvejniekciema darba specifiku

25. aprīlī Dārtas audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar darbu Aleksandra Stocka individuālajā zivju apstrādes uzņēmumā. Saimnieks un saimniece laipni izrādīja visu zivju apstrādes procesu. Visiem bija liels pārsteigums par lielo kūpinātavu, jo tā izskatījās kā neliela mājiņa. Saimniece bija padomājusi par to, lai bērni aktīvi iesaistītos izziņas procesā: viņiem bija jāatbild uz jautājumiem saistībā ar redzēto, bija jāizdomā mīklas vai jāatrod kāda noteikta lieta, bez kuras zvejnieks nevar iztikt.

  /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

 

25.04.2013.

Ostas pārvalde apkopo aizvadītā gada rezultātus

Mērsraga ostā ir noslēdzies kārtējais darba posms – apkopoti 2012.gada darba rezultāti un š.g. 24.aprīļa ostas valdes sēdē apstiprināts nozīmīgākais uzņēmuma finanšu dokuments – gada pārskats. Gada pārskats par 2012.gadu skaidri parāda, ka ostas pārvalde ir strādājusi ļoti labi.

/lasīt vairāk/ >>

25.04.2013.

Zibakcija - koncerts „Pie jūras dzīve mana”

24. aprīlī Radošās nedēļas radi! ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” bērnu vokālais ansamblis ciemojās zivju apstrādes uzņēmumā „Mežmaļi”, lai sniegtu nelielu interaktīvu koncertu .

     Bērni bija sagatavojuši ne tikai dziesmas un dejas, pasākumā bija iekļautas arī mīklas prāta asināšanai, kur par katru pareizu un arī asprātīgu atbildi varēja dabūt medaļu ar Laimes zivtiņu un vēlējumu, bet koncerta izskaņā bērni iesaistīja visus klātesošos vienā jestrā rotaļā līdz pat devītajam vilnim.  /lasīt vairāk/ >>

24.04.2013.

Cienījamie Mērsraga novada iedzīvotāji

Kad darbs negaida...

Sveiciens visiem Mērsraga novada iedzīvotājiem darbīgajā pavasarī. Arī pašvaldībā tas ir ļoti darbīgs. Esam veiksmīgi pabeiguši visas KPFI projekta procedūras un jau kopš 22.aprīļa ir uzsākta Mērsraga vidusskolas siltināšana un rekonstrukcija. Tas nozīmē, ka profesionāla būvnieka un projektu vadības komandas darba rezultāts jau pavisam drīz būs redzams visiem mērsradzniekiem un, iespējams, Mērsragā būs vislabākā skola visā reģionā.

/lasīt vairāk/ >>

24.04.2013.

Dārtas „Sprīdīši” konkursa „Tonis, Pustonis”

 dziesmu emocijās…

…dziesma, pacelies spārnos pār zemi, ko šodien par laimīgu sauc... tā ir „Dārtas” bērnu bērnības zeme, kurā vītero tik skanīgas balstiņas, ka tās jāpalaiž plašajā pasaulē, lai sirds stīgas ietrīsas, sadzirdot dziesmu burvību – tāpēc mūzikas skolotāja Inese Muceniece noorganizēja doties uz dziesmu konkursu „Tonis, Pustonis” Kandavā, lai bērnus un viņu vecākus iepazīstinātu ar jaunām dziesmotām izjūtām un emociju gammu, ko sniedz piedalīšanās konkursos ārpus mūsu novada robežām.  /lasīt vairāk/ >>

24.04.2013.

23.04.2013.

Nupat atgriezies no Briseles

12. aprīlī Elvis Ruža atgriezās no apbalvošanas ceremonijas Briselē, kur viņu sveica kā vienīgo uzvarētāju no Latvijas starptautiskajā jauno tulkotāju konkursā Juvenes Translatores. Kā savā ievadrunā uzsvēra EK komisāre A. Vasiliu: „Valoda ir atvērtas durvis starp dažādām kultūrām, tā uzceļ tiltus starp ļaudīm un ir demokrātijas pamats.” Komisāre uzteica jauniešus par vispusību, labo valodas izjūtu un zinātkāri. Viņa arī aicināja tos iegūt jaunus draugus un iegūt jaunus iespaidus par Briseli, EK un tulka profesiju. Lai noskaidrotu, vai tas izdevies, es aicināju uz sarunu Elvi.

/lasīt vairāk/ >>

 

 

 

23.04.2013.

Vēlos, lai kļūst interesantāk

No 5. līdz 7. aprīlim divi mūsu vidusskolēni Rebeka Rožkalne un Rolands Indruškevičs piedalījās Latvijas – Šveices sadarbības projekta ietvaros rīkotajās „Apmācībās par aktīvu līdzdalību pašvaldības darbā Kurzemē”. Viņus pavadīja novada domes izpilddirektors Ivo Tīkums. Apmācības notika Virkas muižā Kuldīgā, un kopumā tajās piedalījās 19 dalībnieku no dažādiem Kurzemes novadiem, piemēram, no Liepājas, Kuldīgas, Ventspils puses. /lasīt vairāk/ >>

 

23.04.2013.

Pavasara sporta spēles Talsos

„Dārtas bērni šurpu trauc,

Lielais sports mūs kopā sauc!”

Ar šādu sportisku sveicienu pieteicām savu dalību Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pavasara sporta spēlēs. Plaša, gaiša sporta halle ar daudzveidīgu sporta inventāru patīkami pārsteidza mazos, ņipros vairāk kā 400 sportot gribētājus.

 /lasīt vairāk/ >>

23.04.2013.

Priecīga un skanīga klaviermūzikas pēcpusdiena Mērsraga Mūzikas un mākslas skolā

Mazie mērsradznieki šā gada 12.aprīlī visi tikās daudz neierastākā veidā kā parasti, jo treniņu un mācību procesa vietā šoreiz notika jauka muzikālā tikšanās-tieši maniem klavierspēles audzēkņiem.

Man kā pedagogam īpašs prieks bija par pašiem mazākajiem bērnu dārza audzēkņiem-pianistiem, no kuriem daudziem šāda veida kāpšana uz skatuves bija pirmo reizi-drosmīgi un braši atskaņojot dažādas latviešu tautas melodijas.  /lasīt vairāk/ >>

23.04.2013.

„Dārtas” bērni izzina muzeja  „Saieta nams” vēsturisko krātuvīti

Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” Radošo darba nedēļu radi! 2013 iesāka ar muzeja „Saieta nams” apmeklējumu.

Bērni iepazinās ar vecāko ciema māju. Tā celta 1811. gadā. Tur bērni guva izsmeļošas atbildes par sadzīvi, kāda tā bijusi Mērsragā un tās apkārtnē 19 gs. beigās un 20 gs. sākumā.  /lasīt vairāk/ >>

 

22.04.2013.

 

22.04.2013.

Īsi par Mērsragu – vakar, šodien, rīt

 /lasīt vairāk/ >>

16.04.2013.

Ostas pārvalde atkārtoti saņem kvalitātes sertifikātu

Mērsraga ostas pārvaldes darbinieki pašā Lieldienu priekšvakarā, proti, š.g.28.martā izturēja nozīmīgu pārbaudījumu – pārvaldes kvalitātes vadība sistēmas pārsertifikācijas auditu atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām, ko veica SIA „Bureau Veritas Latvia” auditori. 

 /lasīt vairāk/ >>

18.04.2013.

18.04.2013.

Ziedonis un Visums

14. aprīlī Mērsraga vidusskolas skolēni devās mācību ekskursijā - apskatīt Krišjāņa Barona, mūsu dainu tēva, muzeju un apmeklēt teātra izrādi „Ziedonis un Visums”.

Ekskursiju sākām, apmeklējot Krišjāna Barona muzeju, kurā daudz vairāk iepazināmies ar mūsu Dainu tēva dzīvi un darbiem. 

 /lasīt vairāk/ >>

 

18.04.2013.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 „Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2.kārta” Aktualitātes

Informējam, ka iestājoties siltam laikam, būvuzņēmējs atsāk labiekārtošanas darbus ielu sakārtošanai. Ozolu iela tiks gatavota asfalta seguma uzklāšanai, kuru uzklās maija beigās. Grants segumu atjaunos Lazdu, Paparžu, Ceriņu, Vēju ielās.  /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

18.04.2013.

Olainākās olas šomēnes ir Mērsraga vidusskolā

Tūlīt pēc brīvlaika, 2. aprīlī, 1. – 5. klases skolēni sacentās savdabīgā olu skaistumkonkursā. Ar vecāku gādību katra klase bija sagatavojusi krāsoto olu izstādi, kurā garastāvokli ikvienam uzlaboja īsts krāsu prieks.   /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

13.04.2013.

1. godalga informātikas olimpiādē atceļo uz Mērsragu

8. aprīlī Talsu 2. vidusskolā norisinājās Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu informātikas olimpiāde 5. – 7. klasēm. No mūsu skolas tajā piedalījās Arnolds Luksis (6. kl.). Mājās viņš atgriezās ar uzvaru savā klašu grupā.

Tas ir nopietns panākums, jo liecina ne tikai par sistemātisku, apzinīgu un ilgstošu darbu, bet arī norāda, cik talantīgs šajā jomā ir Arnolds – pagājušajā mācību gadā, pirmoreiz piedaloties šādā olimpiādē, viņš ieguva 2. vietu.  /lasīt vairāk/ >>

13.04.2013.

Paldies par āboliem

Es vēlos sirsnīgi pateikties SIA „Malum”par to, ka, neskatoties uz laika apstākļiem un gripu, no 1.oktobra līdz 28.februārim SIA „Malum” trīs reizes nedēļā apgādāja Mērsraga vidusskolas 1. līdz 9.klasi ar gardiem, sulīgiem un kārdinošiem āboliem.  /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

13.04.2013.

Iespēja atklāt sevī biznesa stīgu, piedaloties radošajās „NEdarbnīcās” Talsos

16. aprīlī Talsu administratīvajā centrā notiks bezmaksas ideju apmaiņa un savu radošo spēju atvēršana darbam biznesā. Pasākums plānots kā radošas darbnīcas, kur neformālā vidē dalībnieki varēs smelties idejas, dalīties ar tām un, galvenais, attīstīt savas spējas pamanīt radošas iespējas biznesam.   /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

13.04.2013.

Ziņo Mērsraga novada domes priekšsēdētājs

Cienījamie Mērsraga novada iedzīvotāji. No sirds vēlos visus sveikt ar pavasara iestāšanos. Šķiet, šogad mēs to visi ļoti gaidījām. Mērsraga lielākā bagātība jau izsenis ir darba cilvēks. Arī šobrīd, kad daba mostas, kad atgriežas gājputni, šķiet, vērtīgākais, ko katrs varam dot savam novadam, saviem līdzcilvēkiem, ir katra viena iesaistīšanās.

 /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

10.04.2013.

JUVENES TRANSLATORES apbalvošana

Ceturtdien, 11. aprīlī Briselē 27 jauno tulkotāju konkursa “Juvenes Translatores” uzvarētāji saņems balvas no Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāres Andrulas Vasiliu. Viens no viņiem būs Latvijas uzvarētājs — Elvis Ruža no Mērsraga vidusskolas.

Elvis no piedalīšanās konkursā negaidīja vairāk par savas skolotājas Zanes Alkšbirzes atzinību,  /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

10.04.2013.

Latvijas Mākslas skolu audzēkņu konkurss

Martā skolēnu brīvlaikā notika Latvijas Mākslas skolu audzēkņu konkurss par tēmu - Mūzika un Glezniecība. Šogad tas tika veltīts latviešu komponista Jāzepa Vītola 150. jubilejai. Astoņas Latvijas Mākslas skolas uzņēma jaunos mākslas censoņus. /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2013.

Dzīvot krāsaināk

Jau kopš rudens Mērsraga vidusskolas gaiteņi ir atdzīvojušies ne tikvien ar skolēnu balsu kņadu, bet arī ar ļoti krāsainām mākslas izstādēm. Tās vienmēr ir neparasti izkārtotas, un par darbu daudzveidību var tikai pabrīnīties. Arī ieejot Mākslas skolas telpā, cilvēks mazliet apmulst – tur ir gobelēni, apgleznoti trauki, ziemas ainavas un māla figūriņas.

 /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

 

 

05.04.2013.

“Too Mainstream” Jauniešu diena 2013

Aktīvie jaunieši no Kurzemes , Vidzemes un Zemgales tikās Talsos, lai kopīgi pavadītu laiku un dzēstu valdošos stereotipus par dažādu subkultūru pārstāvjiem un viņu dzīves uzskatiem.

Pavisam kopā Jauniešu dienā piedalījās 27 organizācijas, un katrai no tām bija doti uzdevumi: /lasīt vairāk/ >>

 

 

05.04.2013.

Mērsraga vidusskolas 1.-4.klašu koris plūc laurus koru skatē Talsu ģimnāzijā 

21.martā, tieši pirms pašām pavasara brīvdienām un  Lieldienu sagaidīšanas, Mērsraga vidusskolas  1.- 4.klašu koris devās uz Talsu ģimnāziju, lai piedalītos koru skatē.

Piedalīšanās skatē bērniem bija liels piedzīvojums un notikums, jo aiz muguras bija cītīgs sagatavošanās process  - tika mēģināts un cītīgi strādāts pie skatuves repertuāra. /lasīt vairāk/ >>

03.04.2013.

Tīra Latvija sākas Tavā galvā!

Spodrini sevi, spodrini savus tuvākos, un arī valsts kļūs spodrāka

Ņemot vērā pavasarim netipiski vēsos laika apstākļus un biezo sniega kārtu, Lielā Talka pārcelta no 20. aprīļa uz 27.aprīli. Tādējādi gatavošanos talkai pagarinot par nedēļu un dabai ilgāk ļaujot atmosties no ieilgušās ziemas. Datuma maiņa būtiskas korekcijas Lielās Talkas norisē neievieš, vienīgi talciniekiem ir par nedēļu vairāk, lai sagādātu cimdus un izvēlētos sev tīkamāko talkošanas vietu. /lasīt vairāk/ >>

 

 

03.04.2013.

Domājot vēl par sievietes lomu ģimenē

 

  "No sievietes par māti, no mātes par sievieti" -  šī bija psiholoģes Andrijas Likovas lekcijas tēma, kas 20. marta pēcpusdienā pulcināja bērnudārza audzēkņu vecākus un darbiniekus mājīgajās PII "Dārta " telpās.
           Pasākuma iesākās ar jauku "Sprīdīšu" grupiņas sagatavotu priekšnesumu, par ko paldies jāsaka atraktīvajai grupiņas audzinātājai Vairai.  /lasīt vairāk/ >>

02.04.2013.

Kad pavasaris mudina uzplaukt

20.marta vecāku pēcpusdienā Mērsraga PII „Dārta”, kur notika interaktīvais seminārs „No sievietes par māti, no mātes par sievieti”, kuru vadīja psiholoģe –Marte Meo terapeite Andrija Likova no Rīgas.

 /lasīt vairāk/ >>

 

 

28.03.2013.

Lieldienu kņada un rosība „Dārtā”

Ar pašu izplaucētiem bērzu zariem, diedzētu asnu groziņiem un grāvmalā sadabūtiem pūpoliņiem beidzot atnākušas Lieldienas! Ilgi gaidītas un cīruļputeņiem pavadītas tās ienākušas arī „Dārtā”.

Šoreiz svētku stāsts tika uzburts, visiem kopīgi darbojoties, uz vietas. Visu tā norisi kontrolēja un vadīja Gudrā Pūce, bet pārējie tika pakāpeniski iesaistīti raibajā notikumu virpulī. /lasīt vairāk/ >>

 

 

27.03.2013.

26.03.2013.

Lieldienām tuvojoties iepērcies droši

Tuvojoties Lieldienu brīvdienām, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvalde  atgādina – iepērcies, gatavo un uzglabā pārtiku droši!

 Lieldienu neatņemama sastāvdaļa, protams, ir olas, tādēļ pirms svētkiem tās kļūst par vienu no populārākajiem pircēju mērķiem.

 /lasīt vairāk/ >>

25.03.2013.

Latvenergo dāvanu kartes

 Šī gada 1. martā starp AS „Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” parakstīta vienošanās par grozījumiem dāvinājuma līgumā, iekļaujot papildus mazaizsargātās ģimenes ar bērniem, kurām būs iespēja saņemt dāvanu karti 53,70 LVL vērtībā. Jaunā vienošanās paredz, ka dāvanu karti ir iespēja saņemt: /lasīt vairāk/ >>

22.03.2013.

Par asistenta pakalpojumu

 No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam pašvaldībā ir tiesības pieteikties asistenta pakalpojuma saņemšanai. Tas paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes. /lasīt vairāk/ >>

21.03.2013.

Ezeri nākotnei

    14.martā Mērsraga novada pašvaldība noslēdza līguma ar SIA „ArhCom” par „Tehniskā projekta izstrāde Engures ezera hidroloģiskā režīma uzlabošanai” projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros izstrādi.  /lasīt vairāk/ >>

20.03.2013.

KŪLAS DEDZINĀŠANA LATVIJĀ IR AIZLIEGTA AR LIKUMU

  Latvijā ir sācies kūlas dedzināšanas laiks. Gluži kā pa Ziemassvētkiem un Līgo vakarā mūsu bāleliņi un tautumeitas pavasarī ķeras pie sērkociņiem, lai tiktu galā ar sava iepriekšējā gada neizdarības sekām. Visā Latvijā deg kūla, sadeg pērnā zāle, kukaiņi, bezmugurkaulnieki, mežu iemītnieki, putni, kā arī paši dedzinātāji, īpašumi un nejauši garāmgājēji.

 /lasīt vairāk/ >>

19.03.2013.

„Dārtas” Sprīdīši steidzas pretī pavasarim

Ļoti, ļoti gaidām pavasari. Un ar pašu deguna galiņu jau to var sasmaržot! Smaržo arī zaļie gardie lociņi puķu podos uz palodzēm. Pašu stādīti, pašu apgreznotajos košajos un priecīgajos podiņos. Lielais paldies visiem „Sprīdīšu” vecākiem, kuri kopā ar bērniem radoši pastrādāja.

/lasīt vairāk/ >>

 

18.03.2013.

Sākusies pieteikšanās ZZ Čempionātam 2013

    13. martā atklāja jau septītās Latvijā vērienīgākās skolēnu prāta un sporta spēles ZZ Čempionāts 2013. Šogad sacensības tiks veltītas Spēkam un Prātam – diviem elementiem, kuru mijiedarbība ir svarīga skolēnu vispusīgai attīstībai.  

/lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

14.03.2013.

Matemātikas pēcpusdiena

    7. martā Mērsraga vidusskolas 5. klases drosmīgākie un aktīvākie matemātiķi devās uz Rojas vidusskolu, lai piedalītos piekto klašu matemātikas pēcpusdienā. Pasākumā piedalījās 5 komandas no dažādām skolām.   /lasīt vairāk/ >>

 

 

14.03.2013.

Ar tuberkulozi slimo gan bagātie, gan nabadzīgie iedzīvotāji

 Tuberkuloze (TB) ir viena no vecākajām slimībām pasaulē, bet tā ir arī aktuāla mūsdienu slimība – slimo gan bagātie, gan nabadzīgie iedzīvotāji. Kopš 1982.gada katru gadu pasaulē un arī Latvijā 24.martā atzīmē Pasaules tuberkulozes dienu, lai pievērstu sabiedrības uzmanību tuberkulozes apkarošanai. Risks inficēties ar tuberkulozi ir ikvienam. Latvija ir trešā valsts Eiropas Savienībā aiz Rumānijas un Lietuvas, kur reģistrēti visvairāk tuberkulozes saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.   /lasīt vairāk/ >>

14.03.2013.

Cienījamie Mērsraga novada iedzīvotāji

  Šķiet, katrs jau būs pamanījis pavasara tuvošanos, un kaut ziema vēl visiem spēkiem cenšas neatdot savu vietu, pavasaris tuvojas un arī mums ir pamats pasmaidīt vairāk. Mēs taču varam uzsmaidīt savam līdzcilvēkam, tādējādi ļaujot vēl lielākam siltumam un gaišumam ienākt mūsu dzīvēs.

/lasīt vairāk/ >>

 

06.03.2013.

Informācija iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanu

15. februārī, Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) pieņēma lēmumu atļaut pasūtītājam– Talsu novada pašvaldībai, slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā konkursā „Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli Talsu, Dundagas, Engures, Jaunpils, Kandavas, Mērsraga, Rojas,  Tukuma novados” noteikto uzvarētāju - personu apvienību SIA „Kurzemes ainava” un „Jūrmalas ATU”, kas šobrīd ir apvienojušies vienā uzņēmumā „Eco Baltia VIDE”, piedāvājot zemāko cenu 3,91Ls/m3 (bez PVN). /lasīt vairāk/ >>

11.03.2013.

Mēs lepojamies…

„Dārta” kolektīvs lepojas ar mūsu kolēģīti par viņas sasniegumu un piešķiram nopelniem bagātās logopēdes nozīmi – gudrības Pūci, lai ar savu dzīves pieredzi turpina nodod zināšanas saviem kolēģiem, bērniem un viņu vecākiem. /lasīt vairāk/ >>

 

 

05.03.2013.

Projektu diena

2013.gada 14.februārī mēs, 5.klases skolēni Ernests Paegle, Rebeka Birzniece un Klinta Brinkmane  kopā  ar skolotāju Alitu Ozoliņu, projektu dienu ietvaros   devāmies uz Talsu dzīvnieku patversmi ‘’Ausma’’ , jo mūsu projekta tēma ir saistīta ar brīvprātīgo darbu dzīvnieku patversmē. Tā nav mūsu pirmā saskarsme ar dzīvnieku patversmi, bet mēs nebijām darījuši brīvprātīgo darbu./lasīt vairāk/ >>

05.03.2013.

Sveicam, sveicam, sveicam!

22. februārī Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Kristīne Sauškina ieguva Latvijas Universitātes profesionālo bakalaura grādu izglītībā un mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotājas un vizuālās mākslas skolotājas kvalifikāciju. /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2013.

Mākslas studija brīvā dabā

„Radošuma nedēļas” ietvaros PII „Dārta” notika vairākas aktivitātes, no kurām visdrosmīgākā un kreatīvākā bija mākslas studija brīvā dabā ar nosaukumu „Raibumi sniegā”.

            Radošajai iztēlei vajadzīgs kāds izejas punkts. Jaunas idejas nerodas no nekā, tāpēc radās doma mazliet paeksperimentēt, lai bērnus atraisītu un ļautu ar entuziasmu izmēģināt kaut ko jaunu, /lasīt vairāk/ >>

27.02.2013.

Sveču mēnesis - Dienas centrā 

   Tātad Jūs jau visi zināt, ka februāris ir sveču mēnesis. Arī Mērsraga Dienas centrā norisinājās sveču liešana. Katrs bērns, kurš vēlējās izliet savu svecīti, varēja to darīt. Brīvā laika pavadīšanas centra bērni novēl Jums katram izliet savu laimes svecīti. /lasīt vairāk/ >>

 

 

27.02.2013.

Kā notiks reģionālās mobilitātes pasākums darbs Latvijā?

Kāda ir šī atbalsta būtība?

Pasākuma mērķis ir:

1) atbalstīt bezdarbniekus, kuri ir gatavi tuvināties darbavietām un strādāt Latvijā;

2) palielināt darba atrašanas iespējas tiem cilvēkiem, kuru dzīvesvietas tuvumā nav viņa prasmēm un spējām atbilstošu brīvu darbavietu.

Plānots sniegt atbalstu ilgstošāk bez darba (6 mēnešus) esošiem bezdarbniekiem un virzīt uz brīvajām darbavietām. Ar šī atbalsta palīdzību tiek dota iespēja pieņemt darba piedāvājumus un strādāt, samazinot finansiālos un attāluma šķēršļus nokļūšanai līdz darbam. /lasīt vairāk/ >>

27.02.2013.

Baltā …

Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi turpina radoši darboties. Iedvesmojoties no baltās ziemas un I. Ziedoņa pasakas „Baltā pasaka”, mācību priekšmetā „Darbs materiālā” audzēkņi veidoja miniatūrus gobelēnus. Savos darbiņos, vadoties pēc šī brīža sajūtām, audzēkņi izsapņoja savu balto pasaku.

 /lasīt vairāk/ >>

26.02.2013.

Dzimtās valodas diena

   21. februārī par godu Dzimtās valodas dienai Mērsraga vidusskolā notika viktorīna, kurā piedalījās piekto, sesto, septīto un astoto klašu skolēni.

Pasākumā no šīm klasēm bija izveidotas četras komandas, un viktorīna varēja sākties. Sākumā visi iepazinās ar noteikumiem un to, kas vispār ir Dzimtās valodas diena, un gandrīz visi skolēni nemaz nezināja šo dienu. /lasīt vairāk/ >>

 

25.02.2013.

Gada pārskats Mērsraga Sociālajā dienestā

   Neliels atskats par 2012. gadā padarītajiem darbiem. Trūcīgās personas sociālajā dienestā ir bijušas 176 personas, kopā 59 ģimenes. Piešķirts maznodrošinātais statuss – 15 personām, kopā 11 ģimenēm. Katru mēnesi sociālajā dienestā notika starpinstitucionālā sadarbība ar valsts policiju, probācijas dienestu, bāriņtiesu, Mērsraga vidusskolu, PII „Dārta”, pašvaldības policiju, kā arī pēc nepieciešamības piesaistīti citi speciālisti.

 /lasīt vairāk/ >>

25.02.2013.

Viņi to spēj

   23. februārī Mērsraga Tautas namā tika izdzīvots kāds stāsts… Stāsts par divu cilvēku attiecībām, kuras pakļautas kādam pārbaudījumam…

 „Derīgs dienestam!” - divi vārdi, kas izmainījuši daudzu cilvēku dzīves… Arī mūsu varoņi atceras, kā cietuši, baidījušies un ilgojušies, jo neviens nebija drošs par atkal satikšanos. Tomēr viņi satikās un kavējās atmiņās, lai pastāstītu to arī citiem. /lasīt vairāk/ >>

24.02.2013.

Apsveicam!

„2012. GADA LOGOPĒDS” balva par ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā tiek piešķirta:

 

Mārītei REINFELDEI, Mērsraga novada Mērsraga pirmsskolas izglītības iestāde „Dārta” un Mērsraga vidusskolas logopēde (izvirzītājs – Talsu novada logopēdu domubiedru grupa: I. Ādmine, I.Grence, D.Valberga, G.Zalviņa, S.Zapacka).

/lasīt vairāk/ >>

 

 

 

22.02.2013.

Mērsraga ostā atgriežas modernizētais velkonis HENRIKS

Mērsraga ostas pārvaldes stiprākais „darbarīks” - ostas velkonis HENRIKS, kas būvēts tālajā 1964.gadā, bija stipri nolietojies un vairs nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem. Tā galvenais dzinējs un kuģa sistēmas bija sliktā tehniskā stāvoklī. Ostas rekonstrukcijas un padziļināšanas dēļ arī tā 601zs jauda bija kļuvusi par mazu, sevišķi darbam ledus apstākļos. /lasīt vairāk/ >>

 

21.02.2013.

Ar mīļvārdiņiem Dzimtās valodas dienā

Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai. Tā kā pavediens mūsu dzimtā valoda vērpjas cauri paaudzēm, atstājot mantojumu mūsu sirdī un prātā.

Šogad atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu PII „Dārta” audzēkņi kopā ar audzinātājām sagatavoja mājas darbu – prezentēja savas grupiņas nosaukuma pirmo burtiņu. /lasīt vairāk/ >>

21.02.2013.

Kurzemes reģiona jauniešu apmācības 2 daļās

„Mērķē augstāk!”

 2013. gada 15.-17.marts, viesnīca „Virkas muiža”, Kuldīga

un

2013. gada 26.-28.aprīlis, viesu nams „Ventaskrasti”, Ventspils novadā

 

   Vēl nezini, kāds ir TAVS mērķis un kam tāds vispār ir vajadzīgs? Varbūt jau zini, ko vēlies, bet nezini, kā to sasniegt? TEV ir sava ideja, bet trūkst atbalsta vai iedvesmas, lai to realizētu? Ja atbildēji ar “jā” uz kaut vienu šiem jautājumiem, piesakies neformālās izglītības apmācībām "Mērķē augstāk!" Kurzemes reģiona jauniešiem (vecumā no 17 līdz 25 gadiem). /lasīt vairāk/ >>

21.02.2013.

Mazliet dziesmas, mazliet dejas, mazliet teātra…

 …var teikt, ka tieši tādās noskaņās tiek aizvadīts februāra mēnesis Mērsraga kultūras dzīvē. Esam paspējuši paciemoties kaimiņu novados un arī paši uzņemt ciemiņus Mērsraga Tautas namā. Piedzīvota krāšņa emociju gamma, kas ļauj turpināt jau iesāktos darbus un sniedz iedvesmu jauniem projektiem. Tā kā ar pozitīvām lietām ir jādalās, tad vēlos sniegt nelielu atskatu uz aizvadītajiem notikumiem. /lasīt vairāk/ >>

 

20.02.2013.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

 

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Mērsraga vidusskolas ēkā

     Mērsraga novada dome 2012. gada 28. decembrī ir noslēgusi līgumu  ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un SIA „ Latvijas Vides investīciju fonds” (LVIF) par projekta  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga vidusskolas ēkā” īstenošanu./lasīt vairāk/ >>

20.02.2013.

Metens brauca kalniņā…

Baltas pūkas lido no debesīm un es secinu, ziema te kādu laika strēķīti vēl ir uz palikšanu.  Meteņa gaidīšana un pavadīšana notikusi arī mūsu “Dārtiņā” .  Visas “Dārtiņas” bitītes, kas ziemu  vadījušas laimīgi sanot, ir gatavas pavasara atnākšanai. Un ne tikai bitītes! Aī mēs – lielie un mazie “Dārtiņas” iemītnieki esam atvērti saulei un pavasarim.

/lasīt vairāk/ >>

 

19.02.2013.

 

  

 

Mērsraga novadā strādā Lauku attīstības konsultants!!!

 

Mērsraga novadā kopš 2013.gada 1.februāra strādā Mērsraga novada lauku attīstības konsultants. Lauku attīstības konsultants atrodas Mērsraga novada Informācijas centrā, Dzintaru ielā 1 – 9. /lasīt vairāk/ >>

18.02.2013.

Izstādē „Balttour 2013” Mērsrags piedalās kopā ar Talsu, Rojas un Dundagas novadiem

  No 8.-10.februārim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā norisinājās 20.starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour 2013”.  Kā jau ierasts tūrisma izstāde norisinājās divās hallēs – „Apceļo Latviju!” un „Atklāj pasauli!”. „Apceļo Latviju!” hallē bija sastopami Latvijas tūrisma pārstāvji un ražotāji no visiem Latvijas reģioniem.  /lasīt vairāk/ >>

 

18.02.2013.

„Kurzemes ainava” turpina darbu kā „Eco Baltia VIDE”

  Martā Mērsraga novadā darbu sāks uzņēmums „Eco Baltia VIDE”, kas radies, apvienojot iedzīvotājiem labi pazīstamo „Kurzemes ainava” ar Rīgas un Jūrmalas reģionā strādājošajiem vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem „Eko Rīga” un „Jūrmalas ATU”. Klientiem Mērsraga novadā joprojām būs pieejami SIA „Kurzemes ainava” līdz šim sniegtie pakalpojumi – sadzīves atkritumu un būvgružu izvešana. /lasīt vairāk/ >>

18.02.2013.

Projektu dienas skolā

  Ko tikai nevar projektēt? Visapkārt par plāniem un projektiem vien dzird. Lai pie mājas sakārtotu ietvi, nepieciešams projekts. No televīzijas ekrāniem virsū bāžas eiro ieviešanas projekti un pat ģimenes plānošanas projekti. It kā sirsnību un mīļumu varētu ieplānot un izsniegt pa devām kā vitamīnus tumšajā ziemas laikā! /lasīt vairāk/ >>

 

14.02.2013.

Mīlestība iet arī caur vēderu

Mēs viņas ļoti mīlam! PII „Dārta” pavāri Baibiņu un viņas palīgu Mildiņu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas mūs pabaro un uzvāra veselīgo ingvera un citrona tēju! Un kā pabaro! Tā, ka uz ziemas beigām vairs neder nevienas… Eh, lai neder ar! Bet no tādām brokastīm, pusdienām un launagu „atturēties” nav iespējams!

/lasīt vairāk/ >>

14.02.2013.

„Mērsraga novada straujās attīstības noslēpums...Viss ģeniālais ir vienkāršs:”

 

13.02.2013.

Cienījamie Mērsraga novada iedzīvotāji

  Ar lielu sparu jau ir aizsteidzies jaunais gads un arī mūsu katra dzīvē ir gan jauni izaicinājumi, gan jau iesāktie darbi, kuri ar sparu jāturpina. Arī novadā jaunais gads ir aizsācies veiksmīgi. Ir pieņemts jaunais Mērsraga novada budžets, kas ir kā ceļa karte šajā gadā veicamajiem darbiem.

 /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

06.02.2013.

„Tumsā negribu būt

Tāpēc es svinu gaismu...”

(M. Laukmane)

  Sveču mēnesī sākumskolā notiek īsta „svečošanās”. Tumšajā ziemas laikā skolā un, cerams, arī  sirdī tiek ienesta gaisma – svinam Sveču dienu (2. februāri).

Sākumskolas  klasēs ir izveidota sveču izstāde no skolēnu atnestajām svecēm, kas turpināsies 4. – 8. februārim.  /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

10.02.2013.

Svētki Dārtiņai

  Katrai dienai ir savs brīnums un arī šai dienai – trešdienai, 6. februārim, tāds noteikti ir, jo gada jaukākie svētki ir klāt. Dārtiņa svin Vārda dienu. Šī tradīcija mērāma jau vairāku gadu garumā.

Kā krāšņa puķe maz pamazām tika uzziedināti svētki Dārtiņai.

 /lasīt vairāk/ >>

 

06.02.2013.

Mērsraga invalīdu atbalsta centrs paraksta MK Sadarbības memorandu

   Svinīgā ceremonijā, piektdien, 1. februārī , Rīgā, vairāk kā 40 Latvijas nevalstiskās organizācijas pievienojās MK un NVO Sadarbības memorandam. Līdz šim to bija parakstījušas 305 nevalstiskās organizācijas. /lasīt vairāk/ >>

 

06.02.2013.

Raibs kā dzeņa vēders ir mūsu skolas laiks...

1.semestris Mērsraga vidusskolā

 Ieskandinām 1. septembri, lai gan patiesībā  šajā gadā tas bija 3.septembris. Taču lietas būtību tas nemainīja, jo kā allaž tas bija jauns darba cēliens skolotājiem, atkalredzēšanās prieks skolēniem un patīkama satraukuma pilna neziņa mazajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem.    /lasīt vairāk/ >>

 

 

07.02.2013

Mērsraga ostā pieaug kravu apgrozījums

   2013. gada janvāra mēnesī osta apkalpoja 13 kuģus, kas ir par 2 kuģiem vairāk nekā 2012 .gada janvārī.

Šā gada janvārī ostā tika pārkrauts 13,4 tūkstoši tonnu apaļkoku, 5,6 tūkst. t koksnes šķeldas, 8,8 tūkst. t koksnes granulu, 5,4 tūkst. t asfalta šķembu maisījuma, 9,6 tūkst. t akmens šķembu un 0,4 tūkst.  t nozvejoto zivju.  /lasīt vairāk/ >>

06.02.2013.

Par ikdienas darbu un atkritumiem

   Janvāris pašvaldības policijā ir pagājis samērā mierīgi, darot ikdienas darbu: dzīvesvietās nogādāti četri līdz mājām nenokļuvuši un ceļmalā iemiguši, cīņā ar zaļo pūķi noguruši cīnītāji, veikta sadarbība ar Valsts policijas Nepilngadīgo lietu inspekciju, Ceļu policiju, Mērsraga novada sociālo dienestu. /lasīt vairāk/ >>

 

06.02.2013.

Atvērto durvju diena     „Dārtiņā”

  Ziemas sniegotā mēneša – janvāra pēdējā nedēļā bija bērnudārziņa  „Dārta”  rīkotās „Atvērto durvju dienas”.  Es kā vecāks  tās apmeklēju jau trešajam bērnam.  Manuprāt, tas ir ļoti brīnišķīgi, ka vecākiem tiek dota iespēja vērot un pašiem aktīvi piedalīties bērnu ikdienas aktivitātēs . Tā es vairāk spēju izprast un saprast , kā ik dienas tiek organizēts darbs ar bērniem.  /lasīt vairāk/ >>

05.02.2013.

Dāvinātās grāmatas Mērsraga bibliotēkā

   Pagājušā gada nogalē Talsu Galvenā bibliotēka iesaistījās projektā „Lielākais dārgums- laba bibliotēka” , kuru īstenoja Valsts Kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām”. Šī projekta rezultātā Mērsraga novada bibliotēka saņēmusi 26 grāmatas par 162,55 latiem. /lasīt vairāk/ >>

 

05.02.2013.

Janvāra mānīgais klusums „Dārtiņā”

  Pirmais jaunā gada mēnesis aizritējis. Pati daba bija parūpējusies par to , lai mēs baudītu tās skaistumu ne tikai ar acīm, bet izmantotu visas šī gadalaika priekšrocības. Ziemas sniegputeņu savērptie zari klusē rāmi un ir pilni labestības....Liekas tie vēro mūs no malas un klusēdami aicina priecāties par dabas balto brīnumu, kuru „Dārtas” mazie ķipari

 /lasīt vairāk/ >>

 

04.02.2013.

Tūrisma izstādē „Balttour 2013” Talsi būs pārstāvēti kuplā pulkā

  Starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2013”, kas norisināsies šajā nedēļas nogalē, no 8.-10.februārim, Talsu novads būs pārstāvēts kuplā pulkā – trīs stendos. Šis ir Sabiles Vīna svētku piecpadsmitās jubilejas gads, par godu šim notikumam Ķīpsalā rosīsies un izstādes apmeklētājus izklaidēs Sabiles amatierteātris. /lasīt vairāk/ >>

 

04.02.2013.

Apsveicu, tu uzvarēji!

  Ar šiem vārdiem vienu no saviem talantīgākajiem skolēniem Elvi Ružu (11. klase, attēlā 2. no labās puses) sveica mūsu skolas angļu un vācu valodas skolotāja Zane Alkšbirze.

Pagājušā gada 27. novembrī Elvis piedalījās un uzvarēja Eiropas Komisijas izsludinātajā jauno tulkotāju konkursā Juvenes Translatores, kurš tiek rīkots katru gadu kopš 2007. gada. /lasīt vairāk/ >>

 

31.01.2013.

 

Bravo ES jaunajiem tulkotājiem!

    28. janvārī tika paziņoti 27 uzvarētāji Eiropas Komisijas rīkotajā gadskārtējā jauno tulkotāju vidusskolēnu konkursā “Juvenes Translatores” jeb tulkojumā no latīņu valodas „Jaunie Tulkotāji”. Konkursu ik gadu rīko Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts. Tā mērķis ir veicināt valodu mācīšanos skolās un dot jauniešiem iespēju izmēģināt tulkotāja profesiju. /lasīt vairāk/ >>

30.01.2013.

 

Hei, mērsradznieki!

     26. janvārī plkst. 14.00 Mērsraga Tautas namā notika pirmā tikšanās folkloras pulciņam. Kaut kā jauna sākšana nekad nav viegls process ne vadītājam, ne dalībniekiem, tāpēc, lai vairāk informētu par šo aktivitāti, esmu jums sagatavojusi nelielu informatīvu ieskatu, lai iepazīstinātu, kas tad būs šī folklora, ko tā sevī ietvers un piedāvās.  /lasīt vairāk/ >>

30.01.2013.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Mērsraga ciema ūdensvada un kanalizācijas sistēmu būvniecības darbi pabeigti

       Eiropas Savienības līdzfinansētās 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000.”  ietvaros pašvaldības SIA „Mērsraga ūdens” īstenoja ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2.kārta”.

    Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības Projekta realizācija ir pabeigta./lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

 

 

30.01.2013.

„Dārtiņā” sportiskas izpriecas kopā ar Sniegavīru

   Smiekli, jautrība pieskandināja visu bērnudārza teritoriju. Pat saulīte neslēpa savu smaidīgo vaigu aiz mākoņa malas un priecīgi māja ar saviem siltajiem stariem. Kas tā par kņadu? Izrādās, tur viesojās Sniegavīrs Prieciņš un aicināja bērnus uz lustīgu izkustēšanos muzikālā rotaļā „Sniegavīra figūras”./lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

 

 

29.01.2013.

Barikāžu atceres laiks mūsu skolā

  20. janvārī visā Latvijā tika iedegti barikāžu piemiņas ugunskuri. Mērsraga vidusskolas skolēni šo atceres dienu atzīmēja 21. janvāra rītā. Pasākums notika ārā pie skolas, kur par brīnišķīgu atmosfēru bija gādājusi pašpārvalde.  /lasīt vairāk/ >>

 

 

24.01.2013.

 Dienas centrā Ziemassvētki

  28. decembrī 2012. gadā Dienas centrā arī bija svinēti Ziemassvētki. Skolotāja Marita iepazīstināja ar Ziemassvētku stāstu par Ziemassvētku vecīša vēstuli.

Bērni aktivitātēs parādīja savas prasmes un zināšanas, piemēram, kur atrodas sniegavīra deguns. /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

 

 

24.01.2013.

„Dārtas” maisam vīle vaļā…

  …Dārtiņas darba maisam vīle ira, ira un ārā bira …tik daudz labu un noderīgu lietu, interesantā daudzveidībā, ka nākas ņemt lielu kumodi un kārtīgi salikt pa atvilktnītēm Dārtas vērtības, kas sagādātas iepriekšējo mēnešu ( augusts- decembris) veikumos.  /lasīt vairāk/ >>

 

 

22.01.2013.

„Multenītes sniegā”

   11.janvārī Mērsraga vidusskolas skolēni devās uz Tautas namu, kur skatījās Latvijā ražotu animāciju filmu programmu „Multenītes sniegā.”

Pavisam kopā tika parādītas sešas multenītes. Skolēni ar aizrautību skatījās un smējās, un mazie bērndārznieki bija tik priecīgi, ka aplaudēja pēc katras multfilmas./lasīt vairāk/ >>

 

 

 

21.01.2013.

Godājamie Mērsraga iedzīvotāji!

     Informējam, ka maksājumus par piegādāto ūdeni un kanalizācijas novadīšanu var veikt SIA „Mērsraga Ūdens”  kasē vai ar pārskaitījumu bankas kontā, norādot ūdens patērētāja adresi norēķinu grāmatiņā par izlietoto ūdeni, esošo personīgā rēķina numuru, ūdens skaitītāja rādījumus, periodu un  patērētos kubus /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

19.01.2013.

  

 

Ēnu diena – iepazīsti savu nākotnes profesiju

   No 7. – 23.janvārim uzņēmumi, organizācijas un pašvaldības ir aicināti pieteikt vakances ikgadējai karjeras izglītības akcijai „Ēnu diena”, kas šogad notiks 13. februārī. Akciju ar Swedbank atbalstu organizē biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija. /lasīt vairāk/ >>

19.01.2013

Esmu parādā...

     Kāds mans labs draugs savā jaungada apsveikumā teica: „Iespējams tieši mums ir jāiestāda tas koks, kurš nesīs augļus nākamajām paaudzēm – mūsu bērniem.”

   Tieši šie vārdi nāk prātā, izvērtējot aizvadīto gadu un skatoties uzdevumos, kuri jāpaveic jau jaunajā gadā. Vēlos aicināt visus mērsradzniekus arī šajā gadā saglabāt to spēku un labestību, ar kuru kopā esam paveikuši tik daudzas, šķiet, nepaveicamas lietas.

 /lasīt vairāk/ >>

 

 

 

 

 13.01.2013.

Paziņojums visiem namu īpašniekiem, pagalmu, ielu un ietvju apsaimniekotājiem!       

Sakarā ar pastiprināto snigšanu vēlos atgādināt visām par Mērsraga novada ielu, gājēju ietvju un pagalmu sakopšanu atbildīgajām personām viņu pienākumus ziemas apstākļos.

Lūdzu ņemt vērā, ka šis nav tas gadījums, kad ar jums notiks audzinošas pārrunas un tiks dots vairāku dienu ilgs termiņš pārkāpuma likvidēšanai!

/lasīt vairāk/ >>

11.01.2013.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem

    Personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuri strādā algotu darbu, var saņemt sociālo rehabilitācijas pakalpojumu. Lai saņemtu sociālo rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem, personai jāvēršas pie: /lasīt vairāk/ >>

11.01.2013.

Par Ziedojumiem

Sociālais dienests saka lielu paldies ikvienam, kurš ziedoja Mērsraga bērniem naudu. Varam pateikt, ka visiem bērniem, kam būs nepieciešama palīdzība medikamentiem, brillēm vai ārsta apmeklējumam un kuri paša spēkiem nevarēs nepieciešamo apmaksāt - caur Ziedojuma kontu varēsim viņiem palīdzēt un tikai pateicoties Jums. /lasīt vairāk/ >>

 

 

11.01.2013.

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas

    Pagājušajā, 2012.gadā Mērsraga novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 12 jaundzimušie – 5 meitenītes un 7 zēni. Bērnu vārdi ir ļoti dažādi. Atkārtojas tikai vārds Gustavs, kuru saviem dēliem izvēlējušies divi dēlu vecāki. /lasīt vairāk/ >>

03.01.2013.

 

 

 

 

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2013