Pēc masu mēdijos sniegtās informācijas, valdība 08.06.2010 atbalstīja Rojas novada sadalīšanu, izveidojot divus jaunus novadus.