SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Ostas ziņas

 

Ostas pārvalde apkopo aizvadītā gada rezultātus

 

Mērsraga ostā ir noslēdzies kārtējais darba posms – apkopoti 2012.gada darba rezultāti un š.g. 24.aprīļa ostas valdes sēdē apstiprināts nozīmīgākais uzņēmuma finanšu dokuments – gada pārskats.

Gada pārskats par 2012.gadu skaidri parāda, ka ostas pārvalde ir strādājusi ļoti labi. Ieņēmumi no pamatdarbības ir bijuši par 3,4% vairāk nekā bija plānots, neto apgrozījums 2012.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājies par vairāk nekā 30 tūkstošiem latu. Iepriekšējos gados paveiktie ostas rekonstrukcijas darbi pārskata gadā ir radījuši ievērojamu ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kas uzskatāmi demonstrē, ka patreizējā ostas valde ir pieņēmusi pareizus lēmumus.

Pagājušajā gadā ostā apkalpoti 125 kuģi, kopējais kravu apgrozījums 2012.gadā ir 443,7 tūkst.t, kas ir par 8,5 tūkst.t vairāk nekā 2011.gadā. Salīdzinot ar 2011.gadu, ir nedaudz mainījusies kravu struktūra - samazinājies eksporta kravu apjoms, savukārt ievērojami pieaudzis importa kravu, t.i., granīta šķembu un asfalta šķembu īpatsvars.

2012.gadā paveikti vairāki salīdzinoši lieli darbi - uzbūvēta jauna vadlīnija,  atjaunota vecā vadlīnija, remontēti ostas ceļi, rekonstruēta ūdensapgādes sistēma komerckuģu apgādei ar dzeramo ūdeni, izbūvēta elektroapgādes sistēma slipam un piestātnei Nr.6a, veikta velkoņa „Henriks” modernizācija, velkoņa „Malta” pamatgultņu nomaiņa, pabeigts zemessūcēja „Mērsrags” kapitālais remonts, ostas kanāls tika aprīkots ar navigācijas bojām, veikts boju remonts un to gaismas elementi nomainīti pret LED lampām. Lai novērstu krasta izskalojumus, 2012.gada vasarā veikta piestātnes Nr.7 un daļēji ostas iekšējā kanāla krasta stiprinājuma darbi. Kā jau katru gadu, tehniskajai apskatei un ikgadējiem dziļumu uzturēšanas darbiem ticis sagatavots kuģis „Gruntssūcējs Nr.8”, un sezonas laikā ar to no ostas akvatorijas izsūknēti un krastā nogādāti 50’000 m3 smilts sanesumu. Grunts pārvietošanai uz krastu ostas akvatorijas ziemeļu un dienvidu pusē veikts cauruļvadu trases remonts un grunts izgāztuves uzturēšanas darbi.

Mērsraga ostas pārvalde sadarbībā ar Jūras spēkiem un robežsardzi veiksmīgi noorganizēja  mācības ISPS koda ietvaros.

Vairāki lieli darbi pērn paveikti arī „papīru” jomā - veikts uzraudzības audits par ISO 9001:2008 kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai Mērsraga ostā, ierosināta un līdz Ministru kabinetam nonākusi iecere palielināt ostas teritoriju no esošajiem 78 līdz 600 hektāriem (jūras virzienā), saskaņošanas procesā ar Satiksmes ministriju atrodas ostas noteikumu jaunā redakcija,  izstrādāti Mērsraga ostas pārvaldes darba kārtības noteikumi un citi dokumenti.

Ostas pārvalde 2012.gadā ir izpildījusi visus plānotos aizdevumu maksājumus, savlaicīgi pildījusi savas saistības pret banku un arī citiem kreditoriem, Mērsraga novada pašvaldībai bez neviena kavējuma maksāti Likumā par ostām noteiktie atskaitījumi no iekasētajām ostas maksām un nekustamā īpašuma nodoklis.

Kopumā 2012.gada rezultāti ļauj prognozēt, ka Mērsraga ostas pārvalde arī turpmāk varēs sekmīgi apsaimniekot reģiona tautsaimniecībai nozīmīgo objektu - Mērsragu ostu, un ka mērķtiecīgi turpinās virzība uz ilgtermiņa mērķi - kļūt par Austrumkurzemes reģiona industriālās un ekonomiskās attīstības centru.

 

 

Ar cieņu,

Jānis Budreika

Mērsraga ostas pārvaldnieks

25.04.2013.

 

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2013