SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

 

 

 

 

    LV   RUS   ENG

Mērsrags tiešraidē

 

 

Mērsraga ostas ziņas

 

Mērsraga ostas pārvaldes īss darbības apraksts par 2011. gadu

 

Mērsraga ostas pārvalde pagājušajā gadā ir sekmīgi pildījusi savas funkcijas, apsaimniekojot un pārvaldot Mērsraga ostu un tās infrastruktūru. Ieņēmumi no pamatdarbības 2011.gadā ir bijuši par 14,4% lielāki nekā plānots. Salīdzinot ar 2010.gadu, ir palielinājies ostas apgrozījums gan pārkrauto kravu, gan naudas izteiksmē. 2011.gadā ieņēmumu ir bijis vairāk nekā izdevumu, kas uzskatāmi demonstrē, ka patreizējā ostas valde ir pieņēmusi pareizus lēmumus, un ka paveiktā ostas rekonstrukcija ir bijusi veiksmīga.

 

2011. gadā osta apkalpoja 137 komerckuģus bez neviena kuģu negadījuma, loču pakalpojumi kuģiem sniegti 297 reizes. Kopējais kravu apgrozījums 2011.gadā ir bijis 435,2 tūkst.t, kas ir par 8% vairāk nekā 2010.gadā. Ostā tika pārkrauta koksnes šķelda, kūdra, koksnes granulas, apaļkoki, zivis, metāla izstrādājumi un akmens šķembas.

 

Esam savlaicīgi un dažkārt arī pirms noteiktā termiņa veikuši visus likumdošanā noteiktos maksājumus pašvaldības budžetā. Tā, piemēram, 2011.gada laikā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis gandrīz 6,5 tūkst. latu apmērā, kā arī Likumā par ostām noteiktā daļa no iekasētajām ostas maksām vairāk nekā 33 tūkst. latu apmērā. Ostas pārvalde noteiktajos termiņos veica visus plānotos maksājumus a/s “SEB banka” un citiem kreditoriem.

 

Gada garuma paveikti daudzi lielāki un mazāki darbi, piemēram:

-         ERAF projekta ietvaros veikti kapitālie padziļināšanas darbi, krasta stiprinājuma izbūve un zemūdens gultnes pretizskalojuma nostiprinājuma izbūve;

-         projekta „Piestātnes Nr.6 rekonstrukcija un izkrauto zivju uzglabāšanas apstākļu nodrošināšana Mērsraga ostā” ietvaros pabeigta piestātnes Nr.6 rekonstrukcija un angāra izbūve;

-         izveidots jauns, 3766 m2 liels asfaltēts kravas laukums pie piestātnes Nr.7;

-         sakārtots ostas apgaismojums un izremontēti ostas servitūta ceļi;

-         ierīkots dziļurbums kuģu apgādei ar dzeramo ūdeni;

-         izbūvēta katlu mājas ēka pie ostas caurlaides;

-         ostas gruntssūcējs Nr.8 sagatavots tehniskajai apskatei un zemes sūkšanas darbiem;

-         veikti ikgadējie padziļināšanas darbi ostā projekta dziļuma uzturēšanai, izņemot un novietojot krasta grunts izgāztuvē 50 tūkst. m3 smilts sanesumu, kā arī cauruļvadu trases remonts grunts pārvietošanai uz krastu un grunts izgāztuves uzturēšana;

-         ostas kanāls aprīkots ar navigācijas bojām, veikts boju kosmētiskais un kapitālais remonts;

-         ar amortizējošām un tauvošanās ierīcēm aprīkoti krasta stiprinājumi;

-         restaurētas iekšējās vadlīnijas priekšējā zīme un sektora vaduguns;

-         remontēti un sagatavoti ikgadējai apskatei ostas velkoņi HENRIKS un MALTA;

-         veikts zemessūcēja MĒRSRAGS daļējs kapitālais remonts.

 

Mērsraga ostas pārvalde sadarbībā ar Jūras spēkiem un novada pašvaldību veiksmīgi noorganizēja 18 NATO karakuģu pieņemšanu Mērsraga ostā „Open Spirit 2011” mācību plāna ietvaros.

 

Vēlos īpaši atzīmēt arī veiksmīgi izturēto uzraudzības auditu par ISO 9001:2008 kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu Mērsraga ostā, kas apliecina ostas pārvaldes darbības atbilstību starptautiskajiem kvalitātes standartiem. 

 

Ostas pārvaldnieks J. Budreika

29.02.2012.

 

 

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2012

Izstrādātājs un uzturētājs VV

mersrags{at}mersrags.lv

V.6.5.